Hoofdstuk 86

De mensen zeggen dat ik een genadige God ben en dat ik alles wat ik geschapen heb zal verlossen – al deze dingen worden gezegd volgens de opvattingen van de mensheid. Wie mij aanduidt als een genadige God, verwijst naar mijn eerstgeboren zonen en mijn reddingswerk is gericht op mijn zonen en mijn volk. Ik ben een wijze God, dus mij staat duidelijk voor de geest wie ik liefheb en wie ik haat. Ik zal hen die ik liefheb altijd blijven liefhebben en die liefde zal nooit veranderen. Voor hen die ik haat zal mijn hart onbewogen blijven, hoe goed ze ook zijn. Dat is omdat ze niet uit mij geboren zijn en mijn eigenschappen en mijn leven niet in zich hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet voorbestemd zijn en niet door mij zijn uitverkoren, want ik ben onfeilbaar. Het betekent ook dat alles wat ik doe heilig en eerbaar is en dat ik nooit berouw heb. In de ogen van de mensen ben ik te harteloos, maar weet je niet dat ik de rechtvaardige en majesteitelijke God Zelf ben? Alles wat van mij afkomstig is is goed. Degenen die ik haat zullen zeker het voorwerp zijn van mijn vervloeking en degenen die ik liefheb zullen zeker mijn zegening krijgen. Dit is mijn heilige en onaantastbare gezindheid en niemand kan deze veranderen; dit is absoluut!

In het heden zullen zij die werkelijk handelen overeenkomstig mijn bedoelingen door mij compleet gemaakt worden, want mijn werk is zowel oprecht als grondig en ik laat niets ongedaan. Degenen die ik vervloek zullen branden. Maar waarom is het dan zo dat het merendeel van de mensen door mij vervloekt is, terwijl de Heilige Geest nog steeds Zijn werk in hen doet (dit wordt gezegd met betrekking tot het feit dat ik niet in een smerige tempel woon)? Begrijpen jullie de ware betekenis van alle zaken en dingen die in dienst van Christus staan? De Heilige Geest doet Zijn werk via hen als ik gebruik maak van hun diensten, maar meestal, als zij niet in mijn dienst staan, zijn zij fundamenteel niet verlicht in hun geest. Zelfs als zij mij wel zoeken, is dat uit uitsloverij. Het is dan een list van Satan, want normaal gesproken schenken ze helemaal geen aandacht aan mijn werk en hebben ze totaal geen eerbied voor mijn lasten. Nu zijn mijn eerstgeboren zonen opgegroeid, dus ik neem er afstand van en daarom heeft mijn geest zich overal teruggetrokken en ligt er een speciale nadruk op mijn eerstgeboren zonen. Begrijp je dat? Alle dingen rusten op mijn daden, rusten op mijn voorbestemming, rusten op alle woorden uit mijn mond. Alle plaatsen die mijn zegeningen hebben ontvangen, zijn vanzelfsprekend de plaatsen waar ik werk en ook de plaatsen waar mijn werk uitgevoerd wordt. China is de natie waar Satan het meest wordt aanbeden en is dus door mij vervloekt, want het is ook de natie die het meest heeft gedaan om mij te vervolgen. Ik zal mijn werk beslist niet doen voor een volk dat onder de invloed staat van de grote rode draak. Begrijp je de ware bedoeling van mijn woorden? Per slot van rekening heb ik maar weinig zonen en is mijn volk klein. Alles ligt absoluut in mijn handen en er moet energie en moeite worden aangewend op degenen die ik heb uitverkoren en voorbestemd. Daar moet je meer moeite voor doen. Ik bedoel dat degenen die mijn eerstgeboren zonen zijn snel moeten oefenen, zodat ze zo spoedig mogelijk de lasten die op mijn schouders rusten kunnen dragen, zodat al hun inspanningen aan mijn werk gewijd zijn.

Luister, iedereen die in mijn dienst staat! Jullie kunnen iets van mijn genade krijgen als jullie mij dienen. Dat wil zeggen dat jullie tijdelijk iets van mijn latere werk en van de dingen die in de toekomst gaan gebeuren zullen weten. Maar jullie zullen hier absoluut geen vreugde aan beleven. Dit is mijn genade. Als je dienst gedaan is, laat deze dan achter je en blijf er niet bij stilstaan. Degenen die mijn eerstgeboren zonen zijn, mogen niet arrogant zijn, maar jullie mogen trots zijn, want ik heb jullie oneindige zegeningen geschonken. Degenen die het doelwit zijn van verwoestingen zouden niet bedrukt of bedroefd moeten zijn over hun lot, want wie heeft je tot een afstammeling van Satan gemaakt? Nadat je in mijn dienst bent geweest, mag je weer teruggaan naar de bodemloze put, want je zult voor mij geen nut meer hebben en ik zal jullie behandelen met mijn tuchtigingen. Als ik eenmaal begin te werken, maak ik het af. Mijn daden zullen worden volbracht en de dingen die ik heb verricht zullen eeuwig voortduren. Dit is van toepassing op mijn eerstgeboren zonen, op mijn zonen, op mijn volk, en dit geldt ook voor jullie. Mijn tuchtigingen voor jullie zijn voorgoed. Ik heb het jullie al vele malen gezegd: de kwaadaardige mensen die mij weerstaan zullen zeker door mij getuchtigd worden. Als je niet door de Heilige Geest wordt berispt nadat je je tegen mij hebt verzet,, dan ben je al vervloekt en zul je vervolgens door mijn hand worden neergeveld. Als je de discipline van de Heilige Geest ondergaat wanneer je slechte gedachten over mij hebt, dan heb je mijn zegening ontvangen. Maar je moet altijd behoedzaam zijn, nooit nalatig of onachtzaam.

Vorige: Hoofdstuk 85

Volgende: Hoofdstuk 87

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek