We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 36

Almachtige ware God, als Koning op Zijn troon gezeten, beheerst het gehele heelal. Zijn gezicht is naar alle landen en volkeren gewend en alles onder de hemel schittert van Zijn glorie. Tot in de verste hoeken van het heelal zal al wat leeft het zien. In het licht van het gezicht van de ware God gaat het doek op voor de bergen, de rivieren, de meren, de aarde, de zeeën en alle levende wezens, ze komen weer tot leven, alsof ze ontwaken uit een droom, kiemplantjes die opkomen!

O! De enige ware God verschijnt voor de mensen van de wereld. Wie durft zich tegen Hem te verzetten? Iedereen beeft van angst, niemand die niet volledig overtuigd is en steeds weer om genade smeekt. Alle mensen knielen voor Hem, alle monden aanbidden Hem! De vijf continenten en de zeven zeeën, de bergen, de rivieren en al wat leeft loven Hem alle zonder ophouden! De zachte lentewind, die komt met de voorboden van de lente, brengt onafgebroken lenteregens met zich mee. Het kabbelen van het beekje klinkt net als de mensen: ze zijn afwisselend gelukkig en bedroefd, ze plengen tranen omdat ze tekortschieten en zich schuldig voelen. De rivieren, de meren, de golven en de woeste baren zingen, ze loven de heilige naam van de ware God! Hoe helder klinkt het geluid van lofprijzingen! De oude dingen die ooit door Satan zijn bedorven, zullen stuk voor stuk worden vernieuwd en veranderd, ze gaan gloednieuwe omstandigheden in …

Dit is de heilige bazuin die schalt! Luister goed. Hoe heerlijk klinkt het geluid! De troon brengt het geluid voort om aan alle landen en volkeren bekend te maken dat de tijd gekomen is, dat het einde van het einde gekomen is. Mijn managementplan is afgerond, mijn koninkrijk verschijnt openlijk op aarde en de aardse rijken zijn mijn – Gods – koninkrijk geworden. Mijn zeven bazuinen klinken vanaf de troon. Wat een wonderlijke dingen zullen er gaan gebeuren! Met een kracht die de aarde doet beven en een macht die de wolken doet donderen stromen de mensen uit alle hoeken van de aarde toe. Sommigen komen per boot over de zee, anderen per vliegtuig door de lucht, sommigen met allerlei verschillende voertuigen, weer anderen te paard. Kijk goed, luister aandachtig: die mensen op hun paarden in allerlei kleuren zijn strijdbaar en vol goede moed. Ze geven niet om leven of sterven, alsof ze het strijdperk in trekken om slag te leveren. Hoeveel mannen, vrouwen en kinderen worden, onder het gehinnik van paarden en het geluid van mensen die de ware God aanroepen, in een ogenblik vertrappeld onder de hoeven? Sommigen sneuvelen, sommigen kijken de dood in de ogen, sommigen raken verminkt, terwijl er niemand naar hen omkijkt. Ze huilen en schreeuwen, onafgebroken klinken hun bittere kreten. Ach, opstandige kinderen! Dit wordt toch niet jullie einde?

Het verheugt me om te zien dat mijn volk op het horen van mijn stem uit alle landen en alle windstreken bij elkaar komt. O mensen, hun mond is nooit ver van de ware God en hun lofprijzingen en enthousiasme kennen geen einde! Ze getuigen aan de mensen van de wereld, het geluid van hun getuigenissen van de ware God is als het geluid van donderende wateren. De mensen zullen zich verdringen om mijn koninkrijk binnen te gaan.

De klanken van mijn zeven bazuinen wekken de mensen die in diepe slaap zijn! Sta snel op, het is nog niet te laat. Denk toch om je leven! Doe je ogen open en kijk hoe laat het is. Wat is er nog om naar te streven? Wat is er nog om aan te denken? En wat is er nog om je aan te hechten? Heb je er soms nooit over nagedacht dat er een verschil in waarde is tussen het verkrijgen van mijn leven en de dingen waar je van houdt en aan gehecht bent? Wees niet langer zo koppig en hou op met zomaar plezier maken. Deze kans mag je niet laten schieten, dit moment komt niet meer terug! Sta snel op, je gaat je oefenen in het gebruik van je geest, je moet allerlei gereedschappen kunnen gebruiken om alle plannen en intriges van Satan te doorzien en tegen te houden en van Satan te winnen, om je levenservaring te verdiepen. Zo kun je mijn gezindheid uitdragen in je leven en je leven nog rijper en geoefender te maken, zodat je altijd in mijn voetsporen kunt volgen. Zonder ontmoediging of zwakte, altijd vooruit, stap voor stap, tot het einde van de weg!

Als de zeven bazuinen weer klinken, is dat het signaal van het oordeel. Het oordeel over de kinderen van de opstand, het oordeel over alle landen en volkeren, zodat alle landen zich overgeven voor Zijn aangezicht. Gods glorierijke aangezicht zal verschijnen voor alle landen en volkeren. Iedereen zal volledig overtuigd zijn, het geroep om de ware God verstomt nooit. Almachtige God wordt nog veel glorieuzer en mijn kinderen zullen delen in mijn glorie en delen in mijn koningschap, oordelen over alle landen en volkeren, de slechte mensen straffen en redding en genade brengen naar de mensen die mij toebehoren. Zo bestendig en versterk ik mijn rijk. Door het geschal van de zeven bazuinen wordt een groot deel van de mensen gered. Ze keren terug voor mijn aangezicht en knielen neer om mij te aanbidden met onafgebroken lofprijzingen!

Als de zeven bazuinen nogmaals klinken, is dat de coda van het tijdperk, het signaal van de overwinning over de duivel Satan, de saluutschoten voor de start van het openlijk leven in het koninkrijk op aarde! Hoe luid klinkt dit geschal, het weerklinkt om de troon, het doet hemel en aarde beven. Dit is het teken dat mijn managementplan geslaagd is en het is het oordeel over Satan – deze oude wereld wordt geheel ter dood veroordeeld en in een bodemloze put teruggeworpen! Dit geschal betekent dat de poort van genade gesloten wordt en dat het leven in het koninkrijk op aarde zal beginnen en dat is juist en correct. God redt de mensen die Hem liefhebben. Als zij eenmaal zijn teruggekeerd naar Zijn koninkrijk, zullen de mensen op aarde te maken krijgen met een hongersnood, plaag, en worden Gods zeven kommen en zeven rampen een voor een werkelijkheid. Ook al gaan hemel en aarde voorbij, mijn woorden gaan nooit voorbij!

Vorige:Hoofdstuk 35

Volgende:Hoofdstuk 37

Gerelateerde media

 • Het mysterie van de vleeswording (1)

  In het Tijdperk van Genade bereidde Johannes de weg voor Jezus. Hij kon niet het werk van God Zelf doen en vervulde slechts de taak van een mens. Jo…

 • De geboden van het nieuwe tijdperk

  Er is tegen jullie gezegd dat je je moet toerusten met Gods woorden, dat God zelf de regie heeft over alles – wat er ook voor je geregeld is – en da…

 • Werk en intrede (5)

  Vandaag weten jullie allemaal dat God mensen op het juiste levenspad leidt, dat Hij de mens naar de volgende stap in een ander tijdperk leidt, dat Hij…

 • Gods werk en de praktijk van de mens

  Gods werk onder de mensen is onlosmakelijk met de mens verbonden, want dit werk is op de mens gericht. Hij is ook het enige door God geschapen wezen d…