Hoofdstuk 35

Zeven donderslagen komen er van de troon, doen het universum schudden, werpen hemel en aarde omver en weerklinken door het uitspansel! Het geluid snerpt door het oor en mensen kunnen er niet aan ontsnappen noch zich ervoor verstoppen. Donder en bliksem breken los en in een ogenblik veranderen hemel en aarde en belanden mensen op de rand van de dood. Dan wordt de hele kosmos bliksemsnel omgeven door een hevige regenstorm vanuit de hemel! Net zo grondig als een stortbui duldt hij geen smet tot in de verste hoeken van de aarde en spoelt hij alles en iedereen van top tot teen schoon, niets kan ervoor verborgen blijven noch kan ook maar iemand ervoor schuilen. Donderslagen knallen als bliksemflitsen met een kil licht en laten mannen rillen van angst! Het scherpe tweesnijdende zwaard slaat neer op de zonen der rebellie en de vijand wordt geconfronteerd met rampen, zonder een plek om zich te verstoppen. Verdoofd door het woeden van wind en regen, wankelend onder de slagen, vallen ze onmiddellijk dood neer in het stromende water en worden weggespoeld. Er is slechts de dood en geen manier om in leven te blijven. De zeven donderslagen komen van mij en laten mijn intentie zien: de oudste zonen van Egypte neerslaan, de slechteriken straffen en mijn kerken reinigen, zodat iedereen affiniteit met elkaar zal hebben, zich waarachtig zal gedragen en één van hart met mij zal zijn en zodat alle kerken in de kosmos samengevoegd kunnen worden tot één. Dat is mijn doel.

De donder rolt en het geluid van geweeklaag rolt in zijn kielzog. Sommigen worden gewekt uit hun sluimering en, zeer verontrust, zoeken diep in hun ziel en haasten zich terug naar de troon. Ze staken hun ongebreidelde bedriegerijen en ongehoorde daden; voor zulke mensen is het niet te laat om gewekt te worden. Ik kijk toe vanaf de troon. Ik kijk diep in de harten van mensen. Ik red hen die oprecht en vurig naar mij verlangen en ik heb medelijden met hen. Ik zal hen die, meer dan al het andere, mij in hun hart liefhebben, die mijn wil begrijpen en mij helemaal tot aan het einde van de weg volgen, tot in eeuwigheid redden. Mijn hand zal hen veilig vasthouden, zodat ze niet geconfronteerd worden met dit tafereel en hun niets zal overkomen. Sommigen krijgen bij het zien van dit beeld van bliksemschichten een onuitsprekelijk leed in hun hart en hebben buitengewoon veel berouw. Als ze blijven volharden in dit gedrag, is het voor hen te laat. O, alles en alle dingen! Het zal allemaal gedaan worden. Dat is ook een van de manieren waarop ik red. Ik red degenen die mij liefhebben en sla de slechteriken neer. Ik vestig mijn koninkrijk bestendig en rotsvast op aarde en laat alle naties en alle volkeren, allen in het universum en aan de uiteinden van de aarde, weten dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben, dat ik de God ben die het diepst van ieder mensenhart zoekt. Van nu af aan wordt het oordeel van de grote witte troon publiekelijk geopenbaard aan de menigten en aan alle volkeren wordt aangekondigd dat het oordeel is begonnen! Er is geen twijfel mogelijk dat allen wier woorden niet welgemeend zijn, dat zij die twijfelen en niet zeker durven zijn, zij die hun tijd verdoen, zij die mijn wensen begrijpen, maar niet bereid zijn ze in praktijk te brengen − dat over hen allemaal geoordeeld moet worden. Jullie moeten je eigen intenties en motieven zorgvuldig onderzoeken en je juiste plaats innemen; breng mijn woorden serieus in praktijk, schat jullie levenservaring op waarde en handel niet oppervlakkig enthousiast, maar maak jullie levens volgroeid, volwassen, stabiel en ervaren – alleen dan zullen jullie naar mijn hart zijn.

Ontzeg de hielenlikkers van Satan en de kwade geesten die dat wat ik opbouw, verstoren en verwoesten iedere kans om dingen in hun eigen voordeel te gebruiken. Ze moeten streng beperkt en beteugeld worden; ze kunnen alleen aangepakt worden met behulp van een scherp zwaard. De ergsten moeten direct uitgeroeid worden om problemen in de toekomst te voorkomen. En de kerk zal vervolmaakt worden, zonder enige mismaaktheid, en zal gezond zijn, vol vitaliteit en energie. Na het flitsen van de bliksem weerklinken er donderslagen. Jullie moeten niet nalatig zijn en jullie moeten niet opgeven, maar je uiterste best doen om bij te blijven en jullie zullen zeker kunnen zien wat mijn hand doet, wat ik wil winnen, wat ik wil verwerpen, wat ik wil vervolmaken, wat ik wil uitroeien en wat ik wil neerslaan. Dat alles zal zich voor jullie ogen ontvouwen, zodat jullie duidelijk mijn almacht kunnen zien.

Van de troon tot het universum en de uiteinden der aarde weerklinken de zeven donderslagen. Een grote groep mensen zal gered worden en zich onderwerpen voor mijn troon. Terwijl ze dit levenslicht volgen, zoeken mensen naar een weg om te overleven en ze kunnen niet anders dan naar mij komen, om neer te knielen in aanbidding en met hun mond de naam van de almachtige ware God uit te roepen en hun smeekbeden te uiten. Maar bij degenen die mij weerstaan, degenen die hun hart verharden, zal de donder in hun oren weergalmen en ze zullen zonder twijfel moeten sterven. Dat is simpelweg de uiteindelijke uitkomst die hun wacht. Mijn geliefde zonen die triomferen, zullen in Sion blijven en alle volkeren zullen zien wat zij verwerven, en voor jullie zal immense glorie verschijnen. Waarlijk, dit is een grote zegen en het is een lieflijkheid die moeilijk onder woorden te brengen is.

Het rollen van de zeven donderslagen is de redding van hen die mij liefhebben, die naar mij verlangen met oprechte harten. Zij die mij toebehoren en hen die ik heb voorbeschikt en gekozen, kunnen allen komen onder mijn naam. Ze kunnen mijn stem horen, die God is die hen roept. Laat hun aan de uiteinden van de aarde zien dat ik rechtvaardig ben, dat ik trouw ben, dat ik goedertierenheid ben, dat ik barmhartigheid ben, dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben en dat ik ten slotte genadeloos oordeel ben.

Laat iedereen ter wereld zien dat ik de ware en volledige God Zelf ben. Alle mensen zijn ten volle overtuigd en niemand durft mij nogmaals te weerstaan, over mij te oordelen of mij te lasteren. Anders zullen ze onmiddellijk getroffen worden door vervloekingen en zal hun rampspoed ten deel vallen. Ze zullen slechts huilen en tandenknarsen, ze hebben hun eigen verwoesting teweeg gebracht.

Laat het alle volkeren weten, laat het bekend zijn in het universum en tot de uiteinden der aarde, in elk huis en bij ieder mens: Almachtige God is de ene ware God. Iedereen zal, de een na de ander, op de knieën vallen en mij aanbidden, en zelfs kinderen die net hebben leren praten, zullen uitroepen: “Almachtige God”! De ambtenaren die macht uitoefenen, zullen ook met eigen ogen de ware God voor zich zien verschijnen en ze zullen zich ter aarde werpen in aanbidding, smekend om genade en vergeving, maar dit is werkelijk te laat, want het moment van hun ondergang is gekomen. Ze kunnen slechts afgemaakt worden en veroordeeld worden tot de onpeilbare diepte. Ik zal het hele tijdperk tot een einde brengen en mijn koninkrijk des te meer versterken. Alle naties en volkeren zullen zich aan mij onderwerpen tot in alle eeuwigheid!

Vorige: Hoofdstuk 34

Volgende: Hoofdstuk 36

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek