Hoofdstuk 107

Wanneer mijn woorden een bepaald niveau van strengheid bereiken, trekken de meeste mensen zich om die reden terug - en precies op dit moment worden mijn eerstgeboren zonen geopenbaard. Ik heb gezegd dat ik geen vinger zal uitsteken, maar alleen mijn woorden gebruik om alle dingen tot stand te brengen. Ik gebruik mijn woorden om alles te vernietigen wat ik haat en ik gebruik mijn woorden ook om mijn eerstgeboren zonen te vervolmaken. (Wanneer mijn woorden gesproken worden, zullen de zeven donderslagen klinken en op dat moment zullen mijn eerstgeboren zonen en ik van vorm veranderen en het geestelijke rijk binnengaan.) Toen ik zei dat mijn Geest persoonlijk werkt, bedoelde ik dat mijn woorden alles tot stand brengen, waardoor men kan zien dat ik almachtig ben. Daarom kan men nog duidelijker het oogmerk en doel van al mijn uitspraken zien. Ik heb eerder gezegd dat alles wat ik zeg binnen mijn menselijkheid een aspect van mijn manifestatie is. De mensen die niet zeker kunnen zijn van en die niet echt geloven in wat ik zeg binnen mijn normale menselijkheid moeten dus verwijderd worden! Ik heb herhaaldelijk benadrukt dat mijn normale menselijkheid een onmisbaar aspect van mijn volledige goddelijkheid is, toch richten heel veel mensen zich nog steeds op mijn volledige goddelijkheid terwijl zij mijn menselijkheid negeren. Je bent blind! Je zegt dat ik niet aan je opvattingen conformeer en dat de mens die ik ben niet aan jouw idee van God conformeert. Kunnen deze mensen in mijn koninkrijk blijven? Ik zal je onder mijn voeten vertreden! Je durft gewoon tegen mij in opstand te komen! Ik durf het wel aan dat je voortgaat met dergelijke eigenzinnigheid! Mijn glimlach voldoet niet aan de opvattingen die je koestert, mijn spraak is niet plezierig voor je oren en mijn daden komen je niet ten goede, toch? Al deze dingen moeten je aanstaan – is dat hoe God is? En deze mensen willen in mijn huis blijven en zegeningen in mijn koninkrijk ontvangen? Ben je nu niet aan het dagdromen? Hoe kan er zoiets wonderbaarlijks zijn! Je wilt mij ongehoorzaam zijn en toch zegeningen van mij ontvangen. Ik zeg je: vergeet het maar! Zij die mijn koninkrijk binnengaan en zegeningen ontvangen, moeten mensen zijn die ik liefheb, zoals ik vele malen heb gezegd. Waarom benadruk ik deze woorden? Ik weet en begrijp wat iedereen in zijn hart denkt, ik hoef al hun gedachten niet aan te duiden. Hun ware vorm zal geopenbaard worden door mijn woorden van oordeel en allen zullen jammeren van verdriet voor mijn rechterstoel. Dit is een duidelijk feit dat niemand kan veranderen! Uiteindelijk zal ik ze een voor een de put van de afgrond laten binnengaan. Dit is het laatste effect van mijn oordeel van de duivel Satan. Ik moet oordeel en bestuurlijke decreten gebruiken om iedere persoon te behandelen en dit is mijn methode van tuchtiging. Hebben jullie werkelijk inzicht hierin? Ik hoef Satan geen reden te geven, ik sla hem gewoon met mijn ijzeren roede bijna dood en hij herhaaldelijk om genade smeekt. Daarom kunnen mensen, wanneer zij mijn woorden van oordeel lezen, die allerminst begrijpen, maar vanuit mijn perspectief is elke regel, elke zin een implementatie van mijn bestuurlijke decreten. Dit is een duidelijk feit.

Nu ik het vandaag over oordeel heb: hier hoort de rechterstoel bij. Jullie hebben eerder vaak gezegd dat jullie voor de stoel van Christus geoordeeld zullen worden. Jullie hebben enig begrip aangaande het oordeel, maar jullie kunnen je geen voorstelling van de rechterstoel maken. Misschien denken sommige mensen dat de rechterstoel een fysiek voorwerp is, ze stellen zich wellicht een grote tafel voor of denken aan een rechterstoel zoals die in de seculiere wereld. Uiteraard zal ik in mijn uitlegging nu niet ontkennen wat jullie hebben gezegd, maar voor mij hebben dingen die mensen zich voorstellen nog steeds symbolische betekenis. Dus de kloof tussen wat mensen zich voorstellen en mijn oorspronkelijke betekenis is nog steeds zo breed als de afstand tussen hemel en aarde. Volgens de opvattingen van mensen, liggen er veel mensen languit op de grond voor de rechterstoel, jammerend van verdriet en smekend om genade. Hierbij heeft het voorstellingsvermogen van de mens zijn hoogtepunt bereikt en kan niemand zich verder iets meer voorstellen dan dat. Wat is de rechterstoel dan? Voordat ik de mysteries openbaar, moeten jullie alles ontkennen wat jullie eerder gedacht hebben, alleen dan kan mijn doel worden bereikt. Dit is de enige manier dat jullie opvattingen en gedachten op dit gebied uitgebannen kunnen worden. Jullie moet steeds goed opletten wanneer ik spreek. Jullie moeten niet achteloos zijn. Mijn rechterstoel is sinds de schepping van de wereld gevestigd. In de voorbije tijdperken en generaties zijn veel mensen voor mijn rechterstoel gestorven en veel mensen zijn ervoor opgestaan, naar het leven teruggekeerd. Men kan ook zeggen dat mijn oordeel van begin tot eind nooit ophoudt en mijn rechterstoel dus altijd bestaat. Wanneer de rechterstoel wordt genoemd, vertonen mensen allemaal wel enige vrees. Natuurlijk weten jullie door wat ik eerder heb gezegd helemaal niet wat de rechterstoel is. De rechterstoel en oordeel bestaan naast elkaar, maar zijn twee verschillende materialen. (Het materiaal is geen fysiek voorwerp, maar heeft betrekking op woorden. Mensen kunnen het helemaal niet zien.) Oordeel heeft betrekking op mijn woorden. (Of ze nu hard of zacht zijn, ze maken allemaal deel uit van mijn oordeel. Alles wat ik met mijn mond spreek, is dus oordeel.) Mensen deelden mijn woorden eerder altijd in veel verschillende typen in, zoals woorden van oordeel, vriendelijke woorden en woorden die leven geven. Ik zal jullie vandaag verduidelijken dat oordeel en mijn woorden met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden: oordeel is mijn woorden en mijn woorden zijn oordeel. Je moet er niet los van elkaar over spreken. Mensen zijn van mening dat harde woorden oordeel zijn, maar mensen begrijpen het maar ten dele. Alles wat ik zeg is oordeel. Het begin van oordeel dat in het verleden is uitgesproken, houdt er verband mee dat mijn Geest officieel begint te werken op elke plek en mijn bestuurlijke decreten geïmplementeerd worden. In deze zin verwijst ‘oordeel’ naar de feitelijke werkelijkheid. Nu zal ik de rechterstoel uitleggen: waarom zeg ik dat de rechterstoel van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat en met mijn oordeel samengaat? Begrijpen jullie het door mijn uitleg van oordeel? De rechterstoel verwijst naar het menselijk wezen dat ik ben. Altijd uit ik me en spreek ik, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik leef eeuwig, dus zullen mijn rechterstoel en mijn oordeel voor altijd naast elkaar bestaan. Dit zou nu duidelijk moeten zijn! Mensen behandelen mij als een voorwerp volgens hun denkbeelden, maar in dit opzicht neem ik jullie dit niet kwalijk en veroordeel ik jullie niet. Ik wens alleen dat jullie een gehoorzaam hart zullen hebben, mijn openbaring aannemen en daardoor weten dat ik de allesomvattende God Zelf ben.

Mijn woorden zijn volslagen onbegrijpelijk voor mensen, mijn voetstappen zijn onmogelijk door hen te vinden en mijn wil is onmogelijk door hen te vatten. Dus is de toestand waarin jullie vandaag zijn (in staat zijn om mijn openbaring te ontvangen, mijn wil erdoor te vatten en mijn voetstappen erdoor te volgen) volledig het resultaat van mijn wonderbare daden, mijn genade en mijn compassie. Op een dag zal ik jullie zelfs mijn wijsheid laten zien, laten zien wat ik met mijn handen heb gedaan en het wonder van mijn werk. Dan zullen de blauwdrukken van mijn hele managementplan geheel en al voor jullie ogen worden geopenbaard. Door de hele universum-wereld en elke dag zijn er manifestaties van mijn wonderbare daden en zijn allen aan het dienen zodat mijn managementplan verwezenlijkt kan worden. Wanneer dit volledig wordt geopenbaard, zullen jullie zien wat voor mensen ik heb geregeld om te dienen, wat voor mensen ik heb geregeld om mijn wil te vervullen, wat ik heb bereikt door Satan uit te buiten, wat ik zelf tot stand heb gebracht, wat voor mensen wenen, wat voor mensen hun tanden knarsen, wat voor mensen ten onder zullen gaan en wat voor mensen verderf zullen ondergaan. Met ‘ondergang’ verwijs ik naar diegenen die in de poel van vuur en zwavel geworpen zullen worden en volledig verbrand zullen worden; met ‘verderf’ bedoel ik diegenen die in de bodemloze put geworpen zullen worden om daar voor de hele eeuwigheid weg te kwijnen. Denk daarom niet dat ondergang en verderf hetzelfde zijn. Integendeel, ze verschillen enorm van elkaar. Dienstdoeners die mijn naam vandaag verlaten, zullen verderf ondergaan en zij die niet van mijn naam zijn, zullen vernietigd worden. Daarom zeg ik dat zij die verderf ondergaan mij eeuwigdurend zullen loven na mijn oordeel, maar die mensen zullen nooit van mijn tuchtiging af komen, zij zullen mijn heerschappij altijd aanvaarden. Daarom zeg ik dat de put van de afgrond de hand is waarmee ik mensen tuchtig. Ik zeg ook dat alles in mijn handen is. Zelfs al heb ik gezegd dat ‘de bodemloze put’ verwijst naar Satans invloed, ik gebruik die ook in mijn handen om mensen te tuchtigen. Wanneer ik dus zeg dat alles in mijn handen is, zijn er geen paradoxen. Mijn woorden zijn niet onverantwoord. Ze zijn gepast en samenhangend. Ze zijn niet verzonnen of onzinnig en iedereen dient mijn woorden te geloven. In de toekomst zullen jullie daarom lijden. Veel mensen worden vanwege mijn woorden koud, wanhopig, teleurgesteld of ze gaan huilen of wenen. Er zullen allerlei reacties zijn. Op een dag, wanneer alle mensen die ik haat zich terugtrekken, zal mijn werk volbracht zijn. In de toekomst zullen veel mensen vallen vanwege de eerstgeboren zonen en uiteindelijk zullen zij stap voor stap weggaan. Met andere woorden, mijn huis zal geleidelijk aan heilig worden en allerlei demonen zullen zich langzaamaan van mijn zijde terugtrekken, stilletjes, onderworpen en zonder enige klacht te uiten. Daarna zullen mijn eerstgeboren zonen allemaal geopenbaard worden en zal ik de volgende stap van mijn werk beginnen. Pas dan zullen de eerstgeboren zonen met mij koningen zijn en over het hele universum heersen. Dit zijn de stappen van mijn werk en zij vormen een belangrijk onderdeel van mijn managementplan. Ga hier niet aan voorbij, anders zitten jullie ernaast.

Wanneer mijn woorden aan jullie geopenbaard worden, is het de tijd dat ik mijn werk zal beginnen. Niet een van mijn woorden zal onvervuld blijven. Voor mij is één dag als duizend jaar en is duizend jaar als één dag. Hoe zien jullie het? Jullie opvatting van tijd is heel anders dan die van mij, want ik beheers de universum-wereld en ik breng alle dingen tot stand. Mijn werk wordt dag na dag, stap voor stap en fase na fase gedaan en bovendien stopt het tempo van mijn werk geen seconde, het gaat elk moment maar door. Vanaf de schepping van de wereld zijn mijn woorden nooit onderbroken. Ik ben woorden blijven spreken en blijven uiten, zelfs vandaag nog, en dat zal in de toekomst onveranderd blijven. Mijn tijd is echter zorgvuldig geregeld en georganiseerd en heel ordelijk. Ik zal doen wat ik moet doen wanneer ik het moet doen (bij mij zullen allen losgemaakt worden, allen zullen vrij zijn) en ik word niet in het minst verstoord ten aanzien van de stappen van mijn werk. Ik kan iedereen in mijn huis regelen, ik kan iedereen in de wereld regelen, maar ik ben helemaal niet druk, want mijn Geest is aan het werk, mijn Geest vult elke plaats, want ik ben de unieke God Zelf en de hele universum-wereld is in mijn handen. Zo kan men zien dat ik almachtig ben, dat ik wijs ben en dat mijn heerlijkheid alle hoeken van het universum vult.

Vorige: Hoofdstuk 106

Volgende: Hoofdstuk 108

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek