Hoofdstuk 87

Je moet je haasten en doen wat ik wil doen. Dat is mijn dringende bedoeling voor jullie. Is het mogelijk dat jullie de betekenis van mijn woorden nog steeds niet hebben begrepen? Is het mogelijk dat jullie mijn bedoeling nog steeds niet kennen? Ik heb steeds duidelijker gesproken en de dingen steeds vaker gezegd, maar hebben jullie niet de moeite genomen om de betekenis van mijn woorden te doorgronden? Satan, denk niet dat je mijn plan kunt vernietigen! Zij die Satan dienen, ofwel het nageslacht van Satan (dit verwijst naar hen die bezeten zijn door Satan, die zeer zeker het leven van Satan hebben en waarvan gezegd wordt dat ze het nageslacht van Satan zijn), smeken aan mijn voeten om genade, wenend en tandenknarsend, maar zoiets doms zou ik niet doen! Kan ik Satan vergeven? Kan ik Satan verlossen? Dat is onmogelijk! Ik doe wat ik zeg en ik heb nooit spijt van!

Wat ik zeg wordt werkelijkheid, is dat niet zo? Maar jullie zullen mij altijd wantrouwen, aan mijn woorden twijfelen en denken dat ik met jullie spot. Dat is werkelijk belachelijk. Ik ben God Zelf! Begrijp je dat? Ik ben God Zelf! Als ik geen wijsheid of kracht zou hebben, zou ik dan kunnen doen en zeggen wat ik wil? Maar jullie wantrouwen mij nog steeds. Ik heb er herhaaldelijk de nadruk op gelegd en het jullie herhaaldelijk gezegd. Hoe komt het dat de meesten onder jullie nog steeds niet geloven? Waarom hebben je nog twijfels? Waarom houd je je krampachtig vast aan je eigen opvattingen? Kunnen die je redden? Ik doe wat ik zeg. Ik heb het jullie meerdere malen gezegd: beschouw mijn woorden als de waarheid en twijfel niet. Hebben jullie mijn woorden wel serieus genomen? Alleen kun je niets beginnen, maar toch kun je niet geloven in wat ik doe. Wat kan er over zo iemand worden gezegd? Ik zal het maar ronduit zeggen: het is alsof ik jullie nooit heb geschapen, dat wil zeggen dat je in alle opzichten ongeschikt bent om mij te dienen. Iedereen moet mijn woorden geloven! Iedereen moet de test ondergaan; ik zal niemand vrijstellen. Dit is uiteraard afgezien van hen die geloven. Mensen die in mijn woorden geloven zullen zeker mijn zegen krijgen en die zal je worden verleend en in je worden vervuld op basis van wat je gelooft. Mijn eerstgeboren zonen! Nu zal ik beginnen jullie al mijn zegeningen te schenken. Jullie zullen eerst geleidelijk afzien van alle verwerpelijke vleselijke bindingen: huwelijk, familie, eten, kleden, slapen, alle natuurrampen (wind, zon, regen, verwoestende stormen, de narigheid van sneeuwval en alle anderen dingen waar jullie een hekel aan hebben). Jullie zullen reizen op zee, over land en in de lucht zonder de beperkingen van ruimte, tijd of geografie. Jullie zullen genieten in mijn liefhebbende toewijding, en onder mijn liefhebbende zorg aan het hoofd staan van alles.

Wie is niet trots op de eerstgeboren zonen die ik compleet heb gemaakt? Wie zal mijn naam niet prijzen voor mijn eerstgeboren zonen? Waarom wil ik jullie nu zo veel mysteries tonen? Waarom in het verleden niet, en nu wel? Dat is op zich al een mysterie, weet je dat wel? Waarom heb ik in het verleden niet gezegd dat China een natie is die ik heb vervloekt? En waarom heb ik hen die in mijn dienst staan niet geopenbaard? Vandaag zeg ik jullie ook dit: naar mijn mening is alles nu volbracht en ik zeg dit met betrekking tot mijn eerstgeboren zonen. (Want nu regeren mijn eerstgeboren zonen naast mij; ze nemen niet alleen vorm aan maar regeren daadwerkelijk samen met mij. Nu regeert ieder mens waar de Heilige Geest in werkt met mij, en dat wordt nu geopenbaard, niet gisteren of morgen.) Ik openbaar vandaag al mijn mysteries in normale menselijkheid, want de mensen die ik wil openbaren, zijn bekendgemaakt. Dit is mijn wijsheid. Mijn werk is vooruitgegaan naar dit stadium: op dit punt in de tijd moet ik het plan van bestuurlijke decreten, dat ik al vóór dit tijdstip heb besloten, implementeren. Daarom vertrouw ik de gepaste verificaties toe aan de eerstgeboren zonen, de zonen, de mensen en de dienstdoeners, want het gezag ligt bij mij en ik zal oordelen en met de ijzeren staf regeren. Wie durft het aan om mij niet gehoorzaam te dienen? Wie durft tegen mij te klagen? Wie durft te zeggen dat ik geen rechtvaardige God ben? Ik ken jullie demonische aard, die lang geleden aan mij geopenbaard is: jullie zijn jaloers op mensen voor wie ik goed ben en jullie haten hen. Dit is helemaal de aard van Satan! Ik ben goed voor mijn zonen: durf je te zeggen dat ik onrechtvaardig ben? Ik kan je helemaal verwerpen. Het is maar goed dat je mij dient en de tijd nog niet gekomen is, anders zou ik je verworpen hebben!

Nageslacht van Satan! Wees niet zo onbeheerst! Spreek niet meer! Handel niet meer! Mijn werk wordt al uitgevoerd in mijn uitverkoren zonen en volkeren en verspreidt zich al in alle landen, alle denominaties, alle religies en alle rangen en standen buiten China. Hoe komt het dat degenen die mij dienen altijd spiritueel geblokkeerd zijn? Waarom begrijpen ze de spirituele zaken nooit? Hoe komt het dat mijn Geest nooit in deze mensen werkt? Algemeen gesproken kan ik niet te veel moeite doen voor hen die ik niet heb voorbestemd of uitverkoren. Al mijn voorafgaand lijden, al mijn zorgvuldige toewijding en inspanning waren voor mijn eerstgeboren zonen en voor een klein deel van de zonen en de mensen. Dit was ook voor de naadloze voltooiing van mijn toekomstige werk, zodat mijn wil onbelemmerd is. Want ik ben de wijze God Zelf en ik heb elke stap zorgvuldig gepland. Ik doe geen moeite om iemand terug te houden (dit geldt voor hen die niet uitverkoren of voorbestemd zijn) en ik verdelg niet zomaar iemand (dit geldt voor hen die uitverkoren of voorbestemd zijn). Dit is mijn bestuurlijke decreet, dat door niemand veranderd kan worden! Voor hen die ik haat ben ik genadeloos; ik waak over hen die ik liefheb en bescherm hen. Zo doe ik wat ik zeg (wie ik kies, is uitverkoren; wie ik voorbestem, is voorbestemd. Dit zijn de zaken die ik al vóór de schepping heb gepland).

Wie kan mijn hart veranderen? Als ik mijn plannen volgens mijn wensen uitvoer, wie durft daar dan ondoordacht tegen te handelen en niet te gehoorzamen aan mijn bevel? Dit zijn mijn bestuurlijke decreten: wie durft een enkele van deze van mij weg te halen? Alles moet onder mijn gezag staan. Sommige mensen zeggen: deze persoon heeft zo veel te lijden gehad, is eerlijk en een man naar mijn hart, maar waarom is hij dan niet uitverkoren? Dit is ook mijn bestuurlijke decreet. Als ik zeg dat iemand naar mijn hart is, dan is die persoon naar mijn hart en iemand die ik liefheb. Als ik van iemand zeg dat het een kind van Satan is, dan haat ik deze persoon. Praat niemand naar de mond! Doorzie je hem daadwerkelijk? Dat alles is door mij besloten. Een zoon is altijd een zoon en Satan is altijd Satan, wat betekent dat de menselijke aard niet verandert. Alle mensen zullen altijd hun eigen soort volgen en nooit veranderen, tenzij ik hen dwing te veranderen.

Ik zal mijn mysterie aan jullie openbaren naarmate mijn werk vooruitgang boekt. Tot welke fase is mijn werk vandaag vooruitgegaan: weten jullie dat wel? Zullen jullie werkelijk de leiding van mijn Geest volgen en doen wat ik doe, zeggen wat ik zeg? Waarom zeg ik dat China een natie is die ik heb vervloekt? In eerste instantie heb ik het hedendaagse Chinese volk naar mijn evenbeeld geschapen. Ze hadden geen geest, ze waren al vroeg door Satan verdorven en konden niet verlost worden. Daarom was ik boos op deze mensen en heb ik hen vervloekt. Ik haat deze mensen het meest en ik word boos als ik over hen hoor, want ze zijn de kinderen van de grote rode draak. Hierdoor kunnen we denken aan het tijdperk waarin de landen van de wereld China hebben geannexeerd. Tegenwoordig is dat nog steeds zo en dat is allemaal door mijn vloek, mijn machtigste oordeel tegen de grote rode draak. Uiteindelijk heb ik een ander soort volk gevormd, een volk waarin mijn eerstgeboren zonen, mijn zonen, mijn mensen en mijn dienstdoeners voorbestemd zijn. Dus wat ik vandaag doe, heb ik lang geleden gepland. Waarom vervolgen en onderdrukken zij die in China de macht hebben jullie telkens weer? Dat is omdat de grote rode draak ongelukkig is met mijn vloek en mij weerstand biedt. Maar het is nu juist onder dit soort vervolging en bedreiging dat ik mijn eerstgeboren zonen compleet maak, zodat zij sterk in de tegenaanval kunnen gaan tegen de grote rode draak en zijn kinderen. Daarna zal ik orde scheppen. Nu jullie naar mijn woorden hebben geluisterd, begrijpen jullie de betekenis van het feit dat ik jullie toesta om met mij te regeren? Als ik zeg dat de grote rode draak volledig verslagen en de dood ingejaagd is, dan is de tijd ook gekomen dat mijn eerstgeboren zonen met mij regeren. De vervolging van de eerstgeboren zonen door de grote rode draak bewijst mij een grote dienst en zodra mijn zonen opgegroeid zijn en de zaken van mijn huis kunnen beheren, dan zullen de slechte dienaren (de dienstdoeners) verworpen worden. Omdat mijn eerstgeboren zonen met mij geregeerd en mijn bedoelingen vervuld zullen hebben, zal ik de dienstdoeners één voor één in de poel van vuur en zwavel storten. Ze moeten vertrekken, wat het ook kost! Ik ben me er volledig van bewust dat lieden van Satans slag ook van mijn zegeningen wensen te profiteren en niet terug wensen te keren naar het domein van Satan; maar ik heb mijn bestuurlijke decreten, waaraan iedereen moet gehoorzamen, die uitgevoerd moeten worden en niemand is vrijgesteld. Ik zal jullie later mijn bestuurlijke decreten één voor één zeggen, opdat jullie niet beledigen.

Vorige: Hoofdstuk 86

Volgende: Hoofdstuk 88

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek