Mijn voorganger stond tussen mij en Gods Koninkrijk

14 maart 2022

Door Ruan Wenshan, Vietnam

In november 2020 nodigde een broeder me uit om een online bijeenkomst bij te wonen. Ik dacht dat ik in mijn kerk steeds dezelfde preken hoorde, die mij spiritueel niet voedde en dat een vreemde voorganger die online een dienst hield dus misschien beter zou zijn. Ik stemde hier heel graag mee in. Door een paar dagen communicatie leerde ik dat de Heer Jezus is wedergekomen en waarheden uitdrukt en het oordeelswerk van de laatste dagen verricht. Hij is gekomen om de mensheid te zuiveren en te redden, zodat wij aan de ketenen van de zonde kunnen ontsnappen, om ons mensen te maken die zich werkelijk onderwerpen aan God en Hem aanbidden, en om ons Gods koninkrijk binnen te brengen. De preken waren geweldig en gingen over zaken die ik nog nooit had gehoord. Ze bevatten veel nieuwe verlichting die me echt voedde. Ik deelde dit alles met een broeder die nog verre familie was, maar tot mijn verbazing weigerde hij niet alleen te luisteren, maar vertelde hij het ook allemaal aan mijn voorganger.

De voorganger stuurde drie kerkleiders naar mij thuis om meer te weten te komen over die online bijeenkomsten, van welke denominatie ze waren en waar de prediker vandaan kwam. Ik zei: “Dit is niet zomaar een denominatie. De Heer Jezus is wedergekomen en verricht het oordeelswerk, te beginnen bij het huis van God. Ik heb veel van de woorden van Almachtige God gelezen. Hij vertelt ons heel duidelijk over de oorsprong van de zondigheid van de mens, hoe aan de zonde te ontsnappen en gereinigd te worden. Ook de communicatie van de broeders en zusters is heel verlichtend.” Maar de leiders zeiden: “Het maakt niet uit hoe goed de preken zijn. Al het nieuws over de wederkomst van de Heer is gelogen, want in de Bijbel staat: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar,” geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden(Matteüs 24:23-24). De Heer Jezus heeft duidelijk tegen ons gezegd dat er in de laatste dagen valse christussen zouden verschijnen, dus ieder geloof dat beweert dat de Heer is wedergekeerd, moet verkeerd zijn. Hoe kon je naar hen luisteren?” Toen ze dit zeiden, dacht ik dat de Heer Jezus dat had gezegd zodat we valse christussen konden herkennen, niet om ons dusdanig op onze hoede te laten zijn dat we het wederkeren van de Heer niet eens zouden verwelkomen. In de online bijeenkomsten had Broeder Chen van de Kerk van Almachtige God waarheden over het herkennen van valse christussen en enkele woorden van Almachtige God gedeeld. Almachtige God zegt: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. Gods werk is onverenigbaar met de opvattingen van de mens; het Oude Testament voorspelde bijvoorbeeld de komst van een Messias, maar het bleek dat Jezus kwam, dus zou het niet kloppen dat er weer een andere Messias komt. Jezus is al een keer gekomen en het zou niet kloppen als Jezus deze keer weer kwam. Elk tijdperk heeft een eigen naam en elke naam wordt gekenmerkt door het tijdperk. Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods huidige werk kennen). Door Zijn communicatie kon ik zien dat toen de Heer Jezus zei: “Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen”, Hij ons vertelde dat valse christussen mensen misleiden met tekenen en wonderen. Dus iedereen die tekenen en wonderen laat zien en zichzelf God noemt, moet wel een valse christus zijn, een kwade geest. Want God is altijd nieuw, nooit oud, en Hij herhaalt Zijn werk nooit. Als de Heer wederkeert, gaat Hij niet hetzelfde werk doen als in het Tijdperk van Genade. Almachtige God laat in de laatste dagen geen tekenen en wonderen zien, maar Hij drukt waarheden uit om het oordeelswerk te verrichten, te beginnen bij het huis van God, om de mens te reinigen en te redden. Almachtige God heeft zoveel waarheden uitgedrukt – Hij is Christus, de wedergekeerde Heer Jezus Ik reageerde dus en zei: “De Heer Jezus heeft dat gezegd zodat we valse Christussen zouden kunnen onderscheiden. Christus is de Ene die de waarheid kan uitdrukken en het reddingswerk kan doen, maar valse christussen zijn kwade geesten en kunnen de waarheid niet uitdrukken. Ze imiteren het werk van God in het verleden gewoon en laten wat eenvoudige tekenen en wonderen zien om de mensen om de tuin te leiden. De Heer Jezus zei dat Hij zou wederkeren en dat wij waakzaam moesten zijn en moesten wachten. Er zullen zeker mensen zijn die Zijn wederkomst aankondigen, dus als je gewoon beweert dat dat allemaal niet waar is, zul je dan uiteindelijk de terugkeer van de Heer niet veroordelen?” Ze wisten niet hoe ze daar op moesten reageren en bedreigden me dus maar gewoon. Ze zeiden dat als ik die online bijeenkomsten bleef bijwonen mijn gezin geen hulp meer zou ontvangen van hen. In Vietnam vragen wij voor alle grote en kleine dingen of de voorgangers voor ons willen bidden. Als er iemand overlijdt of er doet zich een andere belangrijke gebeurtenis voor in ons leven, helpen de voorgangers altijd. Als zij niet komen, komt er ook niemand anders om te helpen. Ik maakte me daarom flink zorgen toen ze zeiden dat ze niet meer zouden helpen. Hoe zouden we dan de gezinsaangelegenheden moeten aanpakken? Op dat moment was ik nog niet helemaal overtuigd van het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Ik wist dat de geestelijken in de kerk het niet bij het rechte eind hadden, maar ze hadden nog wel invloed op mij omdat ik niet veel waarheid begreep. Ook maakte ik me zorgen over hoe ik met de problemen in het leven om moest gaan zonder de hulp van de voorganger. Maar toen bedacht ik dat ik door die bijeenkomsten had ingezien dat de woorden van Almachtige God allemaal waar waren, dat ze allemaal afkomstig waren van God. Ik had het gevoel dat Hij waarschijnlijk de wedergekeerde Heer Jezus was. Wat nu als ik naar de leiders luisterde en de redding van de Heer in de laatste dagen misliep? Ik voelde een heuse tweestrijd en wist niet of ik ermee akkoord moest gaan om de online bijeenkomsten niet meer te bij te wonen.

Ik kon wel zien hoe geagiteerd ze waren. Ik wist dat ze niet op zouden geven als ik de bijeenkomsten bleef bijwonen en bleef luisteren naar de preken van De Kerk van Almachtige God. Ik bedacht dat ik wel net kon doen alsof ik het ermee eens was en dan heimelijk toch aansluiten als ze weg waren, dus zei ik dat ik de bijeenkomsten niet meer zou bijwonen. Maar daar lieten ze het niet bij. Ze stonden erop dat ik de contactgegeven wiste van de mensen die in Almachtige God geloven. Dat wilde ik niet, dus traineerde ik de zaak met opzet. Ik dacht dat ze wel weg zouden gaan als ik mijn telefoon nog steeds niet aan hen gaf. Maar toen spoorde mijn vrouw mij aan om naar hen te luisteren. Ze zei dat ze het uit liefde deden. Ik dacht dat als ze mij echt liefhadden ze me moesten leiden bij mijn onderzoek naar het werk van God in de laatste dagen. Maar in plaats daarvan oordeelden en veroordeelden ze Gods nieuwe werk en weerhielden mij ervan de woorden van Almachtige God te lezen. Waren ze niet bang dat ze mijn kans om de Heer te verwelkomen verknoeiden? Was dat liefde? Het werd steeds later en nog gingen ze niet weg, ze stonden erop dat ik mijn telefoon aan hen gaf. Uiteindelijk had ik geen andere keus en gaf hem aan hen. Ze verwijderden de hele groep broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en blokkeerden ze allemaal. Ze waarschuwden mij dat als ik tegen hen in zou gaan en naar de preken zou blijven luisteren, ze me uit de kerk zouden zetten. Toen ik dat hoorde werd ik bang. Als ik die bijeenkomsten bleef bijwonen en er iets met mijn gezin zou gebeuren, wat moesten we dan beginnen zonder hun hulp en steun? Wat zouden mijn kinderen doen als mijn vrouw hierom kwaad op mij zou worden, als we niet met elkaar overweg konden? Bij die gedachte voelde ik me ellendig, dus dwong ik mezelf te zeggen: “Ik zal ze niet meer bijwonen.” Een leider glimlachte en zei: “Goed zo. Blijf gewoon naar onze kerkdiensten komen.”

Toen ik de online groep had verlaten, kon ik alleen nog maar terugkeren naar de oude kerk. Terug in de kerk had de voorganger het altijd maar over genade of offers, of hij koos een paar willekeurige verzen uit om over te praten. Hij zei alsmaar dezelfde afgezaagde dingen zonder enige nieuwe verlichting. Soms vertelde hij gewoon een grap, als hij niet meer wist wat hij moest zeggen. Het was in de verste verten niet goed voor mijn leven, en sommige gelovigen dutten zelfs in tijdens de dienst. En de voorganger bad alleen voor de parochianen die het meest offerden, terwijl hij degenen die niet zoveel konden geven, negeerde en niet voor hen bad. Toen ik dat zag, moest ik denken aan de communicatie van de broeders en zusters uit de online bijeenkomsten. Ze zeiden dat de religieuze wereld weinig bemoedigend is, en dat nu God nieuw werk verricht, de Heilige Geest niet in de kerken van het Tijdperk van Genade werkt. Zonder het werk van de Heilige Geest zijn de preken van de voorganger droog, steeds hetzelfde en kunnen de mensen niet voeden. Terwijl ik hierover nadacht, wist ik in mijn hart dat de kerk het werk van de Heilige Geest echt niet bezat. Onze kerk had altijd zo’n enthousiasme gekend, maar nu konden we onszelf nauwelijks naar de kerk slepen. Ik dacht eraan terug hoeveel licht er in de communicatie van de leden van De Kerk van Almachtige God had gezeten, hoe voedzaam dat voor mij was geweest. Ik had al die jaren naar de preken van de voorganger geluisterd, maar nog begreep ik Gods reddingsplan niet, hoe Hij in het Tijdperk van de Wet en van Genade had gewerkt, wat Zijn werk had opgebracht, of hoe God mensen oordeelt in de laatste dagen. Ik wist gewoon dat ik geloof moest hebben. Sinds ik over Almachtige Gods woorden had gehoord, had ik geleerd dat alle mysteriën van Gods werk en mijn communicatie met anderen me hadden geholpen Gods werk steeds beter te begrijpen. Ik zag dat De Kerk van Almachtige God het werk van de Heilige Geest echt bezat en dat de woorden van Almachtige God allemaal waar waren. Ik kon zien dat Almachtige God zeer waarschijnlijk de wedergekeerde Heer Jezus was. Het was hartverwarmend om terug te denken aan alles wat ik van de online bijeenkomsten had ontvangen. Ik dacht bij mezelf dat ik wist dat God was wedergekeerd om nieuw werk te verrichten. Als ik die bijeenkomsten niet bijwoonde om dit te onderzoeken, zou ik mijn kans op redding mis kunnen lopen. Ik kon niet wachten om met de broeders en zusters samen meer bijeenkomsten bij te wonen maar dat ging niet, omdat de leiders al hun contactgegevens hadden gewist. Mijn geest verkommerde en ik voelde me alsof ik het meest waardevolle ding op aarde kwijt was geraakt. Ik voelde me ellendig, leeg en leed pijn. Ieder dag bad ik en vroeg ik God om een uitweg. En God zij dank, Hij heeft mijn gebeden gehoord. Het duurde niet lang of een zuster uit Laos en nog een broeder namen contact met me op via Facebook. Ze vertelden dat ze zich echt zorgen hadden gemaakt over mij, die paar dagen dat we geen contact hadden gehad, en dat ze hadden geprobeerd me te vinden. Ik was echt ontroerd en God erkentelijk. Ik kon Gods liefde voelen, en dat Hij werkelijk Zijn uiterste best doet om ons te redden en ons nooit in de steek laat! Omdat ze zich zorgen maakten dat ik me negatief en zwak zou voelen, stuurden ze me een aantal woorden van Almachtige God. Eén passage had echt een grote uitwerking op mij. Almachtige God zegt: “God doet Zijn werk, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar deze persoon en al die tijd volgt Satan Hem, bij iedere stap. Aan wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal allerlei kwaadaardige listen inzetten om Gods werk te tarten, te verstoren en te verwoesten, allemaal om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat God iemand voor Zich wint; al degenen die God wil, wil hij voor zichzelf, hij wil hen bezetten, hen controleren en de leiding over hen nemen zodat ze hem aanbidden en samen met hem kwade dingen doen. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan? […] Satan staat op voet van oorlog met God en volgt Hem op een afstandje. Zijn doel is om al het werk dat God wil verrichten, te verwoesten, in de mensen te wonen die God wil hebben en hen te controleren en volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt − dat is zijn doel(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke IV). De zuster communiceerde dat we uit Gods woorden konden begrijpen dat, hoewel het mensen zijn die ons willen verstoren en in de weg staan, daarachter eigenlijk een strijd tussen God en Satan zit. God is aan het werk om ons te redden, terwijl Satan allerhande mensen gebruikt om ons te onderdrukken en te belemmeren, zodat we God zullen ontkennen en verraden en Gods redding van de laatste dagen kwijt zullen raken. Dat is de duistere bedoeling van Satan. Dit is het moment dat we op moeten staan en deze mensen en dingen herkennen en ons eigen geloofspad kiezen. Sinds we Gods stem hebben gehoord, moeten we Zijn voetstappen nauwgezet volgen. Alleen zo kunnen we standhouden op de ware weg. Haar communicatie verlichtte mij. De leiders wilden niet dat ik de online bijeenkomsten bijwoonde en ze hadden alle contactgegevens van iedereen gewist, zogenaamd om mij ervoor te behoeden dat ik misleid zou worden, en dit leek vanuit liefde en behulpzaamheid te komen. Maar in feite weerhielden ze me ervan de Heer te verwelkomen en probeerden me terug te slepen de religieuze wereld in zodat ik de redding van God van de laatste dagen kwijt zou raken. De ontwrichting door de geestelijken liet ook zien hoe schamel mijn geloof was en hoe weinig wilskracht ik bezat. Ik had mijn telefoon gewoon aan hen gegeven en hun mijn contact met anderen laten verbreken en was meteen teruggegaan naar de oude kerk. Ik leefde in het duister en kon niet de minste spirituele voeding verkrijgen. Bijna was ik de voorganger gevolgd en had ik de ware weg opgegeven – hoe beangstigend! Ik kon niet opnieuw buigen voor Satan. Ik besloot de woorden van Almachtige God te blijven lezen, wat de geestelijken verder ook deden. Hierna stuurde een broeder mij een paar videogetuigenissen over zaken als de vervolging van de broeders en zusters door de Chinese overheid en hoe zij onder vreselijke martelingen getuigenis hadden afgelegd. Dat is waareloof. Vergeleken daarmee was ik gewoon bezweken onder een beetje verstoring door de geestelijken. Ik had nog een lange weg te gaan! Ik wist dat ik op God moest leunen om hier doorheen te komen en dat ik sterk moest staan, hoezeer mijn gezin mij ook afwees of de geestelijken me onderdrukten. Ik besloot online te blijven gaan voor preken en bijeenkomsten.

De geestelijken deden later nog veel meer om me bij de online bijeenkomsten weg te houden. Ze logen zelfs tegen mij en zeiden: “We zijn door God aangesteld om over Zijn schapen te waken en zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor jou. Daarom moeten we die online bijeenkomsten van jou in de gaten blijven houden. We hebben jouw contacten voor je eigen bestwil gewist. Als we niet waken over Gods schapen, zal de Heer ons oordelen als Hij wederkeert.” Ik herinnerde me iets wat een broeder had gezegd in een online bijeenkomst over of de geestelijkheid door God was aangesteld. Hij zei: “Er zijn woorden van God die als basis dienen voor iedereen die door Hem in aangesteld. In het Tijdperk van de Wet toen Jehova God Mozes had aangesteld voor de Israëlieten zei Hij persoonlijk tegen Mozes: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren(Exodus 3:12). In het Tijdperk van Genade sprak de Heer Jezus als bewijs dat Hij Petrus de taak oplegde om de kerken te hoeden: ‘En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn(Matteüs 16:18-19). ‘Hoed mijn schapen(Johannes 21:16). We kunnen zien dat God persoonlijk getuigenis aflegt van hen die Hij aanstelt en gebruikt. Ze hebben Gods woorden als bewijs. Bij gebreke daarvan moet er op z’n minst bewijs zijn van het werk van de Heilige Geest. Heeft de geestelijkheid enig bewijs uit Gods woorden dat ze door Hem zijn aangesteld? Of van het werk van de Heilige Geest?” Hierdoor kreeg ik een zeker vertrouwen. Ik wist dat God nooit had gezegd dat Hij de geestelijkheid had aangesteld en hoewel Paulus had gezegd: “de Heilige Geest heeft je opzichter gemaakt”, waren de woorden van Paulus niet de woorden van God en kunnen dus niet als basis worden gebruikt. Hun bewering hield gewoon geen steek! En onlangs had ik me gerealiseerd dat de preken van de geestelijken de verlichting van de Heilige Geest misten. Ze deelden Gods wil niet en leidden ons niet om de woorden van de Heer in praktijk te brengen. Het ontbrak hun geheel aan het werk van de Heilige Geest. Hieruit bleek dat ze niet aangesteld waren door God, maar door de mens. In mijn geloof moest ik in plaats van naar een mens naar Gods woorden luisteren en Hem volgen. Toen mijn reactie uitbleef, werd de voorganger kwaad en voer tegen me uit: “Wie het evangelie wil verspreiden moet eerst langs ons. Zonder onze toestemming is het de verkeerde manier. Je mag er niet naar luisteren!” Ik wierp tegen: “God is de schepper en Hij doet Zijn eigen werk. Hij heeft geen toestemming nodig van een mens. De Heer is wedergekomen. We luisteren naar de stem van God en volgen Hem – waarvoor hebben we jullie goedkeuring nodig?” Ik vond dat ze zichzelf echt te hoog hadden zitten, dat ze echt arrogant waren! Hun weigering te luisteren naar de woorden van Almachtige God of Zijn werk te onderzoeken en in plaats daarvan gewoon te oordelen was net als de houding van de farizeeërs tegenover het werk van de Heer Jezus. Ze hadden geen enkel ontzag voor God en geen enkele liefde voor de waarheid.

Hierna loog ik tegen mijn vrouw en zei tegen haar dat ik de verkeerde weg was op geleid. Ze had hierin geen onderscheidingsvermogen, dus iedere keer als ik een online bijeenkomst bijwoonde werd ze echt kwaad en zei dat we op een verschillende pad zaten dat ze van me zou scheiden als ik naar die bijeenkomsten bleef gaan. Ik voelde me toen echt zwak en ellendig. Ik dacht dat ik, als ik toe zou geven en de bijeenkomsten niet meer zou bijwonen, Gods redding kwijt zou raken. Maar dat als ik wel zou gaan, ze van me zou scheiden. Wat moest er dan met onze kleine kinderen? In al mijn hulpeloosheid bad ik tot God: “God, versterk mijn geloof. Help mij deze beproevingen te doorstaan en leid mijn langs het pad dat voor me ligt.” Toen herinnerde ik me iets wat de Heer Jezus heeft gezegd: “Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard(Matteüs 10:37). Door Gods woorden zag ik in dat mijn liefde voor mijn vrouw en kinderen groter was dan mijn liefde voor God, dat ik Hem niet waard was. In stilte nam ik me voor dat ik Almachtige God zou blijven volgen, ook al zou mijn vrouw van mij scheiden. Als daarna mijn vrouw mij in de weg stond, liet dat mij onberoerd.

Later betrok de voorganger mijn schoonvader in zijn pogingen mij bij de bijeenkomsten weg te houden. Mijn schoonvader was een stevige drinker en ging niet zo vaak naar de kerk, maar de voorganger nodigde hem uit voor een dienst en loog en zei tegen hem dat als je eenmaal in Almachtige God gelooft, ze je benen breken als je de kerk probeert te verlaten. Toen mijn vrouw dat van haar vader had gehoord, begon ze bij toen ze thuiskwam tegen me te schreeuwen. Ik zei tegen haar dat die woorden van de geestelijken nergens op waren gebaseerd. Op de hele wereld werden niemands benen gebroken omdat ze Gods werk van de laatste dagen niet accepteerden. Dat was een gerucht dat de Communistische overheid van China in de wereld had gebracht en die overheid is anti-God en tiranniek. Een voorganger vertelde mij ooit dat een andere voorganger Bijbels mee zou brengen uit de VS en dat de politie deze in beslag had genomen aan de Chinese grens. De CCP stond geen geloof in God toe. Nu dat de Heer is wedergekomen en is verschenen in China jagen ze op de gelovigen van Almachtige God en achtervolgen ze hen. Hoe kunnen we ook maar iets geloven van wat zo’n anti-God, atheïstische overheid zegt? Ik had online bijeenkomsten bijgewoond en veel woorden van Almachtige God gelezen, die rijk en overvloedig zijn, en de mysteriën van Gods werk, en de verdorvenheid van de mens en zijn zondige natuur openbaren, zodat wij onszelf kunnen kennen, enzovoort. Hoe meer ik deze dingen lees, hoe verlichter ik mij voel en hoe meer ik Gods stem voel. Ik vertelde haar dat ik zeker wist dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. De Heer Jezus is wedergekeerd en we moeten gelijke tred houden met Gods voetstappen. Waarom zou ik terugkeren naar de oude kerk? Mijn vrouw kon daar niets tegenin brengen, maar zodra ze de diensten weer bijwoonde en naar de geruchten van de voorganger luisterde, begon ze weer te redetwisten zodra ze thuiskwam. Voordien dacht ik altijd dat de geestelijken mensen waren die God liefhadden en ook voor mij liefde voelden. Maar sinds ze hadden ontdekt dat ik op zoek was naar het nieuwe werk van God deden ze alles wat in hun macht lag om mij dwars te zitten en probeerden gewoon me terug te slepen hun religie in. Eindelijk zag ik hun ware gezicht. Ik herinnerde me de woorden van de Heer Jezus toen hij de farizeeërs vervloekte: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat(Matteüs 23:15). De farizeeërs lokten de mensen naar de religie om ze onder controle en in hun greep te krijgen. Toen de Heer Jezus kwam en ze zagen hoe krachtig en gezaghebbend Zijn werk en woorden waren, hielden toch vast aan de letterlijke Schrift en gingen niet op zoek naar de waarheid uit angst dat hun broodwinning in gevaar zou komen als de mensen Jezus volgden. Dus verspreidden ze geruchten die de Heer Jezus besmeurden en veroordeelden en uiteindelijk lieten ze Hem kruisigen. Zijn de hedendaagse voorgangers niet precies hetzelfde als die farizeeërs? Ook zij strikken gelovigen in hun kerken, houden ze onder controle, en beletten hun Gods stem te horen en de Heer te verwelkomen. Het is zo slecht! Het deed me denken aan een passage van Almachtige God’s woorden die ik in een bijeenkomst zag. Almachtige God zegt: “Er zijn mensen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken en deze de hele dag lang reciteren, maar toch begrijpt niet één van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen is in staat God te kennen en nog minder kan iemand van hen in overeenstemming zijn met Gods wil. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die allen vanuit de hoogte God de les lezen. Ze verzetten zich moedwillig tegen God, zelfs wanneer ze Zijn banier dragen. Terwijl ze claimen in God te geloven, zijn ze toch degenen die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofddemonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. Ze lijken misschien een ‘gezond gestel’ te hebben, maar hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze niets anders dan antichristen zijn die mensen ertoe aanzetten God te weerstaan? Hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze levende duivels zijn gericht op het verslinden van mensenzielen?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten). Gods woorden laten het ware, anti-God gezicht van de geestelijken zien. God is in de laatste dagen gekomen om de mensheid te redden. Niet alleen weigeren de geestelijken te zoeken en te onderzoeken maar ze bestrijden en oordelen Hem zelfs, verspreiden geruchten en leugens, grendelen kerken af, en weerhouden gelovigen ervan de ware weg te zoeken. Ze verwelkomen de Heer niet of komen niet in Gods koninkrijk en ze weerhouden ons ervan Gods redding te aanvaarden, ze bederven onze kans het koninkrijk binnen te treden. Zij zijn de demonen die in Gods woorden worden genoemd, die mensenvlees eten en mensenbloed drinken, de monsters, die de mensen van de ware weg afhouden.

Ze hebben me uit de kerk gezet omdat ik hen niet wilde volgen. De leiders zeiden tegen mij dat ze me niet zouden helpen als ik problemen zou krijgen. Toen zag ik echt dat die geestelijken de waarheid niet liefhebben en Gods stem niet horen. Het zijn niet Gods schapen. Als ik hen zou volgen in mijn geloof, zou de lamme de blinde leiden en zouden we allemaal ten onder gaan. Ik voel me zo bevoorrecht dat ik bevrijd kon worden van die valse herders en Gods voetstappen kon vinden.

In de dagen daarna las ik nog meer woorden van Almachtige God en hoorde ik meer getuigenissen van broeders en zusters. Ik voelde me spiritueel zo gevoed en gesticht, meer dan ooit tevoren in de tien jaar van mijn geloof. Ik vond het zo’n enorme zegening dat ik in de laatste dagen geboren was en de wederkomst van de Heer kon verwelkomen! Ik wilde dit geweldige nieuws delen met meer mensen die nog niet voor God waren gekomen, maar de geestelijken waarschuwden me het evangelie niet te verspreiden onder de andere leden van de kerk, anders zouden ze me aangeven bij de autoriteiten en er voor zorgen dat ik gearresteerd werd. Ik zei: “Zijn jullie niet bang om tegen God in te gaan?” Een van hen, ene meneer Zhao, antwoordde koud: “Als dit echt het werk van God is, dan zullen wij deze keer de farizeeërs wel zijn. Laat God ons dan maar generaties lang straffen.” Gaan zij, door zoiets te zeggen, niet bewust tegen God in en beledigen zij Zijn gezindheid dan niet? Hun arrogantie en het absoluut ontbreken van vrees voor God maakte mij zelfs nog duidelijker hoezeer zij de waarheid haten en vijanden zijn van God. Door God op die manier tegen te werken zullen ze uiteindelijk net als de farizeeërs door God worden gestraft.

Daarna kon ik duidelijk het verschil zien tussen hen en anderen. Ze konden mij niet meer in de weg staan en mijn besluit om Almachtige God stond nog vaster. Nu heb ik een plicht in De Kerk van Almachtige God op me genomen. Mijn vrouw werd nieuwsgierig toen ze zag hoe sterk ik in mijn geloof stond en begon het zelf te onderzoeken. Ook zij accepteerde het werk van Almachtige God van de laatste dagen nadat ze Zijn woorden had gelezen en nu deelt ze het evangelie. Ik ben dankbaar voor de redding van Almachtige God en ik wil alles wat ik heb in mijn plicht stoppen en Gods liefde beantwoorden.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Een spirituele strijd thuis

Door Ruth, Verenigde Staten In augustus 2018 vertelde een vriendin me dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat Hij waarheden uitdrukte om...

Geef een reactie