Hoofdstuk 72

Je moet erop vertrouwen dat ik eventuele tekortkomingen of zwakheden zal wegnemen, zodra je deze bespeurt. Wacht er niet mee, anders zal het werk van de Heilige Geest te ver van je wijken en zul je te veel achter raken. Het werk dat ik je heb toevertrouwd kan alleen worden volbracht door vaak dichterbij te komen, in gebed en door de communicatie in mijn aanwezigheid. Zo niet, dan zal er geen enkel resultaat worden bereikt en zal alles tevergeefs zijn. Mijn werk van vandaag is niet zoals het voorheen was. Het leven in de mensen die ik liefheb is helemaal niet zo uitgebreid als het voorheen was. Zij begrijpen mijn woorden allemaal heel duidelijk en hebben er diepgaande inzichten in. Dit is het meest kennelijke aspect, dat het wonder van mijn werk het beste kan weerspiegelen. Het tempo van mijn werk is versneld en dit werk is zeer zeker anders dan wat het in het verleden was. Het is voor mensen moeilijk om zich dit voor te stellen en onmogelijk om te bevatten. Niets is voor jullie nog een mysterie; het is eerder zo dat alles is bekendgemaakt en gemanifesteerd. Het is doorzichtig, het is vrijgegeven en het is bovendien helemaal vrij. Degenen die ik liefheb zullen zeker niet door een persoon, gebeurtenis, ding of ruimte, of door geografie, worden belemmerd. Ze zullen de controle die door elke omgeving wordt opgelegd overstijgen en uit hethun vlees tevoorschijn komen. Dit is de voltooiing van mijn grootse werk! Er zal niets overblijven; alles zal helemaal klaar zijn.

De voltooiing van dit grootse werk verwijst naar alle eerstgeboren zonen en naar alle mensen die ik liefheb. Daarna zullen jullie niet onder de controle van welke persoon, welke gebeurtenis of welk ding dan ook staan. Jullie zullen door de verschillende naties van het universum reizen, de hele kosmos doorkruisen, zodat jullie voetafdrukken overal zullen achterblijven. Denk niet dat dit ver weg is; het is iets wat heel binnenkort voor jullie ogen gerealiseerd zal worden. Wat ik doe, wordt aan jullie toevertrouwd en de plekken die mijn voeten betreden hebben, zullen jullie voetafdrukken hebben. Dit is daadwerkelijk de ware betekenis van het feit dat jullie en ik samen als koningen zullen regeren. Heb je je afgevraagd waarom de openbaring die ik geef steeds duidelijker en vanzelfsprekender is en niet in het minst verborgen? Waarom heb ik de hoogste getuigenis gebracht en vertelde ik alle mysteries en alle woorden aan jullie? Er is geen andere reden dan het werk dat hierboven genoemd is. De vooruitgang van jullie werk is momenteel echter te langzaam. Jullie kunnen mijn grote stappen niet bijhouden, niet zo goed met mij samenwerken en jullie zijn voorlopig nog niet in staat om mijn wil te volbrengen. Ik moet jullie intensiever trainen, jullie sneller compleet maken, zodat jullie mijn hart zo snel mogelijk tevreden kunnen stellen.

Het meest klaarblijkelijke is nu, dat de groep van eerstgeboren zonen helemaal gevormd is, allemaal door mij goedgekeurd, de zonen die zelfs door mij zijn voorbestemd en uitverkoren vanaf de schepping van de wereld, elk van hen is door mijn hand bevorderd. Er is hierin geen plaats voor menselijke beschouwingen en het valt buiten je controle. Wees niet trots; dat alles is mijn goedhartigheid en compassie. In mijn ogen is alles al volbracht. Maar jullie ogen zijn gewoon te wazig, zodat jullie zelfs nu niet in staat zijn om het wonder van mijn daden duidelijk te zien. Het is jullie niet perfect duidelijk en jullie begrijpen mijn almacht, mijn wijsheid, al mijn acties en elk van mijn daden en woorden niet echt. Daarom spreek ik met duidelijkheid. Voor mijn zonen, mijn geliefden, wil ik alle kosten dragen, ben ik bereid te zwoegen en me in te spannen. Herken je mij in mijn woorden? Moet ik het duidelijker voor je zeggen? Wees niet meer losbandig, houd rekening met mijn hart! Wat hebben jullie te zeggen, nu dit grote mysterie aan jullie is verteld? Hebben jullie nog enige klachten? Als jullie de prijs niet betalen en niet hard werken, zijn jullie al mijn moeite dan wel waard?

Tegenwoordig kunnen de mensen zich niet altijd beheersen. Als ik iemand geen gunst verleen, dan kan deze persoon mij niet liefhebben, hoewel deze persoon dat misschien zal willen. De mensen die ik voorbestemd en uitverkoren heb, zullen echter niet kunnen ontsnappen, hoe zeer ze dat ook zouden willen. Waar ze ook gaan, ze zullen niet aan mijn hand ontsnappen. Zo is mijn majesteit en zelfs meer nog mijn oordeel. Alle mensen dienen hun zaken te beheren volgens mijn plan en overeenkomstig mijn wil. Absoluut alles keert voortaan terug in mijn hand en valt buiten zelfbestuur. Alles wordt volledig door mij bestuurd en geregeld. Als iemand op kleine schaal deelneemt, dan zal ik deze persoon niet zo gemakkelijk laten gaan. Met ingang van vandaag zal ik me aan alle mensen bekendmaken: de enige ware God die alles geschapen heeft, die zich onder de mensen heeft begeven en die door hen verstoten en belasterd is, die alles bestuurt en regelt, de Koning die over het koninkrijk regeert, God zelf die over de kosmos heerst, en bovendien de God die het leven en de dood van de mensheid bestuurt en de sleutel van Hades in bezit heeft. Ik zal alle mensen (volwassenen, kinderen, ongeacht of ze een geest hebben of niet, of ze dwazen zijn of handicaps hebben, enzovoort) mij laten kennen. Ik stel niemand van dit werk vrij. Het is het meest zware werk, het is werk dat ik gedegen voorbereid heb en dat vanaf nu uitgevoerd wordt. Wat ik zeg, zal gebeuren. Open je spirituele ogen, laat je eigen opvattingen varen en erken dat ik de enige ware God ben, die het universum bestuurt! Ik ben voor niemand verborgen en voer mijn bestuurlijke decreten tegenover iedereen uit.

Zet je eigen dingen aan de kant. Hebben de dingen die je van mij krijgt niet meer waarde en betekenis? Is er niet een wereld van verschil tussen mijn zaken en jouw warboel? Verlies geen tijd en geef alles wat nutteloos is op! Nu wordt besloten of je de zegen ontvangt of je ongeluk tegemoet gaat. Nu is het beslissende moment, zelfs het essentiële moment. Ben je in staat dit in te zien?

Vorige: Hoofdstuk 71

Volgende: Hoofdstuk 73

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek