De prijs betalen om de waarheid te verkrijgen is van groot belang

Het betekenis van geloven in God is om redding te bereiken, maar is het bereiken van redding een eenvoudige zaak? Wat is er het moeilijkste aan? Er zijn veel mensen die dit niet duidelijk kunnen zien, maar de waarheid verkrijgen is eigenlijk het moeilijkste deel van het bereiken van redding. Daarom is het altijd waardevol om veel pijn te lijden en een prijs te betalen om de waarheid te verkrijgen, ongeacht hoeveel je wint. Dus, wat moet je ondergaan om de waarheid te verkrijgen? Je moet lijden door oordeel en tuchtiging, beproevingen en loutering, en gesnoeid en aangepakt worden, je moet de vervolging en tegenspoed ondergaan die het gevolg is van het volgen van God, je moet lijden door gevangenschap, en de laster en veroordeling van de religieuze wereld. Je moet al deze ontberingen doorstaan. Als je ze allemaal kunt doorstaan, kun je de waarheid verkrijgen. Op dit moment zijn de meeste mensen bereid de waarheid na te streven. Ze zijn gefocust op het goed uitvoeren van hun taken, en ze willen trainen in het praktiseren van de waarheid terwijl ze hun taken uitvoeren, en om de waarheid te verkrijgen. Geloven in God en je plicht doen is het juiste pad in het leven. Het is goed om dit pad te kiezen, en het is het meest gezegend door God. Mensen kunnen zich oprecht voor Hem uitputten en de plicht van geschapen wezens vervullen – dit is Gods grote genade en zegen. Er zijn mensen die het belang van het vervullen van een plicht niet duidelijk inzien, die altijd proberen het op een akkoordje met God te gooien – wat hen ook overkomt, ze kunnen altijd worden belemmerd en verstoord, ze kunnen altijd worden beïnvloed en zich laten verleiden, met als resultaat dat ze niet in staat zijn hun taken normaal uit te voeren, zelfs in die mate dat ze hun taken opgeven en weglopen. Wat is dat spijtig! Ze voelen misschien niet veel spijt, maar wanneer de rampen groot worden, en Gods werk ten einde komt, en Hij de goeden begint te belonen en de slechten begint te straffen, zullen ze de gevolgen van hun handelen kennen. Daarom moeten jullie vaak samen bidden, tot rust komen voor God, meer van Zijn woorden lezen en meer communiceren over de waarheid. Zet voor nu de kwesties opzij die niets te maken hebben met het najagen van de waarheid, die op dit moment niet in overweging moeten worden genomen. Trouwen, werken, iemands toekomst en zich vestigen zijn niet de enige belangrijke zaken in het leven, net zomin als het vinden van een plek in de samenleving of voldoende te eten hebben. Geen van deze dingen zijn de belangrijkste zaken in het leven. Wat is dan het belangrijkste in het leven? Het is de plicht en functie uit te voeren die een geschapen wezen behoort te vervullen en om Gods missie en wat Hij jou heeft toevertrouwd, te voltooien. Dat is het meest betekenisvolle. Dat is de vastberadenheid die mensen zouden moeten hebben.

Op dit moment kunnen jullie die in God geloven elke dag van Zijn woorden eten en drinken, en degenen die de waarheid nog verder nastreven, vervullen ook plichten. Dat is het juiste startpunt voor jouw richting in het leven, dus hoe moet je dit pad blijven bewandelen? (We moeten een fundament leggen op de intrede van het levenspad.) Ja, als je de waarheid en het leven wilt verwerven, dan moet je een fundament leggen op de woorden van God. Dit zal je in staat stellen het pad te bewandelen van het nastreven van de waarheid, en dat alleen is het doel en de richting in het leven. Je bent pas echt een van Gods uitverkorenen en voorbestemden als je toestaat dat Zijn woorden en de waarheid een fundament in je hart leggen. Op dit moment zijn jullie fundamenten nog steeds onstabiel. Als je zelfs maar een kleine verleiding van Satan overkomt, om nog maar te zwijgen van een grote ramp of beproeving, zouden jullie ontwricht kunnen raken en struikelen. Dit is een gebrek aan fundament, wat erg gevaarlijk is! Veel mensen struikelen en verraden God wanneer ze te maken krijgen met vervolging of tegenspoed. Sommige mensen beginnen roekeloos te handelen nadat ze enige status hebben verworven, en worden vervolgens ontmaskerd en verstoten. Jullie kunnen deze dingen allemaal heel duidelijk zien. Dus zullen jullie nu eerst de richting en het doel moeten bepalen dat je in het leven zou moeten nastreven, evenals het pad dat je zou moeten bewandelen, en dan je geest tot rust brengen en hard werken, jezelf uitputten, moeite doen en een prijs betalen voor dat doel. Laat andere zaken nu rusten – als je erover blijft nadenken, zal dit invloed hebben op de uitvoering van je plicht, en het zal invloed hebben op de cruciale kwestie van je streven naar de waarheid en jouw verlossing. Als je moet nadenken over het vinden van werk, veel geld verdienen en rijk worden, over een stabiele positie in de samenleving verwerven, over het vinden van jouw plek, als je moet nadenken over trouwen en het vinden van een partner, en over de verantwoordelijkheid op je nemen om een gezin te onderhouden en hen een goed leven te geven, en als je ook wat nieuwe vaardigheden wilt leren, uitblinken en beter wilt worden dan andere mensen – zou het dan niet vermoeiend zijn om aan al deze dingen te denken? Hoeveel dingen kunnen er in je hoofd passen? Hoeveel energie heeft een mens in zijn leven? Hoeveel goede jaren heeft iemand? In dit leven hebben mensen tussen de twintig en veertig jaar de meeste energie. Gedurende deze periode moet jullie de waarheden onder de knie krijgen die gelovigen in God zouden moeten begrijpen, en dan de realiteit van de waarheid binnengaan, en Gods oordeel en tuchtiging accepteren, evenals Zijn loutering en beproevingen, en het punt bereiken waarop je God niet verloochent, wat de omstandigheden ook zijn. Dit is het meest basale. Bovendien, het maakt niet uit wie liefde en het huwelijk gebruikt om je te verleiden en verlokken, of hoeveel roem, rijkdom, status of voordelen iemand je biedt, je mag jouw plicht niet opgeven, of wat een geschapen wezen zou moeten doen. Zelfs als God jou later niet wil, zou je nog steeds de waarheid moeten nastreven, je moet nog steeds proberen het pad te bewandelen van het vrezen van God en het mijden van het kwaad. Je moet reiken naar deze hoogte. Op die manier zullen de jaren die je hebt besteed aan jezelf uitputten voor God niet voor niets zijn geweest. Als je jouw beste jaren besteedt aan het nadenken over het vinden van een goede baan of het zoeken naar een partner, in de hoop te genieten van een leven naar het vlees terwijl je in God gelooft, om beide tegelijkertijd te doen, dan kan het zijn dat je na een paar jaar een partner vindt, trouwt, kinderen krijgt, een huis bouwt en een carrière opbouwt, maar je zult niets hebben gewonnen door al die jaren in God te geloven, je zult niets van de waarheid hebben verkregen, je hart zal leeg aanvoelen, en je beste jaren zullen aan je voorbij zijn gegaan. Als je op je veertigste terugkijkt, heb je een gezin, heb je kinderen en ben je niet alleen, maar moet je jouw gezin onderhouden. Dat zijn ketenen waarvan je niet kunt losbreken. Als je jouw plicht wilt vervullen, moet je dat doen terwijl je onlosmakelijk verbonden bent met je familie. Hoe groot je hart ook is; je kunt niet voor beide zorgen – je zult God niet van ganser harte kunnen volgen en je plicht niet goed kunnen vervullen. Er zijn veel mensen die hun familie en wereldse zaken in de steek laten, maar na een paar jaar in God te hebben geloofd, streven ze nog steeds alleen maar naar roem, winst en status. Ze hebben de waarheid niet verkregen, en ze beschikken niet over enige echte ervaringsgetuigenis. Dit is hetzelfde als het verspillen van hun tijd. Als ze nu hun plichten vervullen, begrijpen ze niet eens een klein deel van de waarheid, en als hen iets overkomt, weten ze niet hoe ze het moeten ervaren – dus beginnen ze te snotteren en ze zijn vervuld van groot berouw. Als ze terugdenken aan het begin, aan alle jonge mensen die samen in de kerk leven, hun plichten doen, samen lofzangen zingen en God prijzen, denken ze aan hoe goed die dagen waren en hoe graag ze terug zouden willen naar die tijd! Helaas is er in deze wereld geen remedie voor spijt. Niemand kan de tijd terugdraaien, ook al zouden ze dat willen. Er is geen manier om terug te gaan naar het begin en het leven opnieuw te leven. Daarom komt een kans die eenmaal voorbij is, niet meer terug. Het leven van een persoon duurt maar een paar decennia, als je dit optimale moment mist om de waarheid na te streven, zal je spijt nutteloos zijn. Sommige mensen hebben tot op de dag van vandaag in God geloofd en zijn nog steeds verward. Ze weten totaal niet in welk stadium Gods werk zich bevindt. De grote rampen zijn gekomen, en deze mensen leven nog steeds in een droom, denkend: “Er is nog genoeg tijd over voordat God Zijn werk voltooit! Mensen eten, drinken en trouwen nu nog zoals gewoonlijk. Ik moet opschieten en van het leven genieten, ik kan het niet missen!” Ze begeren nog steeds vleselijke troost, zonder de minste dorst naar de waarheid in hun hart. Op deze manier lopen ze hun eenmalige kans op redding mis. In feite werkt God om de mensheid te redden, en zelfs als er maar één persoon overleeft wanneer Zijn reddingswerk is voltooid, zal God niet denken dat dit te weinig is. God zal die ene persoon meenemen en alle anderen zullen achterblijven. Dit is Gods gezindheid, die niemand duidelijk kan zien. Toen God de wereld door een overstroming wilde vernietigen, droeg Hij Noach op om een ark te bouwen om degenen die in Hem geloofden te redden. Toen de ark voltooid was, gingen alleen de acht leden van Noachs familie de ark binnen en bereikten Gods redding. Wat gebeurde er met de rest? Ze verdronken allemaal in de watersnood en stierven bij de ramp. Tegenwoordig zijn er veel mensen die God al deze waarheden zien uitdrukken, die heel goed weten dat God het reddingswerk doet, maar toch twijfelen, hun eigen opvattingen hebben en weigeren het te accepteren. Dit soort mensen is tevreden met zichzelf, maar wanneer de grote rampen komen, zullen ze worden vernietigd, en wie zullen ze hiervan de schuld geven? In Gods ogen zijn degenen die Zijn redding niet aanvaarden insecten, het zijn levende geesten, ze zijn minder dan beesten! In de periode van Gods redding is Zijn gezindheid barmhartig, liefdevol en vergevingsgezind, maar wanneer Gods reddingswerk eindigt, zal Hij niet langer Zijn vergeving aan de mens aanbieden. God zal het terugnemen, en mensen zullen alleen Zijn toorn en majesteit onder ogen moeten zien. Nu zijn jullie precies op tijd voor dit geweldige moment – God doet het oordeelswerk in de laatste dagen. Dit is de enige kans voor mensen om door God gered en vervolmaakt te worden. Jullie vervullen allemaal plichten op dit sleutelmoment van Gods uitbreiding van het evangelie van het koninkrijk. Dit is echt Gods uitzonderlijke verheffing van jou. Het maakt niet uit welk vakgebied je hebt gestudeerd, welk kennisgebied je ook bezit, of welke gaven of expertise je ook hebt, God toont je in ieder geval genade door jou toe te staan deze expertise te gebruiken om een plicht in Zijn huis te vervullen. Dat is een kans die moeilijk te verkrijgen is. Wanneer God handelt, is Hij niet bevooroordeeld jegens wie dan ook, Hij behandelt iedereen eerlijk. God behandelt iedereen die de waarheid aanvaardt en praktiseert met gratie, en Hij verafschuwt en verwerpt iedereen die de waarheid niet liefheeft, die de waarheid beu is en de waarheid verwerpt. God is rechtvaardig tegenover elke persoon. Zolang je de waarheid kunt accepteren en je aan God kunt onderwerpen, zal God je met genade behandelen en zal Hij je niet verantwoordelijk houden voor jouw schendingen in het verleden. Het maakt niet uit wat voor uitweg God voor je opent, het maakt niet uit met hoeveel genade Hij jou behandelt, Hij heeft uiteindelijk maar één verlangen, en dat is om jou Zijn wil te laten begrijpen, lessen te leren en de waarheid te laten begrijpen in omgevingen die geschikt zijn voor de voortgang van je leven. Zodra Gods woorden en waarheden in jou zijn eigengemaakt en jouw leven zijn geworden, en jij God behandelt als de ouder van jouw wedergeboorte, en jij in staat bent je aan God te onderwerpen en God te vrezen, zul je in overeenstemming zijn met Gods wil. Hoewel de meesten van jullie vrij jong zijn, als jullie, door Gods woorden te lezen en de waarheid te begrijpen, vastberaden worden, groeien in het leven, angst voor God in je hart hebben en standvastig kunnen blijven wanneer beproevingen en tegenspoed je overkomen, dan zul je gestalte hebben en zal God tevreden zijn. God zal zeggen dat Hij niet tevergeefs een moeizame prijs heeft betaald toen Hij jou met gratie behandelde. Hij zal beloond zijn, Hij zal de vruchten van Zijn werk in jou zien en Hij zal er met plezier en vreugde naar kijken. Dit resultaat wordt volledig bereikt door Gods werk; het is niet iets voor de mens om over op te scheppen.

God betaalt niet alleen een prijs voor elke persoon in de decennia vanaf hun geboorte tot het heden. In de zienswijze van God zijn jullie ontelbare keren in deze wereld gekomen en ontelbare keren gereïncarneerd. Wie is hiervoor verantwoordelijk? God is hiervoor verantwoordelijk. Je kunt dit niet weten. Elke keer dat jij in deze wereld komt, treft God persoonlijk regelingen voor jou: Hij stelt vast hoeveel jaar je leeft, het soort gezin waarin je wordt geboren, wanneer je een gezin sticht en een carrière opbouwt, en hoe je de kost verdient. God regelt een manier voor jou om de kost te verdienen, zodat jij jouw missies in dit leven ongehinderd kunt volbrengen. En wat betreft jij in jouw volgende incarnatie moet doen, God regelt en geeft dat leven aan jou in overeenstemming met wat je moet hebben en wat je gegeven zou moeten worden…. God heeft deze regelingen vele malen voor jou getroffen, en uiteindelijk bent je geboren in het tijdperk van de laatste dagen, in jouw huidige gezin. God regelde voor jou een omgeving waarin je in Hem kon geloven, Hij stond je toe Zijn stem te horen en voor Hem terug te komen, zodat je Hem kon volgen en een plicht in Zijn huis kon vervullen. Alleen door Gods leiding heb je tot op de dag van vandaag geleefd. Je weet niet hoe vaak je onder de mensen bent geboren, noch hoe vaak jouw uiterlijk is veranderd, noch in hoeveel gezinnen je bent opgevoed, noch hoeveel eeuwen en dynastieën je hebt meegemaakt – maar Gods hand heeft je de hele tijd geholpen, en Hij heeft altijd over je gewaakt. Hoeveel zwoegt God wel niet voor het belang van één persoon! Sommige mensen zeggen: “Ik ben zestig jaar oud. Al zestig jaar waakt God over me, beschermt Hij me en leidt Hij me. Als ik, als ik oud ben, geen plicht kan vervullen en niets kan doen, zal God dan nog om mij geven?” Is een dergelijke uitspraak niet dom? Het is niet slechts gedurende een enkel leven dat God soevereiniteit heeft over iemands lot, over hem waakt en hem beschermt. Als het alleen om de duur van een enkel leven zou gaan, dan zou dat niet aantonen dat God almachtig is en soevereiniteit heeft over alles. Het werk dat God doet en de prijs die Hij voor een persoon betaalt, is niet alleen om te regelen wat ze in dit leven doen, maar om voor hen een ontelbaar aantal levens te regelen. God neemt de volledige verantwoordelijkheid voor elke gereïncarneerde ziel. Hij werkt aandachtig, betaalt de prijs van Zijn leven, geeft elke persoon leiding en regelt elk leven. God zwoegt en betaalt op deze manier een prijs ter wille van de mens, en Hij schenkt de mens al deze waarheden en dit leven. Als mensen in deze laatste dagen niet de plicht vervullen van geschapen wezens, en ze niet terugkeren voor de Schepper – als ze uiteindelijk, ongeacht hoeveel levens en generaties ze hebben geleefd, hun plichten niet goed vervullen en ze voldoen niet aan de eisen van God – zou hun schuld aan God dan niet te groot zijn? Zouden ze niet alle prijzen die God heeft betaald onwaardig zijn? Ze zouden een gebrekkig geweten hebben, ze zouden het niet verdienen om mensen genoemd te worden, omdat hun schuld aan God te groot zou zijn. Als je niet in staat bent om ter wille van je missie de dingen waarvan je houdt of externe zaken op te geven in dit leven (ik heb het niet over je vorige levens), zoals materiële genoegens en de liefde en vreugde van familie – als je de geneugten van het vlees niet opgeeft omwille van de prijzen die God voor jou betaalt of om Gods liefde terug te betalen, dan ben je echt verdorven! Eigenlijk is elke prijs die je voor God betaalt de moeite waard. Vergeleken met de prijs die God namens jou betaalt, wat betekent het kleine bedrag dan dat je aanbiedt of uitgeeft? Wat betekent het weinige dat jij lijdt? Weet je wel hoeveel God heeft geleden? Het weinige dat je lijdt, is niet eens het vermelden waard als het wordt vergeleken met wat God heeft geleden. Bovendien, door nu je plicht te doen, verkrijg je de waarheid en het leven, en uiteindelijk zul je overleven en Gods koninkrijk binnengaan. Wat een grote zegen is dat! Terwijl je God volgt, ongeacht of je lijdt of een prijs betaalt, werk je in feite met God. Wat God ook van ons vraagt, we luisteren naar Gods woorden en handelen ernaar. Wees God niet ongehoorzaam en doe niets dat Hem verdriet bezorgt. Om met God te werken, moet je een beetje lijden, en moet je sommige dingen verzaken en terzijde leggen. Je moet roem en gewin, status, geld en wereldse genoegens opgeven – je moet zelfs zaken als huwelijk, werk en je vooruitzichten in de wereld opgeven. Weet God of jij deze dingen hebt opgegeven? Ziet God alles? (Jazeker.) Wat zal God doen als Hij ziet dat je deze zaken hebt opgegeven? (God zal getroost zijn en Hij zal tevreden zijn.) God zal niet alleen tevreden zijn en zeggen: “De prijzen die ik heb betaald, hebben vruchten afgeworpen. Mensen zijn bereid om naast mij te werken, ze zijn vastbesloten en ik heb ze voor Mij gewonnen.” Of God nu verheugd of gelukkig is, tevreden of getroost, God neemt niet alleen die houding aan. Hij handelt ook, en Hij wil de resultaten zien van Zijn werk, anders zou wat Hij van mensen verlangt zinloos zijn. De genade, liefde en mededogen die God de mens toont, zijn niet alleen een soort houding, ze zijn ook een feit. Welk feit is dat? Het feit dat God Zijn woorden tot je laat doordringen, jou verlicht, zodat je kunt zien wat mooi is aan Hem en waar deze wereld om draait, zodat je hart gevuld wordt met licht, waardoor je Zijn woorden en de waarheid kunt begrijpen. Op deze manier verkrijgt je, zonder het te weten, de waarheid. God verzet op een heel reële manier zoveel werk voor jou, dat jij de waarheid kunt verkrijgen. Wanneer je de waarheid verwerft, wanneer je dat kostbaarste bezit verkrijgt dat het eeuwige leven is, wordt aan Gods wil voldaan. Als God ziet dat mensen de waarheid nastreven en bereid zijn met Hem samen te werken, is Hij gelukkig en tevreden. Dan neemt hij een houding aan, en daarmee gaat Hij aan het werk en prijst en zegent de mens. Hij zegt: “Ik zal je belonen met de zegeningen die je verdient.” En dan heb je de waarheid en het leven verkregen. Als je kennis hebt van de Schepper en Zijn waardering hebt verkregen, zul je dan nog steeds een leegte in je hart voelen? Dat zul je niet. Je zult je vervuld voelen en tevreden zijn. Is dit niet wat het betekent dat iemands leven waarde heeft? Dit is het meest waardevolle en zinvolle leven.

Kijk naar Job: Heeft hij ooit tot God gebeden om hem een berg vee en grote rijkdommen te geven? (Nee.) Wat zocht hij dan wel? (Hij wilde God vrezen en het kwaad mijden.) Hoe beziet God “God vrezen en het kwaad mijden”? God zei: “God zag dat het goed was.” Wanneer mensen God willen vrezen en het kwaad mijden, brengt dat God de grootste vreugde, en Hij zegent het. Sprak God alleen deze woorden en deed Hij verder niets? Wat deed God nog meer met Job? (Hij testte Job.) God zond Satan om Job te verleiden, om zijn berg vee, zijn grote rijkdommen, zijn kinderen, zijn dienaren weg te nemen – God stelde hem op de proef. Wat wilde God bereiken door hem op de proef te stellen? God wilde Jobs getuigenis. Wat gaf God Job toen? Mensen vragen zich af: “Wat gaf God Job? Zijn vee en grote rijkdommen werden weggenomen, en wat bleef er van hem over? God heeft hem niets gegeven!” Oppervlakkig gezien lijkt het alsof alles wat God Job gaf, Hij vervolgens wegnam, en het lijkt alsof Job niets meer overbleef, maar Gods wegnemen is op zich een grotere beloning. Niemand ziet duidelijk waarmee God Job beloonde. God wilde Jobs getuigenis en Hij gaf Job een kans. Wat voor kans was dat? Het was Jobs kans om voor God te getuigen tegenover Satan en alle mensen, om te getuigen van de realiteit van zijn vrees voor God en het mijden van het kwaad, om te getuigen van zijn vrees voor God en het mijden van het kwaad, om te getuigen dat hij een volmaakt en oprecht man was. Was deze kans hem niet door God gegeven? Als God Job deze kans niet had gegeven, zou Satan dan gedurfd hebben om tegen Job in te gaan? (Nee.) Satan zou het zeker niet hebben gedurfd, dat staat vast. Als Satan het niet had aangedurfd om Job te verleiden, zou Job deze kans dan hebben gehad? Hij zou deze kans niet hebben gehad. Daarom gaf God Job juist zo'n kans, om aan iedereen te bewijzen dat het pad dat hij bewandelde – dat van God vrezen en het kwaad mijden – het juiste is, dat God het goed dunkt en dat Job een oprechte, volmaakte man was. Iedereen zag dit, God zag het ook, en Job stelde God niet teleur in deze kans. Hij getuigde voor God, hij versloeg Satan en God zag dat het goed was. Heeft God Job uiteindelijk beloond? (Jazeker.) Wat was Gods tweede beloning voor Job? God zei dat Jobs vrees voor God en zijn mijden van het kwaad voor Hem aanvaardbaar was. Job getuigde voor God tegenover Satan, en God zag dat dit allemaal goed was. Hij was zowel dankbaar als tevreden, en Hij nam een bepaalde houding aan. Nadat God deze houding had aangenomen, deed Hij daarna verder nog iets? Wat deed God? Het lijkt erop dat jullie niet erg bekend zijn met het boek Job. Onder welke omstandigheden zei Job: “Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd”? Hij sprak deze woorden nadat hij had geluisterd naar de woorden die God tot hem richtte. Had Job God eerder aanschouwt? (Nee.) Voor Job was het horen van Gods stem hetzelfde als het zien van Zijn gezicht, en is dat niet de zegen waar een schepsel het meest naar verlangt? (Dat is juist.) Job heeft deze zegen gekregen. Benijden jullie hem? (Jazeker.) Deze zegen is niet eenvoudig te verkrijgen. Dus, hoe kun je deze kans krijgen en dit soort genade en beloning ontvangen? Je moet getuigen voor God, dat wil zeggen, je moet getuigen voor God als Satans je verleidt. Je moet het pad bewandelen van het vrezen van God en het kwaad mijden. Je moet ervoor zorgen dat God zegt: “God zag dat het goed was.” Als God zich dankbaar en verheugd voelt, en Hij ziet dat jouw getuigenis en alles wat je hebt gedaan goed is, als God zegt dat je een perfect persoon bent en een persoon die de waarheid nastreeft, dan zul je in staat zijn om zijn zegeningen te verkrijgen. Wat deed God nog meer nadat Job Gods stem had gehoord? Hij gaf Job meer dan ooit tevoren. Job was rijker dan voorheen; als hij eerder multimiljonair was geweest, zou hij daarna waarschijnlijk miljardair zijn geweest. Zie je, dat als een persoon God vreest en het kwaad mijdt, het eenvoudig voor hem wordt miljardair te worden; het is een kwestie van een enkel woord voor God. Daaruit bestaat Gods genade. Job vreesde God en meed het kwaad, en hij verkreeg Gods zegeningen.

Wat God aan mensen geeft, overtreft wat ze zich zouden wensen of kunnen voorstellen, maar als je een beloning wilt ontvangen die groter is dan alles wat je je zou wensen of voorstellen, moet je Gods weg volgen. Gods weg volgen is niet eenvoudig. Mensen moeten een prijs betalen, maar die prijs wordt niet voor niets betaald, die wordt beloond. Mensen denken dat God alleen maar een bepaalde houding tegenover hen aanneemt, dat Hij niets doet, dat Hij hen altijd in de gaten houdt, ziet hoe ze zich gedragen. Is dat echt zo? Nee. God is eigenlijk als een ouder. Als je naar je ouders luistert, als je verstandig bent, als je jouw plichten nakomt en niet gering moet lijden om het juiste pad te volgen, hoe zullen je ouders zich dan voelen? Je ouders zullen verdrietig zijn en liefde voor je voelen. Ze willen maar al te graag hun leven geven voor hun kinderen, en het lijden van hun kinderen verzachten, ervoor zorgen dat ze goed eten, mooie kleren dragen en van het leven genieten, dan zijn ze tevreden. Ze willen helemaal niet dat je lijdt. Dat is het ware hart van een ouder. In vergelijking met het hart van een ouder kan Gods hart alleen maar beter, mooier en vriendelijker zijn; Zijn hart kan niet minder zijn dan dit. Jullie kunnen allemaal iets begrijpen over de harten van je ouders. Jullie weten allemaal heel goed hoe goed je ouders voor jullie zijn geweest, en jullie willen allemaal je ouders eren. Allereerst moet je dus die kinderlijke vroomheid gebruiken om rekening te houden met Gods hart. Degenen die dat doen, bezitten het meeste goede verstand. Kinderen kunnen de liefde voelen die hun ouders voor hen hebben, maar mensen zouden de liefde die God voor hen koestert nog meer moeten kunnen voelen, want alles wat ze hebben is door God geregeld en georkestreerd. Alleen God kan alles voor een mens beslissen. Ouders kunnen niet alles voor een kind beslissen, hoe groot hun liefde ook is. Ouders beschikken op zijn minst niet over de waarheid. Hun liefde is van vlees en bestaat uit gevoel; het kan iemand absoluut niet van corruptie verlossen, noch kan het ze in het minst groei in het leven bieden. Alleen Gods liefde kan mensen redden. Het woord van God kan mensen leiding geven en ze voorzien, zodat ze het juiste levenspad bewandelen. Je kunt zien hoeveel groter Gods liefde is dan die van een ouder – God geeft de mens alle aandacht! Je ouders hebben jou gebaard, en voor hen ben jij hun eigen vlees en bloed. Ze houden van jou, koesteren en beschermen je. Dus hoe denk je dat God mensen ziet, die Hij met Zijn eigen handen heeft geschapen? God koestert mensen alsof het Zijn eigen kinderen zijn; mensen zijn Zijn eigen vlees en bloed. Dit kan niet worden vergeleken met het menselijke concept van ouders die een kind baren en verbonden zijn door een bloedband – God schiep de mens met Zijn eigen handen, en Hij blies Zijn adem in hen, en Hij heeft verwachtingen over hen. God heeft mensen Zijn hoop toevertrouwd; Hij stelt eisen aan hen en Hij vertrouwt hun taken toe. God heeft de mens niet simpelweg geschapen, het leven gegeven, ze laten ademen, en het daarbij gelaten. Als de mens slecht was, is het niet zo dat God de mens gewoon opnieuw zou kunnen maken, want God is tenslotte krachtig en almachtig. Nadat God de mens had geschapen, voelde Hij zich bezorgd om hen. Mensen zijn Zijn vlees en bloed, ze zijn Zijn metgezellen, en tegelijkertijd zijn ze in zijn managementplan de beheerders en dragers van al zijn hoop. Uiteindelijk wil Hij hoop zien in deze mensen en resultaat boeken. Als je op basis hiervan enig begrip kunt tonen voor Gods bedoeling en wil, zal dat je begrip dan niet enigszins verdiepen? (Ja, dat zal het.) Net als ouders die willen dat hun kinderen studeren en uitblinken in het leven, die hun kinderen helpen als ze leren, ze toewaaien, even later wat thee voor ze inschenken, wat lekkers voor ze klaarmaken als het tijd is om te eten – die ouders weten niet hoe ze het beter kunnen doen, hun gedachten gaan altijd uit naar hun kinderen. Behandelen jouw ouders jou niet zo omdat ze verwachtingen van jou hebben, omdat ze hun hoop op jou hebben gevestigd? Als je niet naar hen luistert en hen ongehoorzaam blijft, zal dat hen dan geen pijn doen? Zullen ze dan niet verdrietig zijn? (Jazeker.) Denk dan na over Gods wil met dit idee in het achterhoofd. Als God naar mensen kijkt, het maakt het niet uit hoe oud ze zijn, zijn ze in Zijn ogen een kind. Als je zegt: “Ik ben tachtig jaar oud,” zal God zeggen dat je een kind bent. Als je zegt: “Ik ben twintig jaar oud,” ben je nog meer een kind. Of je nu tachtig, achthonderd of achtduizend jaar oud bent, mensen zijn allemaal kinderen in Gods ogen. Vanuit Gods perspectief maakt leeftijd helemaal geen verschil. In Gods ogen zijn mensen allemaal baby's en kinderen; zo ziet God de mens. Daarom ben je in Gods ogen Zijn vlees en bloed, en een van Zijn metgezellen. Hoe kan je dan gekwalificeerd zijn om Zijn vlees en bloed te worden, Zijn metgezel, een persoon naar Zijn hart, om Hem tevreden te stellen? Is dit niet een vraag die het overwegen en bepeinzen door de mensheid waard is? (Dat is juist.) God behandelt de mensheid als Zijn vlees en bloed, Zijn metgezellen, de dragers van de prijzen en het bloed die Hij heeft betaald. Wat voor soort liefde heeft God voor de mens? Wat voor instelling heeft Hij? Hoe behandelt Hij mensen met wie Hij deze verwantschap heeft? Kunnen mensen, zelfs maar een klein beetje, begrijpen wat voor soort liefde God voor deze mensen heeft? Sommige mensen zeggen: "Ik heb God nog nooit gezien, en ik kan de dingen die Hij in mijn vorige levens voor mij heeft gedaan niet voelen." Jij leeft nu, dus kun je Gods leiding en de prijzen die Hij voor jou heeft betaald niet voelen? Kun je ze begrijpen? (Ja.) Als je ze kunt begrijpen, is dat goed – het bewijst dat je een hart en een ziel hebt. Als je dit alles kunt begrijpen, is dat genoeg. Het is het voor jou waard om alles opzij te zetten om God te volgen.

29 mei 2017

Vorige: Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen

Volgende: Over harmonieuze samenwerking

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek