Hoofdstuk 36

Almachtige ware God, de Koning gezeten op Zijn troon, beheerst het gehele heelal. Zijn gezicht is naar alle landen en volkeren gewend en alles onder de hemel schittert van Zijn glorie. Al wat leeft in het universum en tot de uithoeken van de aarde zal het zien. In het licht van het gezicht van de ware God hebben de bergen, de rivieren, de meren, de aarde, de zeeën en alle levende wezens de gordijnen opengegooid; ze komen weer tot leven, alsof ze ontwaken uit een droom, als kiemplantjes die opkomen uit de aarde!

O! De enige ware God verschijnt voor de mensen van de wereld. Wie durft Hem met verzet tegemoet te treden? Iedereen beeft van angst. Iedereen is volledig overtuigd en smeekt steeds weer om vergeving. Alle mensen knielen voor Hem en alle monden aanbidden Hem! De continenten en de zeeën, de bergen, de rivieren – alles looft Hem zonder ophouden! De lente komt met haar warme winden die zachte lenteregen brengen. Net als alle mensen, dragen de stromen van rivieren verdriet en geluk met zich mee, ze plengen tranen van schuldgevoel en zelfverwijt. De rivieren, de meren, de branding en de woeste baren zingen, ze loven de heilige naam van de ware God! Hoe helder klinkt het geluid van lofprijzingen! De oude dingen die ooit door Satan waren verdorven, zullen stuk voor stuk worden vernieuwd en veranderd en zullen een geheel nieuw rijk binnengaan …

Dit is de heilige bazuin die begint te schallen! Luister ernaar. Dat zoete geluid is de uitspraak vanaf de troon die aan alle landen en volkeren bekend maakt dat de tijd is gekomen, dat het definitieve einde is gekomen. Mijn managementplan is afgerond, mijn koninkrijk is openlijk op aarde verschenen. De aardse koninkrijken zijn mijn – Gods – koninkrijk geworden. Mijn zeven bazuinen klinken vanaf de troon en er zullen zulke wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren! Met de kracht van een lawine en de macht van donder en bliksem stromen van alle kanten de mensen uit alle hoeken van de aarde toe. Sommigen komen per boot over de zee, anderen per vliegtuig, sommigen met allerlei verschillende voertuigen, weer anderen te paard. Kijk goed, luister aandachtig: deze ruiters op hun paarden in allerlei kleuren zijn geesten die opgewekt zijn, machtig en schitterend. Ze geven niet om leven of sterven, alsof ze het strijdperk in trekken om slag te leveren. Zoveel mannen, vrouwen en kinderen zullen, onder het gehinnik van paarden en het geschreeuw van mensen die de ware God aanroepen, in een ogenblik onder hun hoeven worden vertrappeld. Sommigen sneuvelen, sommigen kijken de dood in de ogen, sommigen raken verminkt, terwijl er niemand naar hen omkijkt. Ze schreeuwen hysterisch en jammeren van pijn. Opstandige kinderen! Is dit niet jullie definitieve einde?

Ik kijk met vreugde neer op mijn volk dat mijn stem hoort en uit alle naties en landen bij elkaar komt. Alle mensen, bij wie de ware God altijd voorop de tong ligt, loven en dansen onophoudelijk van vreugde! Ze getuigen aan de wereld en het geluid van hun getuigenissen van de ware God is als het geluid van donderende wateren. De mensen zullen zich verdringen om mijn koninkrijk binnen te gaan.

De klanken van mijn zeven bazuinen wekken de mensen die in diepe slaap zijn! Sta snel op, het is nog niet te laat. Denk toch om je leven! Doe je ogen open en kijk hoe laat het is. Wat is er nog om naar te streven? Wat is er nog om aan te denken? En wat is er nog om je aan te hechten? Heb je er soms nooit over nagedacht dat er een verschil in waarde is tussen het verkrijgen van mijn leven en de dingen waar je van houdt en aan gehecht bent? Wees niet langer koppig en vol capriolen. Deze kans mag je niet laten schieten, dit moment komt niet meer terug! Sta onmiddellijk op, oefen je in het gebruik van je geest, gebruik allerlei gereedschappen om alle plannen en intriges van Satan te doorzien en tegen te houden en van Satan te winnen, zodat je levenservaring zich kan verdiepen en je mijn gezindheid kunt naleven, opdat je leven nog rijper en geoefender mag worden en je altijd in mijn voetsporen kunt volgen. Onverschrokken, zonder zwakte, altijd vooruit, stap voor stap, rechtdoor tot het einde van de weg!

Als de zeven bazuinen weer klinken, is dat het signaal van het oordeel. Het oordeel over de kinderen van de opstand, het oordeel over alle landen en volkeren, en alle naties zullen zich overgeven voor God. Gods glorierijke aangezicht zal zeker verschijnen voor alle naties en volkeren. Iedereen zal volledig overtuigd zijn, en het roepen tot de ware God zal nooit verstommen. De almachtige God wordt nog veel glorieuzer en mijn kinderen zullen delen in mijn glorie en delen in mijn koningschap, oordelen over alle naties en volkeren, de slechte mensen straffen, en redding en genade brengen naar de mensen die mij toebehoren, en het koninkrijk sterken en bestendigen. Door het geschal van de zeven bazuinen wordt een groot aantal mensen gered. Ze keren terug voor mijn aangezicht om neer te knielen en mij te aanbidden met onafgebroken lofprijzingen!

Als de zeven bazuinen nogmaals klinken, is dat het slotstuk van het tijdperk, de bazuinstoot van de overwinning over de duivel Satan, het saluut dat het begin van het openlijk leven in het koninkrijk op aarde aankondigt! Hoe verheven is dit geschal, het weerklinkt om de troon, het doet hemel en aarde beven. Dit is het teken van de overwinning van mijn managementplan en is het oordeel over Satan; het veroordeelt deze oude wereld geheel ter dood om terug te keren in de bodemloze put! Dit geschal betekent dat de poort van genade op het punt staat om gesloten te worden en dat het leven van het koninkrijk op aarde zal beginnen, wat juist en correct is. God redt de mensen die Hem liefhebben. Als zij eenmaal zijn teruggekeerd naar Zijn koninkrijk, zullen de mensen op aarde te maken krijgen met hongersnood en pest, en worden Gods zeven kommen en zeven pandemieën een voor een werkelijkheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan nooit voorbij!

Vorige: Hoofdstuk 35

Volgende: Hoofdstuk 37

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek