De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 38

Het is niet dat jouw geloof goed en zuiver is, maar eerder dat mijn werk is wonderbaarlijk! Alles is te danken aan mijn genade. Je mag niet de geringste verdorven gezindheid hebben van zelfzucht of arrogantie, anders zal mijn werk aan jou geen vooruitgang boeken. Je moet heel goed begrijpen dat het niet aan mensen zelf te danken is of ze vallen dan wel sterk overeind staan, maar aan mij. Als je deze stap niet duidelijk begrijpt, zul je vandaag tekortschieten en het koninkrijk niet betreden! Je moet begrijpen dat wat er vandaag gedaan wordt[a] het wonderbaarlijke werk van God is; het heeft niets met de mens te maken. Wat stellen de handelingen van de mens voor? Wanneer ze niet zelfzuchtig, arrogant en trots zijn, onderbreken ze Gods management en vernietigen ze zijn plannen. O, de verdorvenen! Je moet je vandaag op mij beginnen te verlaten; als je dat niet doet, dan zal ik je vandaag vertellen dat je nooit iets zal bereiken! Alles zal vruchteloos zijn en wat je onderneemt zal waardeloos zijn!

Treuzel of aarzel niet; vandaag zal bij ieder van hen die mij liefhebben mijn wonderbaarlijke werk worden uitgevoerd. Ik heb niets aan diegenen die zich niet vernederen, en vandaag gebruik ik alleen diegenen die door en door nederig zijn. Alleen voor wie mij met een eerlijk hart beminnen, op wie anderen neerkijken, degenen die in staat zijn zich volledig voor mij open te stellen, zal ik mij volledig openstellen. Ik zal je mijn bedoelingen laten begrijpen en te allen tijde sta je voor mij en ontvang je mijn zegeningen. Vandaag zal ik diegenen die zich voor mij uitputten, die zich voor mij opofferen en voor mij lasten dragen, nooit oneerlijk behandelen, en zo wordt mijn rechtvaardigheid geopenbaard. Klaag niet over mij; mijn genade volstaat voor jullie. Je kunt net zo goed komen en die genade aannemen zodat je onvergelijkelijke zoetheid moge proeven. Dit zal niet alleen liefde voor mij in je scheppen maar die liefde ook verdiepen.

Mijn werk wordt stap voor stap uitgevoerd, en het is absoluut niet ondoordacht of vaag. Om mij te volgen moeten jullie dit ook doen: mijn houding zien en van mij leren. Op die manier zul je, als je mijn voetstappen volgt, in de manifestatie van het koninkrijk worden gebracht. Juich met één stem! Mijn zonen! Gods werk zal worden volbracht in jullie als groep mensen. Voelen jullie je niet gezegend?

Het is inderdaad moeilijk te bevatten! Ik heb jullie vandaag hier gebracht opdat jullie mijn wonderbaarlijke werk kunnen zien!

Voetnoten:

a. In de oorspronkelijke tekst is ‘wat … gedaan wordt’ weggelaten.

Vorige:Hoofdstuk 37

Volgende:Hoofdstuk 39

Gerelateerde media