De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 3

De zegevierende Koning zit op Zijn eretroon. Hij heeft met succes verlossing gebracht en leidde Zijn gehele volk mee om in glorie te verschijnen. Het gehele universum ligt in Zijn handen. Met Zijn goddelijke wijsheid en macht bouwt en versterkt Hij Sion; met Zijn majesteit oordeelt Hij over deze slechte wereld. Hij oordeelt over alle landen en volkeren, het land, de zeeën en alles wat daar in leeft, en hen die dronken zijn van de wijn der ontucht. God zal zeker over hen oordelen en Hij zal zeker Zijn majesteit tonen in Zijn woede tegen hen. Hij zal onmiddellijk oordelen, zonder verder uitstel. Het vuur van Zijn woede zal hun gruwelijke misdaden wegbranden. Elk moment kan het ongeluk over hen komen, ze kunnen het niet ontvluchten en zich nergens verbergen. Wenend en tandenknarsend zullen ze hun ondergang tegemoet gaan.

De zegevierende geliefde zonen van God zullen zeker in Sion blijven en het nooit verlaten. Alle volkeren zullen goed luisteren naar Zijn stem en nauwkeurig letten op wat Hij doet. Hun lovende stemmen voor Hem zullen nooit zwijgen. De enige ware God is verschenen! We zullen zeker van Hem zijn in gedachten en Hem op de voet volgen, we zullen ons best doen zonder aarzelen voorwaarts te snellen. Het einde van de wereld ontvouwt zich voor onze ogen. Een deugdelijk leven van de kerk en de mensen, zaken en dingen om ons heen maakt onze training intensiever. Neem snel ons hart terug, dat de wereld zo liefheeft! Neem onze blik terug, die zo vertroebeld is! We zullen niet verder treden, tenzij we de grenzen overschrijden; en we zullen onze tong in toom houden, zodat we door Gods woorden mogen leven. We zullen niet langer meer twisten over ons eigen winsten en verliezen. Laat het los, die hang naar aardse rijkdom! Bevrijd jezelf van de gebondenheid aan je man en je dochters en je zonen! Laat ze los, je meningen en vooroordelen! Word wakker, er is zo weinig tijd! Kijk op in je ziel, kijk op, en laat God het heft in handen nemen. Word niet zoals Lots vrouw, want hoe treurig is het om achtergelaten te worden! Hoe treurig inderdaad! Word wakker!

Vorige:Hoofdstuk 2

Volgende:Hoofdstuk 4

Gerelateerde media

 • Bestaat de Drie-eenheid?

  Nadat de waarheid over de vleesgeworden Jezus ontstond, geloofde de mens het volgende: er is niet alleen de Vader in de hemel, maar ook de Zoon en zel…

 • Het werk in het Tijdperk van de Wet

  Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezi…

 • Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven

  Het veelvoorkomende probleem dat zich in feite bij alle mensen voordoet is dat ze de waarheid wel begrijpen, maar deze niet in de praktijk kunnen bren…

 • De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

  De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.