Hoofdstuk 60

Leven te laten groeien is geen gemakkelijk iets. Het vereist een proces en bovendien dat jullie in staat zijn om de prijs te betalen, dat je met mij in volledige overeenstemming samenwerkt, waardoor je mijn lof zal krijgen. Hemel en aarde en alle dingen zijn gevestigd en compleet gemaakt, door de woorden die ik uit en met mij kan alles bereikt worden. Mijn enige wens is dat jullie snel opgroeien, de last van mijn schouders nemen en het op je neemt als je eigen. Doe namens mij mijn werk, want dat zal mijn hart tevreden stellen. Welke zoon zou de last van zijn vader niet over willen nemen? Welke vader zou niet dag en nacht voor zijn zoon zwoegen? Maar jullie begrijpen mijn wil niet, houden geen rekening met mijn lasten, mijn woorden dragen geen gewicht bij jullie en jullie handelen niet overeenkomstig mijn woorden. Jullie zijn altijd je eigen baas. Hoe egoïstisch! Jullie denken alleen maar aan jezelf!

Begrijp je mijn wil niet, of doe je alleen maar alsof? Waarom gedraag je je altijd zo baldadig? Zegt je geweten dat je, door zo te doen, jegens mij juist handelt? Als je de oorzaak van de ziekte gevonden hebt, waarom communiceer je dan niet met mij om genezen te worden? Ik zeg je: vanaf deze dag zullen jullie geen ziektes meer in je lijf meedragen. Als ooit een lichaamsdeel van jullie zich niet lekker voelt, maak je niet druk te zoeken naar een oorzaak buiten jezelf. Kom in plaats daarvan bij mij, en probeer mijn intenties te kennen. Zul je dit onthouden? Dit is mijn belofte: vanaf deze dag zul je geheel weglopen van je fysieke lichaam en de spirituele wereld ingaan, wat wil zeggen dat jullie lichaam niet langer de last van ziekte met zich meedraagt. Zijn jullie daar blij mee? Voelen jullie vreugde? Dit is mijn belofte, en daar nog bovenop, datgene waar jullie al zo lang op gehoopt hebben. Voor jullie gezegenden is dit vandaag bereikt. Hoe prachtig en ondoorgrondelijk!

Mijn werk gaat dag en nacht door, van moment tot moment, het stopt nooit. Dit komt omdat het mijn vurige wens is jullie naar mijn eigen hart te smeden, en dat binnenkort mijn hart getroost zal worden door jullie. Mijn zonen! Het is tijd voor jullie om deel te hebben aan mijn zegeningen van goedheid! In het verleden hebben jullie om mijn naam geleden, maar nu zijn jullie dagen van beproevingen voorbij. Als iemand zelfs maar een haar op de hoofden van mijn zonen durft te krenken, dan zou ik hun niet makkelijk vergeven en zouden zij ook nooit meer op kunnen staan. Dit is mijn bestuurlijk decreet en ieder die het overtreedt doet dit op eigen risico. Mijn zonen! Geniet naar hartenlust! Zing en roep het uit in vreugde! Jullie zullen niet langer gepest en verdrukt worden of vervolgd worden. Jullie moeten niet langer bevreesd zijn over jullie geloof in mij; jullie moeten jullie geloof openlijk verkondigen. Roep mijn heilige naam zo luid uit, dat daardoor het universum en de uiteinden van de aarde op hun grondvesten schudden. Laat het ze zien, zij op wie neergekeken werd, die door hen verwoest en gemarteld werden, zij staan vandaag boven hen en regeren hen en spreken zelfs recht over hen uit.

Jullie zouden je alleen maar bezig moeten houden met je intrede en ik zal nog betere zegeningen over jullie uitstorten, zodat jullie ervan mogen genieten. En deze zegeningen zullen jullie in staat stellen om hun onvergelijkbare zoetheid te proeven, intens hun eindeloze mysterie te voelen en dat ze te diepzinnig zijn om te kunnen bevatten!

Vorige: Hoofdstuk 59

Volgende: Hoofdstuk 61

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek