Hoofdstuk 39

Open je ogen en kijk, en je kunt mijn geweldige kracht overal zien! Je kunt overal zeker van mij zijn. Het universum en het uitspansel verspreiden mijn geweldige kracht. De woorden die ik heb gesproken zijn allemaal uitgekomen in de opwarming van de aarde, de klimaatverandering, de afwijkingen van de mens, de maatschappelijke chaos en het bedrog in de harten van de mensen. De zon verbleekt en de maan wordt roder; alles is in de war. Zien jullie dat nog steeds niet?

Hierin wordt de geweldige kracht van God geopenbaard. Het lijdt geen twijfel dat Hij de enige ware God is – de Almachtige – die mensen al zovele jaren najagen! Wie kan eerst spreken en daarna dingen bewerkstelligen? Alleen onze Almachtige God. De waarheid openbaart zich onmiddellijk nadat Hij heeft gesproken. Dan kun je toch niet anders dan zeggen dat Hij de ware God is?

Diep vanbinnen weet ik dat jullie allemaal met mij willen samenwerken en ik geloof dat mijn uitverkorenen, mijn geliefde broeders en zusters, allemaal dit soort ambitie hebben. Maar jullie kunnen gewoonweg niet binnengaan en dit werkelijk in praktijk brengen, kunnen niet rustig en kalm blijven wanneer jullie tegen de werkelijkheid aanlopen. Jullie slaan helemaal geen acht op Gods bedoelingen, jullie persoonlijke belangen komen op de eerste plaats, het gaat allemaal om jullie. Laat ik jullie wel zeggen: op deze manier worden mijn bedoelingen nooit vervuld. Kind! Geef je hart gewoon volledig aan mij. Wees duidelijk! Ik heb geen behoefte aan je geld of je bezittingen. Ik wil niet dat je overijverig, bedrieglijk of bekrompen voor mij komt om me te dienen. Wees stil en zorg dat je hart zuiver is. Wacht en zoek wanneer problemen zich aandienen, en ik zal je een antwoord geven. Twijfel niet! Waarom geloof je nooit dat mijn woorden waar zijn? Waarom kun je mijn woorden niet geloven? Uitermate koppig en nu nog steeds zo; je bent te onwetend en helemaal niet verlicht! Hoeveel herinneren jullie je van de essentiële waarheid? Hebben jullie deze daadwerkelijk ervaren? Jullie raken in verwarring en handelen roekeloos en overhaast wanneer jullie te maken krijgen met problemen! Het belangrijkste vandaag is dat je je binnengaat in de geest en meer met me communiceert, op dezelfde manier als waarop jullie eigen hart over een kwesties nadenkt. Begrijpen jullie dat? Dit is wezenlijk! Het uitstellen van het in praktijk brengen is werkelijk een probleem. Schiet op, stel het niet uit! Wie mijn woorden hoort en niet treuzelt, maar ze onmiddellijk in praktijk brengt zal een zeer gezegend mens zijn! Ik zal je dubbel belonen! Maak je geen zorgen! Handel naar wat ik zeg, stel het geen seconde uit! Jullie menselijke opvattingen zijn vaak zo en jullie hebben de neiging dingen uit te stellen – wat vandaag gedaan moet worden, stel je altijd uit tot morgen. Lui en zo klunzig. Woorden schieten hier tekort! Ik overdrijf niet, dit is een feit. Geloof je het niet, neem jezelf en je situatie dan eens zorgvuldig in ogenschouw, en je zult ontdekken dat het werkelijk zo is!

Vorige: Hoofdstuk 27

Volgende: Hoofdstuk 28

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (1)

Sinds mensen het juiste pad zijn gaan bewandelen van het geloof in God, zijn er veel dingen die voor hen nog onduidelijk blijven. Ze hebben...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek