Hoofdstuk 80

Alles vereist echte communicatie met mij om verlicht en geïllumineerd te worden; bovendien kan de geest alleen op die manier vredig zijn. Anders zal de geest niet vredig zijn. Nu is de ernstigste ziekte onder jullie dat jullie mijn normale menselijkheid scheiden van mijn volledige goddelijkheid; bovendien legt de meerderheid van jullie de nadruk op mijn normale menselijkheid, alsof jullie nooit hebben geweten dat ik ook volledig goddelijk ben. Dat is godslasterlijk jegens mij! Beseffen jullie dat? Jullie ziekte is zo ernstig dat jullie, als jullie niet snel herstellen, door mijn handen zullen worden gedood. Voor mijn ogen gedragen jullie je op de ene manier (en lijken jullie een mens van eer; nederig en geduldig), maar achter mijn rug gedragen jullie je totaal anders (volledig hypocriet, liederlijk en onbeheerst, die precies doet waar hij zelf zin in heeft en facties vormt, onafhankelijke koninkrijken sticht met de wens mij te verraden), jullie zijn blind! Open je ogen die door Satan zijn misleid! Kijk naar wie ik werkelijk ben! Jij kent geen schaamte! Jij weet niet dat mijn daden wonderbaarlijk zijn! Jij kent mijn almacht niet! Van wie zou worden gezegd dat hij Christus dient en toch niet is gered? Jij weet niet welke rol je speelt! Jij verschijnt waarachtig in vermomming voor mij en pronkt met je charmes, wat een ellendeling ben je! Ik zal je mijn huis uit trappen, dit type personen gebruik ik niet, omdat ik hen niet heb voorbeschikt of gekozen.

Ik doe wat ik zeg, wie kwaad doet, hoeft niet te vrezen. Ik doe niemand kwaad. Ik handel altijd in overeenstemming met mijn plan, in overeenstemming met mijn rechtvaardigheid. Omdat diegenen die kwaad doen, sinds de schepping afstammelingen zijn geweest van Satan, heb ik hen niet gekozen; dat wordt bedoeld met: “Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.” Wat zaken aangaat die de mensheid niet kan begrijpen, is alles duidelijk gemaakt en wordt niets voor mij verborgen. Misschien kun je iets verbergen voor de ogen van een klein aantal mensen en het vertrouwen winnen van een kleine groep, maar bij mij is dat niet zo eenvoudig. Uiteindelijk kun je niet aan mijn oordeel ontkomen. De blik van de mensheid is beperkt, en zelfs diegenen die een klein deel van de huidige situatie kunnen begrijpen worden beschouwd als mensen met enige vaardigheid. Voor mij verloopt alles soepel, er staat me in de verste verte niets in de weg, omdat ik alles onder controle heb en alles regel. Wie zou het wagen om jegens mij niet loyaal of niet als een kind te zijn! Wie zou het wagen mijn management te verstoren? Wie zou het wagen niet loyaal of niet vroom tegenover mij te zijn? Wie zou het wagen mij iets te vertellen wat niet waar is, en mij een bende leugens te vertellen! Geen van hen zal ontsnappen aan mijn toornige handen. Zelfs al heb je nu de handdoek in de ring gegooid, en ben je bereid je te laten tuchtigen en de bodemloze put te betreden, dan nog zal ik je niet makkelijk sparen. Ik moet je terughalen uit de bodemloze put zodat je opnieuw onderworpen zal worden aan mijn toornige bestraffing (een extreme mate van haat), om te zien waarheen je gevlucht bent. Wat ik het allermeest verafschuw is het scheiden van mijn normale menselijkheid van mijn volledige goddelijkheid.

Gezegend zijn zij die mij trouw zijn, dat wil zeggen, gezegend zijn zij die mij waarlijk erkennen als de God Zelf die het menselijke hart nauwkeurig onderzoekt. Ik zal zeker je zegeningen vermenigvuldigen en je toestaan voor altijd de goede zegeningen te genieten in mijn koninkrijk. Dit is tevens de meest effectieve manier om schande over Satan te brengen. Wees echter niet te ongeduldig of gretig, er is door mij voor alles een tijd bepaald. Als de tijd die ik van tevoren heb bepaald nog niet is gekomen, al is het nog maar een seconde ervoor, dan zal ik niet handelen. Ik handel precies en in overeenstemming met een ritme en handel niet zonder reden. Voor de mensheid maak ik mij geen zorgen, even bestendig als de berg Tai, maar weet je dan niet dat ik de almachtige God Zelf ben? Wees niet al te ongeduldig, alles ligt in mijn handen. Alles is reeds lang voorbereid, en zij kunnen niet wachten om mij te dienen. Vanaf de buitenkant lijkt de hele universum wereld in chaos te verkeren, maar vanuit mijn standpunt bezien is die geordend. Wat ik voor jullie heb voorbereid is alleen bedoeld voor jullie genoegen, realiseren jullie je dat wel? Bemoei je niet met mijn management, ik zal alle volkeren en alle landen mijn almacht tonen door mijn daden; zegen en prijs mijn heilige naam om mijn wonderbaarlijke daden. Omdat ik heb gezegd dat niets wat ik doe ongegrond is, maar dat alles is vervuld van mijn wijsheid en mijn macht, vervuld van mijn rechtvaardigheid en majesteit, en meer nog mijn toorn.

Zij die onmiddellijk ontwaken wanneer zij mijn woorden horen, zullen zeker mijn zegeningen en zorg ontvangen en zullen niet het lijden ervaren van getuchtigd te worden, zij zullen het geluk van de familie genieten. Weten jullie dit? Lijden is eeuwig, maar vreugde is zelfs nog eeuwiger; ze worden beide vanaf nu ervaren. Of je lijdt, dan wel vreugde ervaart hangt van het soort houding af die je aanneemt wanneer je je zonden erkent. Wat de vraag betreft of je een van mijn voorbestemden en uitverkorenen bent: daar zou je zeker van moeten zijn in het licht van wat ik heb gezegd. Je kunt mensen misleiden, maar mij niet. Degenen die ik heb voorbeschikt en gekozen, zullen vanaf nu ruimschoots worden gezegend; degenen die ik niet heb voorbeschikt en gekozen zal ik vanaf nu streng tuchtigen. Dat zal mijn bewijs voor jullie zijn. Degenen die nu gezegend zijn, zijn ongetwijfeld degenen die ik liefheb; van diegenen die worden getuchtigd, hoeft niet te worden gezegd dat zij niet door mij zijn voorbeschikt en uitverkoren. Dat zou helder voor jullie moeten zijn! Dat wil zeggen: als wat jij nu krijgt mijn optreden tegen jou en mijn woorden van streng oordeel zijn, dan betekent het dat je wordt gehaat en verafschuwd in mijn hart en dat jij degene zult zijn die ik terzijde schuif. Als jij mijn troost en mijn voorzieningen voor het leven ontvangt, ben jij in mijn bezit en ben jij een van degenen die ik liefheb. Dat kun je niet bepalen op basis van mijn uiterlijke verschijning. Verlies hierover niet je verstand!

Mijn woorden betreffen ieders werkelijke toestand. Geloven jullie dat ik maar wat blijf hameren op zomaar wat onderwerpen? Dat ik alles zeg wat mij voor de mond komt? Absoluut niet! In elk woord van mij zit mijn wijsheid verborgen. Ga er eenvoudigweg van uit dat woorden waar zijn. Binnen zeer korte tijd komen er vreemdelingen binnen die op zoek zijn naar de ware weg. Op dat moment zullen jullie met stomheid geslagen zijn en alles zal zonder problemen tot stand worden gebracht. Weet je niet dat ik de almachtige God ben? Als jullie mijn woorden horen, geloven jullie die standvastig, nietwaar? Ik bega geen vergissingen, laat staan dat ik verkeerde uitspraken doe, weten jullie dat? Daarom heb ik herhaaldelijk benadrukt dat jullie snel mijn training moeten accepteren zodat jullie hen kunnen leiden en voorgaan. Weten jullie dat? Via jullie zal ik hen volmaakt maken. Wat nog belangrijker is, via jullie zal ik mijn immense tekenen en wonderen manifesteren, dat wil zeggen, uit diegenen op wie de mensheid neerkijkt, heb ik een groep mensen uitgekozen om mij te manifesteren, mijn naam te bejubelen, voor mij de touwtjes van alles in handen te nemen, en om met mij als koningen te regeren. Dus dat ik jullie nu train, is het omvangrijkste management van de wereld; het is een verbazingwekkende zaak die de mensheid niet kan uitvoeren. Door jullie te vervolmaken zal ik Satan in het meer van vuur en zwavel en in de bodemloze put gooien, de rode draak volledig neerwerpen tot hij sterft om nooit meer op te staan. Daarom zijn allen die in de bodemloze put worden geworpen afstammelingen van de grote rode draak. Ik haat hen in extreme mate. Dit heb ik tot stand gebracht, kunnen jullie dat niet zien? Iedereen die niet loyaal is, iedereen die oneerlijkheid en misleiding gebruikt, is ontmaskerd. Allen die trots, zelfingenomen, arrogant, schaamteloos zijn, zijn afstammelingen van de aartsengel en het meest typerend voor Satan – al mijn gezworen vijanden, mijn tegenstanders. Ik moet hen een voor een straffen om de haat in mijn hart te doven. Dat zal ik punt voor punt doen en punt voor punt oplossen.

Wat zijn nu welbeschouwd het meer van vuur en zwavel en de bodemloze put? In de voorstelling van de mensheid is het meer van vuur en zwavel iets tastbaars, maar de mensheid beseft niet dat dat een uiterst verkeerde voorstelling van zaken is, terwijl het toch nog steeds een zekere plaats inneemt in de geest van de mensheid. Het meer van vuur en zwavel is mijn hand die tuchtiging uitdeelt aan de mensheid. Wie in het meer van vuur en zwavel wordt geworpen, is door mijn hand geveld. De geest en ziel en het lichaam van deze mensen lijden voorgoed. Dit is de ware betekenis van wat ik heb gezegd toen ik zei dat allen in mijn handen zijn. En wat betekent de bodemloze put? In de voorstelling van mensen is het een grote afgrond van eindeloze, onpeilbare diepte. De ware bodemloze put is de invloed van Satan. Als iemand in handen van Satan valt, is die persoon in de bodemloze put; zelfs wie dan vleugels zou krijgen, zou niet kunnen wegvliegen. Daarom heet het de bodemloze put. Deze mensen zullen allemaal worden onderworpen aan eeuwige tuchtiging, zo heb ik het geregeld.

Vorige: Hoofdstuk 79

Volgende: Hoofdstuk 81

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek