Aan een zijden draad

11 januari 2021

Door Zhang Hui, China

In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie met een broeder uit mijn oude kerk. Toen stonden op een middag dominee Li en medewerker Wang voor mijn deur. Mijn hart bonsde. Ik vroeg me af: waar komen ze voor? Weten ze dat ik Almachtige God heb aanvaard? Toen andere kerkleden Almachtige God hadden aanvaard, verspreidden ze geruchten, intimideerden ze hen en haalden ze hun familie over zich tegen hun geloof te verzetten. Wat voor tactieken zullen ze tegen mij gebruiken? Al gauw kwamen mijn zoon en dochter. Ik was verbaasd. Mijn kinderen hadden gezegd dat ze het erg druk hadden, dus waarom kwamen ze vandaag allebei? Had dominee Li dat geregeld? Ik besefte dat ze dit hadden voorbereid. Ik bad meteen tot God: “O, God. Ik weet niet wat ze met me gaan proberen. Mijn gestalte is te klein om te weten hoe ik dit het hoofd moet bieden. Wijs me de weg en help me om vastberaden op de juiste weg te blijven.” Na dat gebed werd ik kalmer.

Dominee Li glimlachte en zei: “Broeder Zhang, ik heb gehoord dat je Bliksem uit het oosten hebt aanvaard. Is dat waar? Hoeveel waarheid er ook in Bliksem uit het oosten schuilt, we kunnen het niet aanvaarden. We geloven allemaal al vele jaren in de Heer en hebben voor Hem gebeden. We weten allemaal dat de Heer Jezus werd gekruisigd en een zondeoffer werd, waarmee Hij ons verloste van onze zonde. We moeten te allen tijde de naam en de weg van de Heer hooghouden. We kunnen niet in een andere God geloven. Als je de Heer Jezus verlaat en in Almachtige God gelooft, verraad je dan niet de Heer?”

Ik bleef onverstoord en zei kalm: “Dominee Li, we moeten objectief en praktisch zijn. We moeten afgaan op bewijzen en het niet eigenmachtig veroordelen.” “U heeft niet de weg van Bliksem uit het oosten onderzocht of de woorden van Almachtige God gelezen, dus hoe kunt u concluderen dat ik de Heer verraad door Bliksem uit het oosten te aanvaarden? Weet u waar de waarheid vandaan komt? Weet u wie de waarheid uitdrukt? De Heer Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Johannes 14:6). God is de bron van de waarheid. Hoe kunt u zeggen dat we Bliksem uit het oosten niet kunnen aanvaarden, hoeveel waarheid er ook in schuilt? Is dat geen bewust verzet tegen de waarheid en tegen God?” “Zijn we dan nog wel gelovigen in de Heer?” “Ik heb de laatste tijd veel woorden van Almachtige God gelezen, en ingezien dat ze allemaal waar zijn en veel waarheden en mysteries openbaren. Mijn strijd gedurende jaren van geloof is opgelost door de woorden van Almachtige God.” “Ik geloof absoluut dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Door Almachtige God te volgen, verwelkomen we de komst van de Heer.” “U zegt dat het geloof in Almachtige God verraad jegens de Heer Jezus is. Stemt dat overeen met de waarheid? Toen de Heer Jezus kwam om te werken, verlieten veel mensen de tempel om Hem te volgen. Betekent dat dat ze Jehova God verraadden?” “Hoewel het verlossingswerk van de Heer Jezus anders was dan het werk van het uitvaardigen van de wet dat Jehova God deed, en ook Gods naam veranderde, zijn de Heer Jezus en Jehova één en dezelfde God. Door in de Heer Jezus te geloven, verraadden ze niet Jehova God, maar volgden ze de voetsporen van het Lam en ontvingen ze Gods redding.” “Zij die in Jehova God geloofden, maar de Heer Jezus niet aanvaardden waren degenen die God verzaakten en Hem verraadden.” “Het werk van Almachtige God is anders dan dat van de Heer Jezus en Gods naam is veranderd, maar Zij zijn één God. God doet alleen verschillend werk in verschillende tijdperken. De Heer Jezus deed het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade, waarmee alleen onze zonden werden vergeven. Hij verhielp niet de zondige natuur van de mensheid. Daarom beloofde Hij dat Hij zou terugkeren om het werk van het oordeel te doen. Almachtige God is gekomen in de laatste dagen… en drukt waarheden uit om over ons te oordelen op grond van het verlossingswerk van de Heer om onze satanische gezindheden en zondige natuur te verhelpen, en ons volledig te redden van de zonde, zodat we kunnen worden gewonnen door God. Met het werk en de woorden van Almachtige God worden de profetieën van de Heer Jezus volledig vervuld.” “Mijn geloof in Almachtige God is geen verraad jegens de Heer Jezus. Het is het volgen van de voetsporen van het Lam. Als we in de Heer Jezus geloven zonder het werk van de laatste dagen van Almachtige God te aanvaarden zijn we dan niet net als de farizeeërs, die alleen in Jehova God geloofden en de Heer Jezus verwierpen? Het zijn dat soort mensen die de Heer weerstaan en verraden.” Toen raadde ik hun aan: “U moet het werk van de laatste dagen van Almachtige God eens goed bekijken om zelf te zien of Zijn woorden Gods stem zijn. Als u er eigenmachtig over oordeelt en het verwerpt, kunt u zelf worden veroordeeld omdat u zich verzet tegen de Heer.”

Dominee Li keek erg ongemakkelijk en medewerker Wang haastte zich om de boel te sussen. “We zijn tegen Bliksem uit het oosten en willen niet dat onze leden erbij betrokken raken om de kerk te beschermen en op de kudde te passen. Hoe zou de Heer ons daarvoor kunnen veroordelen? Dominee Li voelt zich verantwoordelijk voor je leven. Hij wil niet dat je de verkeerde weg kiest. Je bent medewerker geweest en hebt zoveel voor de kerk gedaan. Iedereen respecteert en vertrouwt je. Ze zouden allemaal zo teleurgesteld zijn als je ons verliet om in Almachtige God te geloven.” Dominee Li viel hem vlug bij: “Medewerker Wang heeft gelijk. Je hebt al die jaren zo hard gewerkt. Het zou zo zonde zijn om de reputatie die je hebt opgebouwd zomaar op te geven. Kom terug. Iedereen wacht op je. Onze kerk heeft een rusthuis opgericht, we hebben contact gelegd met religieuze groepen in het buitenland en ze geven ons financiële steun. Als je terugkomt, zorgen we meteen dat je een auto krijgt. Als je het rusthuis of de kerk wilt managen, of de financiën van de kerk wilt blijven verzorgen, mag je dat zelf bepalen.”

Hoe meer ik luisterde, hoe meer ik voelde dat er iets niet in de haak was. Hoe konden gelovigen zoiets zeggen? Ik moest denken aan hoe de duivel de Heer Jezus in verleiding bracht in de Bijbel: “De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt’” (Matteüs 4:8-9). Hadden al die dingen die ze zeiden niet precies hetzelfde gevoel, dezelfde toon als wat Satan zei? Dit is een list van Satan, dacht ik. Ze proberen me met status en geld weg te lokken van de ware weg en me Almachtige God te laten verraden. Ze proberen me in de val te lokken, me erin te luizen. Ik geloofde al ruim tien jaar en had het geluk om de terugkeer van de Heer te verwelkomen. Ik mocht me niet laten verleiden door Satan en de Heer verraden. En dus zei ik: “Ik heb Gods stem gehoord en de weg van het eeuwige leven gevonden. Ik kies ervoor om God te volgen. Bespaar u de moeite. Ik zal Almachtige God niet verlaten.”

Toen begon mijn dochter te huilen en zei: “Papa, luister even naar me. Mama is pas gestorven. We hebben genoeg geleden. Als je in Bliksem uit het oosten gelooft en uit de kerk wordt gestoten, zullen de broeders en zusters ons ook mijden.” Ik vond het vreselijk om mijn dochter zo te zien huilen. Er woedde een hevige innerlijke strijd in me. “Als ik terugkom bij de kerk, word ik niet veracht en behoud ik mijn positie, maar dan zou ik de deur sluiten voor de Heer. Dat zou ernstig verraad zijn.” Er was geen makkelijke keuze. Terwijl ik zo werd gekweld, riep ik in stilte God aan: “O, Almachtige God. Ik zit gevangen tussen twee vuren. Geef me het geloof en de kracht om niet in verwarring te raken, zodat ik standvastig kan zijn en u vastberaden kan volgen.” Toen dacht ik aan woorden van Almachtige God die ik een paar dagen daarvoor had gelezen: “Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn en wachten, en jullie moeten meer tot mij bidden. Jullie moeten alle intriges en sluwe plannen van Satan doorzien, over geesten en mensen weten en onderscheid maken tussen allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen(‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden gaven me kracht en waarschuwden me dat ik kritisch moest zijn. Satans listen zaten achter de gebeurtenissen van die dag. Satan gebruikte status en familiebanden om te proberen me te verlokken, me aan te vallen en mijn geest te verwarren zodat ik God zou verraden. Ik mocht niet in Satans val lopen. Ik zei tegen mijn kinderen: “Ik heb het onderzocht en het is allemaal duidelijk. Almachtige God is de ware God en Zijn woorden en werk zijn de ware weg. We hebben al die jaren zo naar de komst van de Heer verlangd. Nu Hij is gekomen en waarheden voor Zijn werk van het oordeel uitdrukt, moeten we Zijn werk bijhouden en Gods oordeel en reiniging aanvaarden zodat we kunnen ontsnappen aan de rampspoed en in Gods koninkrijk binnengaan. We moeten niet bang zijn om te worden afgewezen door anderen, maar om te worden geëlimineerd door de Heer en de kans om te worden opgenomen te missen. Dan zouden we wenen en tandenknarsen in de grote rampspoed.” Ik ging verder: “Jullie moeten de woorden van Almachtige God onderzoeken. Jullie zullen de stem van God erin horen. Dan kunnen jullie bevestigen dat Almachtige God Christus van de laatste dagen is.” Mijn kinderen drongen niet verder aan, en in stilte dankte ik God voor Zijn leiding.

Ze gaven niet toe en gingen nijdig weg. Ze kwamen een paar dagen later terug om me te verleiden met een mogelijk huwelijk. Dominee Li zei: “Je hebt net je vrouw verloren, je dochter is getrouwd en je zoon is er vaak niet. Je zult het wel moeilijk hebben in je eentje. Je hebt echt iemand nodig om voor je te koken. Zuster Wang in de kerk is ook alleen. Ze is in goeden doen, populair en enthousiast in haar geloof. Zou het niet geweldig zijn als jullie samen zouden zijn, er voor elkaar zouden zijn, en samen de Heer zouden dienen?” Zuster Wang belde me die avond op, en bleef me aansporen om niet meer in Bliksem uit het oosten te geloven. Ze zei ook dat ik het maar hoefde te zeggen als ik geld tekortkwam voor de bruiloft van mijn zoon. Toen ik dat hoorde, was ik erg in tweestrijd. Toen mijn vrouw ziek en bedlegerig was, had mijn dochter een auto-ongeluk toen ze medicijnen voor haar haalde en ze belandde in het ziekenhuis. Zuster Wang kwam voor mijn vrouw en dochter zorgen. Ik was haar altijd heel dankbaar geweest. Zou ik zuster Wang niet kwetsen als ik haar raad niet opvolgde? Maar als ik zou instemmen om onze relatie te beschermen, zou ik de Heer verraden. Ik was erg van streek en bad steeds maar weer tot God. Ik worstelde er een poosje mee en wees haar toen voorzichtig af.

Op een dag kwam dominee Li me opzoeken toen ik op het veld werkte. Hij zei: “Broeder Zhang, denk dan tenminste aan je kinderen. Je zoon is net verloofd en de hele familie van zijn verloofde gelooft in de Heer. Zullen ze nog instemmen met het huwelijk als ze ontdekken dat je in Almachtige God gelooft? Zou dat niet rampzalig zijn voor het huwelijk van je zoon? Je moet er nog maar eens over nadenken.” Toen dacht ik: u bedreigt me met het huwelijk van mijn zoon om me van de ware weg te houden. Dat is verachtelijk. Ik zei met niet mis te verstane woorden: “Mijn geloof in Almachtige God is mijn zaak. Het heeft niets te maken met het huwelijk van mijn zoon.” “Bovendien ligt het in Gods handen of zijn huwelijk slaagt of niet. Ik heb vastgesteld dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en ik volg Hem tot het einde. Mijn kinderen begrijpen het niet, maar op een dag zullen ze dat wel doen.” Eerst dacht ik dat het allemaal praatjes waren van dominee Li, maar tot mijn schrik gebruikte hij echt zoiets belangrijks om me Almachtige God te laten verraden.

Ik ging een paar dagen later naar de laswerkplaats van mijn zoon. Hij fronste het voorhoofd en zei: “Papa, mijn verloofde zei dat dominee Li haar familie heeft verteld dat je in Bliksem uit het oosten gelooft. Ze zei dat het huwelijk niet doorgaat als je het niet opgeeft.” Ik was verbijsterd en woedend. Dominee Li gebruikte echt het huwelijk van mijn zoon om me te bedreigen. Hoe kon een gelovige in de Heer zoiets verachtelijks doen? Het was vreselijk om mijn zoon zo terneergeslagen te zien. De bruiloft was al over 18 dagen. Zou het echt op die manier spaak lopen? Ik kreeg tranen in mijn ogen. Hij vervolgde: “Papa, ze zei ook dat ze drie voorwaarden heeft voor ze wil trouwen. Ten eerste moet ik onze vader-en-zoonrelatie verbreken. Ten tweede mag ik niet voor je zorgen als je oud bent. Ten derde moet ik alle familiebanden verbreken. Mijn moeder is niet meer bij ons. Geloof alsjeblieft niet meer in Bliksem uit het oosten, ter wille van onze familie.” Toen ik de woorden van mijn zoon hoorde en zijn verdrietige gezicht zag, voelde het als een dolksteek in mijn hart. Alleen omdat ik in Almachtige God geloofde, behandelden die geestelijken me als een vijand, en dwongen ze mijn zoon om de banden met mij te verbreken. Dat is walgelijk. Ik zei tegen mijn zoon: “Mijn kind, je bent nu volwassen en hebt me niet nodig om voor je te zorgen. Ik ben oud. Ik wil alleen de rest van mijn dagen mijn geloof praktiseren en God volgen. Ik hoop dat je dat kunt begrijpen.” Toen draaide ik me om en verliet ik de werkplaats. Eenmaal thuis kwam ik in gebed voor God: “Almachtige God. De dominee gebruikt alle denkbare trucs om me lastig te vallen en te dwingen. Mijn zoon gaat alle banden met mij verbreken. Ik voel me nu zo zwak. Wijs me de weg en geef me geloof.”

De volgende dag kwam broeder Lin van De Kerk van Almachtige God bij me langs en ik vertelde hem wat er was gebeurd. Hij las me een passage uit de woorden van Almachtige God voor: “Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. […] Voor alles wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning. Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen. Het komt zelfs niet in de buurt van het behagen van God en ze kramen zomaar wat uit!(‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen hij sprak over spirituele strijd in de context van deze woorden van God, begreep ik dat als we worden belemmerd, lastiggevallen en gedwongen door geestelijken, het soms lijkt of het wordt gedaan door mensen, maar het in feite Satan is die ons wil verstoren. Altijd als God werkt, bemoeit Satan zich ermee. Satan haat het werk van God om de mensheid te redden, en gebruikt allerlei tactieken en streken om mensen te verhinderen om God te volgen, en mensen mee te nemen naar de hel. Dominee Li en de anderen probeerden me van de ware weg te houden, vielen me keer op keer lastig, en zeiden dat ze me een auto zouden geven of de financiën van de kerk of een rusthuis zouden laten beheren. Ze boden ook aan een vrouw voor me te zoeken. Toen dat allemaal niet werkte, bedreigden ze me met het huwelijk van mijn zoon. Ze probeerden het goedschiks en kwaadschiks. Het was zo boosaardig en gemeen.

Broeder Lin communiceerde nog meer: “Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, haatten de leiders van het Joodse geloof de waarheid en God. Ze beseften heel goed dat de weg van de Heer Jezus gezaghebbend was. Ze weigerden niet alleen om die te onderzoeken, maar weerstonden, veroordeelden en belasterden Hem als bezetenen. Ze deden alles om mensen te verhinderen om Hem te volgen en hadden de hand in Zijn kruisiging. Dat deden ze omdat ze bang waren dat ze hun status en broodwinning zouden verliezen als mensen de Heer Jezus volgden. Zoals geschreven staat in de Bijbel: ‘Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: “Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.” […] Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden’ (Johannes 11:47, 48, 53). God is gekomen in de laatste dagen om het werk van het oordeel te doen om de mensheid te reinigen en te redden. Geestelijken weten dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn… maar ze zoeken of onderzoeken ze niet. Ze weerstaan en veroordelen Hem zelfs uitzinnig en verhinderen anderen om Hem te volgen. Is hun essentie anders dan die van de farizeeërs die zich tegen de Heer Jezus verzetten?” “De Heer Jezus veroordeelde en vervloekte die hypocrieten lang geleden. De Heer Jezus zei: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13). ‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat’(Matteüs 23:15). “De woorden van Almachtige leggen ook de essentie en de oorsprong van het verzet van religieuze leiders tegen God bloot.” Almachtige God zegt: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die opzettelijk degenen die op het rechte pad willen wandelen in de weg staan, en struikelblokken waarmee degenen die God zoeken belemmerd worden. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?(‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen ik Gods woorden had gelezen, begreep ik de demonische natuur van de religieuze leiders waardoor ze de waarheid haten en God weerstaan beter. Ze weerstaan en veroordelen Almachtige God fel en vallen broeders en zusters lastig die getuigen van Gods werk van de laatste dagen omdat ze voor altijd hun macht over Gods schapen willen behouden. Ze willen dat Gods schapen aan hen toebehoren en hen stevig in hun greep houden. Ze verhinderen gelovigen om te doen wat ze zelf niet kunnen: binnengaan in Gods koninkrijk. Ze gaan naar de hel en sleuren anderen met zich mee. Ze zijn echt een bende demonen. Als ik niet zelf had meegemaakt hoe die geestelijken me probeerden tegen te houden, en als de geïncarneerde God niet zou verschijnen en werken in de laatste dagen, om deze boosaardige dienaren en antichristen die zich in kerken verbergen te ontmaskeren, zou ik de demonische essentie van hun verzet tegen God nooit hebben gezien. Dan zou ik door hen zijn misleid en te gronde gericht zonder het te beseffen. Ik zag hun hypocriete, afgrijselijke gezichten en mijn geloof om Almachtige God te volgen werd sterker.

Ik bleef het evangelie delen met broeders en zusters van mijn oude kerk. Toen we op een ochtend een bijeenkomst hielden, kwamen dominee Li en zijn mensen weer naar mijn huis en hij zei: “We hebben je keer op keer gezegd dat je Bliksem uit het oosten moet opgeven. Je weigert niet alleen om te luisteren, maar je steelt ook mijn schapen en preekt over Bliksem uit het oosten tegen hen. Wil je het echt tegen mij opnemen?” Ik zei: “Dominee Li, het is niet eerlijk om dat te zeggen. De kerk is van God en de kudde is ook van Hem. U bent maar een dominee. Hoe kunt u zeggen dat de schapen van u zijn?” “Ik deel het evangelie met broeders en zusters zodat ze Gods stem kunnen horen en kunnen terugkeren voor Zijn troon. Dat is goed en fatsoenlijk. Waarom zou u dat verhinderen?” “Iedereen voelt zich zwak en negatief. Ze zijn spiritueel uitgedroogd en in duisternis. Ze krijgen geen voldoening in hun leven. Almachtige God heeft woorden uitgesproken die ons de weg van het eeuwige leven geven. Waarom wilt u niet dat mensen ze lezen? Waarom zou u mensen het recht en de vrijheid ontnemen om de ware weg te onderzoeken? Als u hen daarvan weerhoudt, laat u hen dan niet sterven van de dorst en vastlopen in religie? Bent u dan een goede of een slechte dienaar?” Dominee Li’s gezicht veranderde onmiddellijk en hij schreeuwde woedend: “Ik zie dat je niet meer te helpen bent. Als je ons niet wilt volgen in je geloof, zul je worden gestraft in de hel.” Ik zei: “U bepaalt niet of ik naar de hel ga. U weet niet eens hoe je de stem van de Heer kunt herkennen of Hem moet verwelkomen. Hoe zou u anderen naar Zijn koninkrijk kunnen leiden?” “Alleen Christus van de laatste dagen is onze poort naar het hemelse koninkrijk. Ik heb de weg van het eeuwige leven gevonden door Hem. De verantwoordelijkheid voor mijn leven ligt bij God, niet bij u.” Toen ik dat had gezegd, gingen ze teleurgesteld weg. Niemand kwam me meer lastigvallen.

Ik had geleerd om Satans streken te herkennen toen ik deze spirituele strijd had doorstaan. Ook zag ik dat dominees en ouderlingen in de religie hypocriete farizeeërs zijn, en dat ze antichristen zijn die Christus verloochenen en weerstaan. Ik was volledig bevrijd van hun belemmeringen. De woorden van Almachtige God leidden me bij elke stap om Satan te verslaan en standvastig op de ware weg te blijven. Achteraf gezien was alles wat ik heb doorgemaakt, een grote test. Ik ging langs de grens tussen leven en dood. Zonder de leiding van Gods woorden had ik Satans listen nooit kunnen doorzien. Als ik het vlees had gevolgd, voor Satan was gezwicht en de goede weg had verlaten, was dat een ernstig verraad jegens God geweest. Dan had ik Gods gezindheid beledigd en had ik mijn kans op redding helemaal verloren. Ik hing echt aan een zijden draad. Ik ben zo dankbaar voor Gods bescherming en redding.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie