Hoofdstuk 42

Zodra het nieuwe werk begint, verleent dat alle mensen een nieuwe intrede en zullen ze hand in hand met mij verdergaan. We zullen samen op de grote weg van het koninkrijk wandelen, en er zal een sterke intimiteit zijn tussen de mens en mij. Om de mens mijn gevoelens te tonen, om mijn houding tegenover hem te laten zien, heb ik altijd tegen de mens gesproken. Een deel van mijn woorden kan de mensen echter pijn doen, terwijl een ander deel van grote waarde voor hen zou kunnen zijn. Daarom raad ik de mensen aan om beter te luisteren naar wat er uit mijn mond komt. Mijn uitingen zijn misschien niet altijd elegant en verfijnd, maar het zijn woorden uit de grond van mijn hart. Omdat de mens oorspronkelijk mijn vriend was, ben ik mijn werk onder de mensen blijven uitvoeren. En ook de mens doet zijn uiterste best om met mij samen te werken en is zeer bevreesd om mijn werk te onderbreken. Op dit moment is mijn hart vervuld van grote vreugde, want ik heb een deel van de mensen gewonnen. Mijn ‘bedrijf’ is de crisis te boven. Het zijn niet langer lege woorden en mijn ‘franchisemarkt’ loopt een stuk beter. Mensen zijn tenslotte verstandig. Ze zijn allemaal bereid om zich ‘toe te wijden’ aan mijn naam en mijn glorie. Op die manier verwerft mijn ‘franchiseafdeling’ ‘nieuwe ‘goederen’ – ja, op spiritueel gebied besluiten veel ‘klanten’ tot aankoop van mijn ‘goederen’. Alleen dan verwerf ik glorie, en alleen dan zijn de woorden die uit mijn mond komen geen lege woorden meer. Ik vier triomfen en ben terug bij de overwinning, en alle mensen juichen me toe. Om zijn bewondering voor mij te tonen, om aan te tonen dat hij voor mij op de knieën valt, komt nu ook de grote rode draak naar de ‘viering’, en ik word daardoor verheerlijkt. Vanaf de schepping tot de dag van vandaag heb ik vaak gezegevierd in veldslagen en veel bewonderenswaardige dingen gedaan. Veel mensen hebben mij ooit toegejuicht en geprezen en voor mij gedanst. Hoewel dit bezielende en onvergetelijke scènes waren, liet mijn glimlach niet zien, want ik moest de mens nog overwinnen en was slechts bezig met een deel van het werk, vergelijkbaar met dat van de schepping. Vandaag is het echter anders dan toen. Nu glimlach ik op de troon. Ik heb de mens overwonnen en alle mensen buigen zich voor mij neer in aanbidding. De mensen van nu zijn niet die van het verleden. Wanneer is mijn werk niet in het belang van nu geweest? Wanneer was het niet voor mijn glorie? Omwille van een betere toekomst zal ik al mijn werk keer op keer duidelijk maken aan de mens, zodat al mijn glorie kan ‘rusten’ in de mens, die geschapen is. Ik zal dat als het principe van mijn werk beschouwen. Degenen die bereid zijn met mij samen te werken, staan op en werken hard, zodat mijn glorie nog meer het uitspansel kan vullen. Dit is het moment om grootse plannen uit te voeren. Allen die onder de zorg en bescherming van mijn liefde vallen, hebben de kans om hun talenten te gebruiken, in mijn plaats. En ik zal alle dingen zo bewerken dat ze ten goede keren van mijn werk. De vogels die vliegen door de lucht zijn mijn glorie in de lucht, de zeeën op aarde getuigen van mijn handelen op aarde, de meester van alle dingen is mijn manifestatie onder alle dingen. Ja, ik gebruik alles wat er op de aarde is als hoofdstad van mijn bestuur, waardoor alle dingen zich vermenigvuldigen, bloeien en barsten van het leven.

In de tijd van de schepping stelde ik al vast dat mijn werk op aarde in de laatste der dagen volledig ten einde zou komen. Als mijn werk ten einde komt, zal de tijd zijn aangebroken om mijn handelen te openbaren in het uitspansel. Ik zal de mensen op aarde mijn daden laten erkennen. Mijn daden zullen voor ‘de rechterstoel’ worden bewezen, zodat zij worden erkend door alle mensen op aarde, die zich er aan zullen onderwerpen. En daarna zal ik beginnen aan een onderneming die nooit eerder is uitgevoerd in eerdere tijdperken. Vanaf vandaag zal ik mijn daden stap voor stap duidelijk maken, zodat mijn wijsheid, mijn wonderbaarlijkheid en mijn ondoorgrondelijkheid zullen worden erkend en aangetoond in elke kring van de samenleving. Ja, bij de heersende partijen op aarde zal de erkenning van mijn daden zelfs nog groter zijn, zodanig dat er over mijn daden zal worden geoordeeld door ‘rechters’ en ‘verdedigd’ door ‘advocaten’. Zo zullen mijn daden worden erkend, waarna alle mensen hun hoofd zullen buigen en toegeven. Vanaf dat moment zullen mijn daden erkend worden door elke kring in de samenleving. Dat zal het moment zijn waarop ik alle glorie op aarde zal ontvangen. Op dat moment zal ik voor de mens verschijnen en niet langer verborgen zijn. Op dit moment moeten mijn daden hun hoogtepunt nog bereiken. Mijn werk vordert en wanneer het zijn hoogtepunt bereikt, zal het ten einde komen. Ik zal de mensen van alle naties volledig overwinnen, ik zal ervoor zorgen dat wilde beesten voor mij als lammeren zullen zijn, en de grote rode draak zich aan mij laten onderwerpen zoals de mensen op aarde. Ik zal al mijn vijanden in de hemel verslaan en al mijn tegenstanders op aarde overwinnen. Dat is mijn plan en de wonderbaarlijkheid van mijn daden. De mens kan alleen onder mijn leiding leven onder de invloed van de natuur – hij kan zelf geen beslissing nemen! Wie kan aan mijn hand ontsnappen? Ik heb de hele natuur geordend, zodat die door wetten wordt gereguleerd, en alleen daarom zijn er dergelijke wetten zijn op aarde, zoals de warmte van de lente en de koelte van de herfst. De reden waarom de bloemen op aarde verdorren in de winter en bloeien in de zomer is de wonderbaarlijkheid van mijn handen. De reden waarom de ganzen in de winter naar het zuiden vliegen is omdat ik de temperatuur regel. En de reden waarom de zeeën brullen is omdat ik de dingen aan de oppervlakte wens te verdrinken. Wat wordt niet bestuurd door mij? Vanaf dit moment af is de ‘natuurlijke huishouding’ van de mens volledig overwonnen door mijn woorden. De mensen ontkennen mijn aanwezigheid niet langer vanwege het bestaan van ‘natuur wetten’. Wie zal ooit weer het bestaan van de bestuurder van alle dingen ontkennen? In de hemel ben ik het hoofd. Onder alle dingen ben ik de heer. En onder alle mensen sta ik op de eerste plaats. Wie durft dit te ‘overschilderen’? Kunnen onwaarheden het bestaan van de waarheid verstoren? Bij deze kostbare gelegenheid begin ik opnieuw met het werk van mijn handen en houd, niet langer gehinderd door de bemoeienis van de mens, de machines draaiend.

Ik heb verschillende ‘smaakmakers’ aan mijn woorden toegevoegd, en zo lijkt het alsof ik de chef-kok der mensen ben. Hoewel de mensen niet weten welke smaakmakers ik heb toegevoegd, genieten ze van de smaak. Terwijl ze hun ‘bord’ leegeten, genieten ze van de ‘gerechten’ die ik heb bereid. Ik weet niet waarom, maar mensen willen altijd meer eten van de gerechten die ik persoonlijk heb bereid. Het is alsof ze tegen mij opzien, alsof ze mij als de hoogste van alle specerijen zien en helemaal geen belang hechten aan anderen. Omdat ik te veel zelfrespect heb, wil ik de ‘ijzeren rijstkom’ van anderen niet kapot te gooien om eigen redenen. Daarom neem ik de kans waar om uit de keuken te stappen en geef anderen de kans om zich te onderscheiden. Alleen op die manier is mijn hart standvastig. Ik wil niet dat mensen naar mij opkijken en neerkijken op anderen. Dat is niet juist. Wat is het waard om een plaats te hebben in de harten van mensen? Ben ik echt zo onbehouwen en onredelijk? Ben ik echt bereid om in zo’n positie te zijn? Als dat zo is, waarom begin ik dan aan zo’n geweldige onderneming? Ik wens niet te strijden voor roem en rijkdom tegen anderen. Ik minacht aardse roem en rijkdom. Dat is niet wat ik nastreef. Ik beschouw de mens niet als een rolmodel. Ik vecht en trek niet, maar verdien de kost door te vertrouwen op mijn ‘kundigheid’ en door geen onredelijke dingen te doen. Als ik dus over de aarde wandel, handel ik eerst en vraag later om ‘betaling voor het werk’ – dat is de eerlijkheid en de redelijkheid waarover de mensen spreken. Dat is niet overdreven, maar het is ook niet minder groot voorgesteld. Ik spreek vanuit de oorspronkelijke betekenis van de feiten. Ik wandel heen en weer tussen de mensen, op zoek naar mensen die eerlijk en redelijk zijn, maar het heeft geen effect gehad. Omdat mensen graag onderhandelen, is de prijs te hoog of te laag en vervul ik nog steeds mijn plichten. Ik weet nu nog steeds niet waarom de mens zich niet aan zijn plichten houdt, waarom hij niet beseft hoe groot de gestalte is die hij heeft. De mensen weten niet eens of dat enkele gram of meerdere liang is.[a] En dus bedriegen ze mij nog steeds. Het is alsof al mijn werk tevergeefs is geweest, alsof mijn woorden slechts een echo zijn in het hooggebergte. Het is alsof niemand de wortels van mijn woorden en uitlatingen ooit heeft waargenomen. En daarom gebruik ik dit als basis om het derde aforisme samen te vatten: De mensen kennen mij niet, want zij zien mij niet. Het is alsof de mensen, nadat ze mijn woorden hebben gegeten, een medicijn drinken om de spijsvertering te bevorderen, waarbij de bijwerkingen zo sterk zijn dat ze last krijgen van geheugenverlies. Mijn woorden worden wat is vergeten, de plaats waar ik ben wordt de hoek die ze vergeten, en daarom zucht ik. Waarom heb ik zoveel werk verricht, maar is er geen bewijs van bij de mensen. Heb ik niet genoeg moeite gedaan? Of komt het omdat ik niet heb begrepen wat de mens nodig heeft? Ik heb geen idee meer. Mijn enige keuze is om mijn bestuurlijke decreten te gebruiken om alle mensen te overwinnen. Ik zal niet langer een liefhebbende moeder zijn, maar zal de hele mensheid leiden als een strenge vader!

15 mei 1992

Voetnoot:

a. De ‘liang’ is een Chinese gewichtsmaat, één liang is 50 gram.

Vorige: Hoofdstuk 41

Volgende: Hoofdstuk 43

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek