Hoofdstuk 12

Als je een wankelmoedige gezindheid hebt, grillig als de wind of de regen, als je niet voorwaarts kunt blijven gaan, zal mijn roede niet van je afblijven. Als je wordt aangepakt, zal je liefde voor God meer toenemen naarmate je omgeving vijandiger is en je meer vervolgd wordt en je zult ophouden je vast te klampen aan de wereld. Als er geen andere weg is, zul je tot mij komen en je zult je kracht en vertrouwen herwinnen. In gemakkelijke omgevingen echter zul je blijven doormodderen. Je moet positief beginnen, actief zijn en niet passief. Je zult door niets of niemand aan het wankelen worden gebracht in wat voor situatie dan ook, en je kunt niet beïnvloed worden door de woorden van anderen. Je moet een stabiele gezindheid hebben en je zult, wat mensen ook zouden kunnen zeggen, onmiddellijk datgene doen waarvan je weet dat het de waarheid is. Je moet mijn woorden altijd binnenin je laten werken, ongeacht wie tegenover je staat; je moet in staat zijn om stevig te staan in je getuigenis van mij en rekening houden met mijn lasten. Je kunt niet verward zijn, het blindelings met mensen eens zijn zonder je eigen ideeën te hebben, maar moet in plaats daarvan de moed hebben om op te staan en bezwaar te maken tegen dingen die niet van mij komen. Als je duidelijk weet dat iets verkeerd is, maar je houdt je stil, dan ben je niet iemand die de waarheid beoefent. Als je weet dat iets verkeerd is en het onderwerp dan verdraait, maar Satan blokkeert je weg – je spreekt zonder enig effect te bereiken en bent niet in staat tot het eind vol te houden – dan draag je nog steeds de angst mee in je hart, en is je hart dan niet nog steeds vol van gedachten van Satan?

Wat is een overwinnaar? De goede soldaten van Christus moeten moedig zijn en op mij vertrouwen om spiritueel sterk te zijn; ze moeten vechten om strijders te worden en Satan tot de dood te bestrijden. Je moet altijd waakzaam zijn. Dat is waarom ik je vraag om op elk moment actief met mij samen te werken en te leren om dichtbij mij te komen. Als je, op enig moment en in een bepaalde situatie in staat bent om voor mij te komen, te luisteren naar wat ik zeg en te letten op mijn woorden en daden, dan zul je niet aan het wankelen gebracht worden en terrein verliezen. Alles wat je van binnenin mij ontvangt, kan in de praktijk gebracht worden. Al mijn woorden zijn gericht op jouw situatie. Ze doorboren je hart en zelfs als je ze met je mond ontkent, kun je ze niet ontkennen met je hart en als je mijn woorden nauwkeurig onderzoekt, zul je geoordeeld worden. Met andere woorden, mijn woorden zijn de waarheid, het leven en de weg; ze zijn een scherp dubbelzijdig zwaard en ze kunnen Satan verslaan. Degenen die ze begrijpen en een weg hebben om mijn woorden in de praktijk te brengen, zijn gezegend en degenen die ze niet in de praktijk brengen zullen hoe dan ook geoordeeld worden; dit is zo praktisch. Let wel, de kring van hen die ik oordeel is groter geworden. Ik zal niet alleen voor mijn aangezicht degenen die mij kennen oordelen, maar ook degenen die niet in mij geloven en die hun uiterste best doen om het werk van de Heilige Geest te weerstaan en te hinderen. Ieder die voor mijn aangezicht mijn voetstappen volgt, zal zien dat God een razend vuur is! God is majesteit! Hij voert Zijn oordelen uit en veroordeelt hen ter dood. Degenen in de kerk die er geen aandacht aan schenken het werk van de Heilige Geest te volgen, die het werk van de Heilige Geest onderbreken, die opscheppen over zichzelf, die onjuiste intenties en doelstellingen hebben, die geen moeite doen om de woorden van God te eten en te drinken, die verward en achterdochtig zijn, die het werk van de Heilige Geest kritisch onderzoeken – de woorden van het oordeel zullen op elk moment over hen komen. Alle daden van mensen worden geopenbaard. De Heilige Geest doorzoekt het binnenste van het hart van mensen, dus wees niet gedachteloos; wees voorzichtig en oplettend, handel niet blindelings op eigen houtje. Als je daden mijn woorden niet volgen, zul je geoordeeld worden. Het zal niet voldoende zijn om te imiteren, om schoonschijnend te zijn of niet werkelijk te begrijpen; je moet vaak tot mij komen en met mij communiceren.

Wat je ook maar neemt van binnenin mij, het zal je een weg geven om te volgen en je zult vergezeld worden door mijn krachten, mijn aanwezigheid hebben en altijd in mijn woorden wandelen, je zult alles in de wereld overstijgen en de kracht van de verrijzenis hebben. Als je woorden, je gedrag en je daden niet mijn woorden en mijn aanwezigheid hebben, als je afstand neemt van mij en op jezelf leeft, leeft in de opvattingen van het verstand, leeft in leerstellingen en regels, dan is dat het bewijs dat je uit bent op zonde. Met andere woorden, je houdt vast aan je oude zelf en laat niet toe dat anderen je pijn doen of je ziel beschadigen; zo iemand is te zwak van kaliber en te absurd en kan de genade van God niet zien of de zegeningen van God herkennen. Wanneer zul je me in je laten werken als je doorgaat met je vermijding! Als ik klaar ben met spreken luister je, maar je onthoudt niet en je wordt vooral zwak als er op je problemen wordt gewezen; wat is dat voor gestalte! Wanneer kan ik je compleet maken als je altijd aangemoedigd moet worden! Als je bang bent voor krassen en schrammen, moet je snel anderen waarschuwen: ‘Ik laat niemand mij behandelen, ik kan mijn natuurlijke, oude gezindheid zelf kwijtraken’, zodat niemand je zal bekritiseren of aanraken, en je vrij bent om te geloven wat je zelf wilt zonder dat iemand zich zorgen om je maakt. Kun je op die manier in mijn voetstappen volgen? Het zijn lege woorden als je zegt dat je er zeker van bent dat ik jouw God ben en jouw Heer. Als je werkelijk geen twijfel hebt, zijn deze dingen geen probleem. Dan zul je geloven dat dit Gods liefde is en Gods zegeningen voor jou. Als ik spreek, doe ik dat tot mijn zonen en zou het ontvangen moeten worden met dank en lofzegging.

Vorige: Hoofdstuk 11

Volgende: Hoofdstuk 13

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek