Hoofdstuk 73

Mijn woorden gaan meteen als ze gesproken worden in vervulling; ze veranderen nooit en zijn helemaal correct. Onthoud dat! Elk woord en elke uitspraak uit mijn mond moet zorgvuldig overwogen worden. Wees extra zorgvuldig zodat je geen verlies lijdt en enkel mijn oordeel, mijn toorn, mijn woede ontvangt. Mijn werk gaat nu met een zeer hoog tempo voort, maar het is niet oppervlakkig; het is zo subtiel geraffineerd dat het bijna onzichtbaar is voor het blote oog en niet aangeraakt kan worden met mensenhanden. Het is bijzonder nauwgezet. Ik spreek nooit lege woorden; alles wat ik zeg is waar. Je moet geloven dat elk woord waar en juist is. Wees niet onachtzaam; dit is het sleutelmoment! Op dit moment zal worden besloten of je zegeningen of ongeluk verkrijgt, en het verschil daartussen is als tussen hemel en aarde. Of je naar de hemel gaat of naar het dodenrijk is helemaal in mijn handen. Degenen die naar het dodenrijk gaan zijn bezig met hun doodsstrijd, terwijl degenen die naar de hemel gaan bezig zijn met hun laatste stuk lijden en hun laatste moeite voor mij. Alles wat ze in de toekomst doen is genieten en prijzen, zonder alle trivialiteiten waar mensen door lastiggevallen worden (huwelijk, werk, vervelende rijkdom, status, enzovoorts). Maar degenen die naar het dodenrijk gaan, zullen voor altijd lijden (dit gaat over hun geest, ziel en lichaam) en nooit ontsnappen aan mijn straffende hand. Deze twee kanten zijn onverenigbaar als vuur en water. Er is geen verstrengeling: degenen die met tegenslag kampen zullen met tegenslag blijven kampen, terwijl degenen die gezegend zijn hiervan kunnen blijven genieten.

Alle gebeurtenissen en dingen worden door mij bepaald, om maar te zwijgen over het feit dat jullie – mijn zonen, mijn geliefden – mij nog meer toebehoren. Jullie zijn de uitkristallisering van mijn 6000 jaar durend managementplan, mijn schatten. Allen die ik liefheb zijn een lust voor mijn ogen, omdat zij mij openbaren; degenen die ik haat veracht ik zonder zelfs maar naar ze te kijken omdat ze Satans afstammelingen zijn en aan Satan toebehoren. Vandaag zou iedereen zichzelf moeten onderzoeken: als je bedoelingen goed zijn en je echt van mij houdt, zal ik zeker van jou houden. Je moet werkelijk van mij houden en mij niet bedriegen! Ik ben de God die de kern van het hart van mensen onderzoekt! Als je bedoelingen fout zijn en je koud en ontrouw bent aan mij, zul je zeker door mij veracht worden en ben je niet gekozen of uitverkoren door mij. Wacht maar tot je naar de hel gaat! Andere mensen kunnen deze dingen misschien niet zien, maar alleen jij en ik – de God die diep in de harten van mensen kijkt – kennen ze. Ze zullen op een zeker moment geopenbaard worden. De oprechten hoeven niet nerveus te zijn en de onoprechten niet bang. Het is allemaal onderdeel van mijn wijze plan.

Mijn taak is dringend en lastig en jullie moeten nog een keer moeite voor mij doen om dit laatste werk af te maken. Mijn eisen zijn niet hoog: ik vraag alleen van jullie dat jullie heel goed met mij kunnen samenwerken, mij in alles tevreden stellen, mijn leiding in je volgen. Wees niet blind; heb een doel en voel mijn bedoelingen van alle kanten en in alles. Dit is zo omdat ik niet langer een verborgen God voor jullie ben. Dit moet voor jullie heel helder zijn om mijn bedoelingen te kunnen begrijpen. Heel binnenkort zullen jullie niet alleen buitenlanders tegenkomen die de ware weg zoeken, wat nog veel belangrijker is, is dat jullie hen moeten kunnen weiden. Dat is mijn dringende bedoeling. Het is niet acceptabel als jullie dat niet zien. Maar je moet geloven in mijn almacht. Zo lang mensen goed zijn, zal ik hen zeker trainen tot goede soldaten. Alles is door mij op de juiste manier geregeld. Jullie moeten ernaar streven om te lijden voor mij. Dit is het sleutelmoment. Mis het niet! Ik zal geen dingen uit jullie verleden herinneren. Je moet vaak voor mij bidden en smeken; ik zal je voldoende genade geven om te genieten en te gebruiken. Genade en zegen zijn niet hetzelfde. Wat jullie nu genieten is mijn genade. In mijn ogen is dat het noemen niet waard, terwijl het zegeningen zijn waar je eindeloos van zult genieten in de toekomst. Het zijn zegeningen waar mensen niet aan hebben gedacht en die zij zich niet kunnen voorstellen. Ik zeg dat jullie daarom gezegend zijn – het is een zegen die de mens sinds de schepping niet heeft ontvangen.

Ik heb mij helemaal aan jullie geopenbaard. Ik hoop alleen maar dat jullie rekening kunnen houden met mijn hart, mijn belang in alles voor ogen houden en altijd rekening met mij houden, zodat het jullie lachende gezichten zijn die ik altijd zie. Vanaf nu zijn het degenen die de status van eerstgeboren zoon verkrijgen die als koningen met mij zullen regeren. Zij zullen niet door een broeder gepest worden, noch zullen ze worden gekastijd of door mij worden aangepakt, omdat ik in principe zo handel: degenen in de groep van de eerstgeboren zonen zijn mensen op wie is neergekeken, die door anderen geïntimideerd zijn en die alle stormen van het leven ondergaan hebben. (Zij zijn op voorhand door mij aangepakt en gebroken en zijn op voorhand door mij compleet gemaakt.) Deze mensen hebben al op voorhand met mij gedeeld in de zegeningen die ze zouden moeten ontvangen. Ik ben rechtvaardig en nooit partijdig tegen wie dan ook.

Vorige: Hoofdstuk 72

Volgende: Hoofdstuk 74

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek