Hoofdstuk 34

Almachtige God is de almachtige, alles bereikende en volledig ware God! Niet alleen draagt Hij de zeven sterren, draagt Hij de zeven Geesten, heeft Hij zeven ogen, opent Hij de zeven zegels en opent Hij de boekrol, maar belangrijker nog is dat Hij de zeven plagen en de zeven offerschalen toedient en de zeven bliksemschichten opent; lang geleden blies Hij op de zeven bazuinen! Alles wat door Hem is geschapen en volledig gemaakt, zou Hem moeten prijzen en loven en Zijn troon moeten verheerlijken. O, Almachtige God! U bent alles, u hebt alles bereikt, en met u is alles volledig, alles stralend, alles vrijgemaakt, alles vrij, alles sterk en machtig! Niets is verborgen of bedekt, met u worden alle mysteries onthuld. Bovendien oordeelt u over de massa’s van uw vijanden, u toont uw majesteit, toont uw verterende vuur, toont uw toorn, en wat nog meer is, u toont uw weergaloze, eeuwigdurende, totaal oneindige glorie! Alle volkeren zouden moeten ontwaken en zonder reserve juichen en zingen, daarmee de lof bezingend van de almachtige, de alom ware, alom levende, overvloedige, glorieuze en ware God Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Zijn troon moet voortdurend worden verheven, Zijn heilige naam geprezen en verheerlijkt. Dit is mijn – Gods – eeuwige wil en het zijn de oneindige zegeningen die Hij aan ons openbaart en ons verleent! Wie onder ons erft die niet? Om Gods zegeningen te erven moet men Gods heilige naam verheerlijken en komen aanbidden door de troon te omringen. Al wie voor Hem verschijnen met andere motieven en andere bedoelingen, zullen worden weggesmolten door Zijn verterende vuur. Vandaag is de dag dat Zijn vijanden zullen worden veroordeeld, en zij zullen op deze dag ook sterven. Bovendien is het de dag dat ik, Almachtige God, zal worden geopenbaard en ik glorie en eer zal verwerven. O, alle volkeren! Verrijs snel om Almachtige God te verheerlijken en te verwelkomen Die ons voor eeuwig en altijd goedertierenheid en redding betoont, ons zegeningen verleent, Zijn zonen compleet maakt en met succes Zijn koninkrijk bereikt! Dit is Gods wonderbaarlijke daad! Dit is Gods eeuwige voorbeschikking en regeling, dat Hij Zelf komt om ons te redden, ons compleet te maken en ons de glorie binnen te brengen.

Allen die niet opstaan en getuigen, zijn de voorvaderen van de blinden, de koningen van de onwetendheid en zij zullen de eeuwig onwetenden, de eeuwige dwazen en de eeuwig blinde doden worden. Daarom moeten onze geesten ontwaken! Alle mensen moeten opstaan! Juich, prijs en verheerlijk zonder einde de Koning van glorie, de Vader van genade, de Zoon van verlossing, de weldadige zeven Geesten en Almachtige God Die machtig verterend vuur en rechtvaardig oordeel brengt, Die totaal toereikend, weldadig, almachtig en volledig is. Zijn troon zal voor eeuwig worden verheerlijkt! Alle mensen moeten zien dat dit Gods wijsheid is, Zijn geweldige manier om redding te brengen, en datgene wat Zijn glorieuze wil bereikt. Als wij niet opstaan en getuigen en het moment gaat voorbij, dan is er geen weg terug meer. Of wij zegeningen of tegenslagen krijgen, wordt in deze huidige fase van onze reis beslist, in overeenstemming met wat wij doen en denken en hoe wij leven op dit moment. Dus hoe moeten jullie handelen? Getuig van God en verheerlijk God altijd, verheerlijk Almachtige God, Christus van de laatste dagen – de eeuwige, unieke, ware God!

Van nu af aan moet je duidelijk zien dat allen die geen getuige zijn van God, die niet getuigen van de unieke, ware God, die twijfels koesteren over Hem, allemaal ziek, dood zijn en degenen zijn die God tarten! Gods woorden zijn al in oeroude tijden bewezen: al wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen, en wie niet met mij is, die is tegen mij; dit is een onveranderlijke waarheid die in steen is uitgehouwen! Wie niet getuigen van God, zijn marionetten van Satan. Die mensen komen om Gods kinderen te storen en te misleiden, om Gods management te onderbreken, en zij dienen over de kling te worden gejaagd! Wie hun goede bedoelingen betoont, vraagt om zijn eigen vernietiging. Je moet horen en geloven wat Gods Geest zegt, het pad van Gods Geest bewandelen en naar de woorden van Gods Geest leven, en zelfs nog meer de troon van de almachtige God voorgoed verheerlijken!

Almachtige God is de God van de zeven Geesten! En dat is Hij ook van de zeven ogen en de zeven sterren; Hij opent de zeven zegels en de boekrol wordt door Hem helemaal geopend! Hij heeft op de zeven bazuinen geblazen, en de zeven offerschalen en zeven plagen zijn in Zijn hand, en kunnen worden ontketend zodra Hij dat wil. O, de zeven bliksemschichten die altijd verzegeld zijn geweest! De tijd is gekomen om die te openen! Hij die de zeven bliksemschichten zal openen, is al voor onze ogen verschenen!

Almachtige God! Bij u is alles van ketenen ontdaan en vrij, er zijn geen moeilijkheden, en alles verloopt vloeiend! Niets waagt het u te dwarsbomen of te hinderen, eenieder onderwerpt zich aan u. Wie dat niet doen, zullen allemaal sterven!

Almachtige God, God van de zeven ogen! Alles is volmaakt duidelijk, alles is licht en onbedekt, alles wordt geopenbaard en blootgelegd. Bij Hem is alles kristalhelder, en niet alleen God Zelf is zo, maar Zijn zonen zijn ook zo. Niemand, geen voorwerp en geen zaak kan verborgen worden voor Hem en Zijn zonen!

De zeven sterren van Almachtige God zijn helder! De kerk is volmaakt gemaakt door Hem, Hij stelt de boodschappers van Zijn kerk aan en de hele kerk valt onder Zijn voorziening. Hij opent alle zeven zegels, en Hij brengt Zelf Zijn managementplan en Zijn wil tot voltooiing. De boekrol is de geheime spirituele taal van Zijn management en Hij heeft die geopend en geopenbaard!

Alle mensen moeten luisteren naar Zijn zeven weerklinkende bazuinen. Met Hem wordt alles bekendgemaakt en zal nooit meer verborgen worden, en er is geen droefheid meer. Alles wordt onthuld en alles is zegevierend!

De zeven bazuinen van Almachtige God zijn open, glorierijke en zegevierende bazuinen! Het zijn ook de bazuinen die over Zijn vijanden oordelen! Te midden van Zijn overwinning, wordt Zijn hoorn verheven! Hij heerst over het hele universum!

Hij heeft de zeven offerschalen met plagen bereid en zij worden met volle kracht losgelaten op Zijn vijanden tot de uiterste limiet, en die zullen worden verslonden door de vlammen van Zijn verterende vuren. Almachtige God toont de kracht van Zijn gezag en Zijn vijanden sterven allen. De laatste zeven bliksemschichten zullen niet langer verzegeld zijn voor Almachtige God, zij zijn helemaal open! Helemaal open! Hij brengt Zijn vijanden ter dood met de zeven bliksemschichten, daarmee stabiliseert Hij de aarde en doet Hij haar dienst betonen aan Hem, waardoor zij nooit meer verwoest zal worden!

Rechtvaardige Almachtige God! Wij verheerlijken u voorgoed! U verdient oneindige lof, oneindige bijval en verheerlijking! Uw zeven bliksemschichten zijn niet alleen voor uw oordeel, maar meer nog voor uw glorie en gezag, om alles compleet te maken!

Alle volkeren vieren voor de troon, loven en verheerlijken de almachtige God, Christus van de laatste dagen! Hun stemmen doen, als door de donder getroffen, het hele universum op zijn grondvesten schudden! Absoluut alle dingen bestaan dankzij Hem en komen op dankzij Hem. Wie waagt het niet alle glorie, eer, gezag, wijsheid, heiligheid, overwinning en openbaringen geheel aan Hem toe te schrijven? Dit is wat Zijn wil heeft bereikt en het is de laatste voltooiing van de opbouw van Zijn management!

Vorige: Hoofdstuk 33

Volgende: Hoofdstuk 35

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek