Hoofdstuk 116

Veel van mijn woorden maken mensen bang, doen mensen beven van angst; veel andere woorden doen mensen lijden en de hoop verliezen en nog vele andere veroorzaken de vernietiging van mensen. Niemand kan de rijkdom van mijn woorden doorgronden of duidelijk begrijpen. Alleen wanneer ik jullie mijn woorden vertel en ze zin voor zin aan jullie openbaar, kunnen jullie de algemene situatie leren kennen; de waarheid van de specifieke feiten begrijpen jullie nog steeds niet. Dus zal ik feiten gebruiken om al mijn woorden te openbaren, waardoor jullie begrip kan toenemen. Gezien vanuit de methode van mijn spraak, spreek ik niet alleen met mijn woorden, maar handel ik nog meer met mijn woorden; alleen dit is de ware betekenis van woorden en daden die zich tegelijkertijd voordoen. Want bij mij is alles vrij en wordt alles vrijgegeven en op deze basis is alles wat ik doe met wijsheid vervuld. Ik spreek niet achteloos en ik handel ook niet achteloos. (Of het nu in menselijkheid of goddelijkheid is, ik spreek en handel met wijsheid, want mijn menselijkheid is een onlosmakelijk deel van mijzelf.) Toch besteedt niemand aandacht aan de toon van mijn spraak wanneer ik spreek; niemand schenkt aandacht aan de methode van mijn werk wanneer ik handel. Dit is de tekortkoming van de mens. Ik zal mijn macht aan alle mensen openbaren, niet alleen aan mijn eerstgeboren zonen, maar ik zal mijn macht nog meer tonen in alle landen en alle volken; alleen dit is een krachtig getuigenis om Satan te beschamen. Ik handel niet dwaas; veel mensen denken dat ik een fout bega door getuige van de eerstgeboren zonen te zijn; ze zeggen dat er andere goden buiten mij zijn, dat ik zinloos handel, dat ik mezelf verlaag; daaruit komt de verdorvenheid van de mens des te meer aan het licht. Kan het zijn dat getuige zijn van de eerstgeboren zonen mijn fout is? Jullie zeggen dat ik fout ben, kunnen jullie getuigen? Zonder mijn verheffing, mijn getuigenis, zouden jullie mijn Zoon nog steeds onder jullie vermorzelen, Hem nog steeds met kille onverschilligheid behandelen, Hem nog steeds als jullie dienaar behandelen. Deze beestenbende! Ik zal jullie een voor een bestraffen. Ik laat niemand gaan! Vertel me, wat zijn deze dingen – onverenigbaar met een persoon van normale menselijkheid? Zij zijn zonder twijfel beesten! Ik kan het gewoonweg niet uitstaan hen te zien. Als ik had gewacht op jullie getuigenis, zou mijn werk al vertraging hebben opgelopen! Deze beestenbende! Jullie hebben gewoon geen greintje menselijkheid! Ik heb je niet nodig om mij te dienen! Maak nu dat je wegkomt! Je hebt mijn Zoon zo lang op de kop gezeten; ik zal je tot pulp vermorzelen! Je durft gewoon weer onbezonnen te zijn, je durft me gewoon weer te schande te maken! Ik heb mijn grote werk al tot stand gebracht; ik zou moeten omkeren en me van deze beestenbende moeten ontdoen!

Alles wordt tot stand gebracht in mijn handen (voor degenen die ik liefheb) en alles wordt ook vernietigd in mijn handen (voor die beesten die ik haat, die mensen, zaken en dingen die ik verafschuw). Ik laat mijn eerstgeboren zonen alles zien wat ik wil doen, laat ze het grondig begrijpen en van daaruit alles zien wat ik gedaan heb sinds ik uit Sion gekomen ben. Daarna zullen we samen de berg Sion betreden, onze verblijfplaats vóór de tijdperken binnengaan en ons leven opnieuw leiden. Van dan af aan zal er geen contact meer zijn met de wereld en deze beestenbende, maar veeleer volledige vrijheid; alles zal ongehinderd en zonder belemmering zijn. Wie durft iemand onder mijn eerstgeboren zonen te weerstaan? Wie durft zich opnieuw tegen mijn eerstgeboren zonen te keren? Ik zal hem niet zomaar sparen! Hoe je mij in het verleden ook geëerd hebt, vandaag moet je mijn eerstgeboren zonen als zodanig eren. Wees niet op één manier vóór mij en op een andere manier achter mij; ik zie haarfijn hoe iedereen is. Niet trouw zijn aan mijn Zoon betekent: niet broederlijk zijn jegens mij, wat een duidelijk feit is, want wij vormen één lichaam. Als iemand goed voor mij is maar een andere houding jegens mijn eerstgeboren zonen heeft, is hij zonder twijfel een typische nakomeling van de grote rode draak, want deze nakomelingen breken het lichaam van Christus af; deze zonde kan nooit vergeven worden! Ieder van jullie moet dit zien. Het is jullie plicht om getuige te zijn van mij en het is nog meer jullie plicht om getuige te zijn van de eerstgeboren zonen. Niemand van jullie zal zijn verantwoordelijkheid ontlopen; ik zal ieder bestraffen die storend bezig is! Denk niet dat je te goed bent. Ik zeg het je! Hoe meer je zo bent, hoe meer je het doelwit van mijn strenge bestraffing bent! Hoe meer je zo bent, hoe hopelozer je bent en hoe meer je een zoon van het verderf bent; ik zal je dan voor altijd tuchtigen!

Al mijn werk wordt persoonlijk door mijn Geest gedaan en ik sta niet toe dat het gebroed van Satan zich erin mengt, zodat mijn plannen niet verstoord worden. Aan het einde zal ik zowel volwassenen als kinderen laten opstaan en mij en mijn eerstgeboren zonen laten loven, mijn wonderbare daden laten loven en de verschijning van mijn persoon laten loven. Ik zal de klank van loftuiting laten weergalmen in het hele universum en tot de einden van de aarde, en daardoor bergen, rivieren en alle dingen doen schudden, en ook zal ik Satan ten diepste vernederen; ik zal mijn getuigenis gebruiken om de gehele vuile en verachtelijke oude wereld te vernietigen en een heilige en onbezoedelde nieuwe wereld te bouwen. (Door te zeggen dat de zon, de maan, de sterren en de hemellichamen in de toekomst niet zullen veranderen, bedoel ik niet dat de oude wereld nog bestaat, maar veeleer dat de gehele wereld vernietigd en de oude wereld vervangen zal worden. Ik zal het universum niet vervangen.) Pas dan zal het een wereld zijn die met mijn wil overeenstemt; er zal daarin niet meer sprake zijn van de verdrukking zoals die van vandaag, het fenomeen van uitbuiting, en het zal volkomen eerlijk en billijk in het vlees zijn. (Hoewel ik zeg dat het eerlijk en billijk zal zijn, zal dat in het vlees zijn; vergeleken met mijn koninkrijk zal het heel anders zijn, zo verschillend als hemel en aarde; er is simpelweg geen manier om ze te vergelijken – per slot van rekening is de mensenwereld de mensenwereld en is de geestelijke wereld de geestelijke wereld.) Op dat moment zullen mijn eerstgeboren zonen en ik heerschappij over een dergelijke wereld uitoefenen (in deze wereld zal er geen verstoring door Satan zijn, want ik zal mij volledig van Satan hebben ontdaan), maar zal ons leven nog steeds het leven van het koninkrijk zijn en dit kan niemand ontkennen. Door de eeuwen heen heeft de mens (ongeacht hoe trouw hij is) nooit een dergelijk leven ervaren, want door de eeuwen heen is er niemand geweest die als mijn eerstgeboren zoon handelt en deze mensen zullen later nog dienst doen aan mij. Hoewel deze dienstdoeners trouw zijn, zijn ze uiteindelijk nakomelingen van Satan die door mij zijn overwonnen, dus na de dood van het vlees worden ze nog steeds in de mensenwereld geboren om dienst te doen aan mij; dit is de ware betekenis van ‘de zonen zijn naar alle zonen en de dienstdoeners zijn naar alle nakomelingen van Satan’. Door de eeuwen heen is het onbekend hoeveel mensen er zijn om dienst te doen aan de eerstgeboren zonen van vandaag; van alle dienstdoeners kan er niemand weglopen en ik zal ervoor zorgen dat ze altijd dienst doen aan mij. Wat hun natuur betreft, zijn ze allemaal kinderen van Satan, ze weerstaan mij allemaal en hoewel ze dienst doen aan mij, zijn ze daar allemaal toe gedwongen, ze hebben allemaal geen andere keuze, want alles wordt door mijn hand bestuurd; de dienstdoeners die ik gebruik, moeten tot het einde dienst doen aan mij. Er zijn dus nog steeds veel mensen vandaag die dezelfde natuur hebben als de profeten en apostelen door de eeuwen heen, omdat zij van één geest zijn. Er zijn dus nog steeds veel trouwe dienstdoeners die voor mij rennen, maar aan het einde (zij hebben ruim zesduizend jaar constant dienst gedaan aan mij, zodat deze mensen tot de dienstdoeners behoren) kan niemand bereiken waar ze allemaal door de eeuwen heen op gehoopt hebben, aangezien hetgeen ik bereid heb niet voor hen is.

Alles van mij is al tot stand gebracht voor hun ogen; ik zal ervoor zorgen dat mijn eerstgeboren zonen naar mijn huis terugkeren, naar mijn zijde terugkeren en zich herenigen. Omdat ik triomferend en zegevierend teruggekeerd ben en ik volledige heerlijkheid heb verkregen, kom ik jullie terugbrengen. In het verleden hebben sommige mensen voorspellingen gedaan over ‘vijf wijze maagden, vijf dwaze maagden’; hoewel de voorspelling niet accuraat is, is die niet geheel en al verkeerd, dus kan ik jullie wat uitleg geven. Vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden vertegenwoordigen zeker niet allebei het aantal mensen, evenmin vertegenwoordigen ze respectievelijk één type mens. Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan, vijf dwaze maagden vertegenwoordigen één type mens, maar geen van beide verwijzen ze naar de eerstgeboren zonen en ze vertegenwoordigen in plaats daarvan de schepping. Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden staan voor mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Zij worden ‘maagden’ genoemd omdat ze door mij worden gewonnen, ondanks hun geboorte p aarde; men kan hen heilig noemen, dus worden ze ‘maagden’ genoemd. De eerder genoemde ‘vijf’ vertegenwoordigt het aantal van mijn zonen en mijn volk dat ik voorbestemd heb. ‘Vijf dwaze maagden’ verwijst naar de dienstdoeners. Ze doen dienst aan mij zonder enig belang aan het leven te hechten, ze jagen alleen uiterlijke zaken na (omdat ze mijn kwaliteit niet hebben, is wat ze ook doen slechts iets uiterlijks) en ze zijn niet in staat om mijn capabele helpers te zijn, dus worden ze ‘dwaze maagden’ genoemd. De eerder genoemde ‘vijf’ vertegenwoordigt Satan, en het feit dat zij ‘maagden’ worden genoemd betekent dat ze door mij overwonnen zijn en in staat zijn om dienst te doen aan mij, maar dergelijke personen zijn niet heilig, dus worden ze dienstdoeners genoemd.

Vorige: Hoofdstuk 115

Volgende: Hoofdstuk 117

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek