Hoofdstuk 68

Mijn woord is uitgevoerd in elk land, elke plaats, elke natie en elke denominatie, en mijn woord wordt op ieder moment in elke hoek vervuld. De rampen die overal plaatsvinden, zijn niet het gevolg van strijd tussen mensen, noch zijn het gevechten met wapens. Er zullen daarna geen oorlogen meer zijn. Ze zijn alle binnen mijn bereik. Alle mensen zullen mijn oordeel onder ogen zien en wegkwijnen temidden van deze rampen. Laat degenen die mij weerstaan en die niet het initiatief nemen met mij samen te werken, de pijn van de diverse rampen ondergaan. Laat ze huilen en tandenknarsen in eeuwigheid en voor altijd in het donker blijven. Ze zullen het niet overleven. Ik handel rechtlijnig en met behendigheid en ik weeg niet mee hoe trouw aan mij je in het verleden bent geweest. Zolang je mij weerstaat, zal mijn hand van oordeel zonder enige aarzeling, zelfs geen seconde, toorn over je uitgieten en zonder enige genade. Ik heb altijd al gezegd dat ik de God ben die Zijn woord houdt. Elk woord dat ik zeg zal worden vervuld en jullie zullen het allemaal zien. Dat is wat er echt bedoeld wordt met in alles de werkelijkheid binnengaan.

De grote rampen zullen mijn zonen, mijn geliefden, zeker niet overkomen. Ik zal op elk moment en elke seconde voor mijn zonen zorgen. Jullie zullen die pijn en dat lijden zeker niet ondergaan. Het is veeleer ter wille van de vervolmaking van mijn zonen en de vervulling van mijn woord in hen, zodat jullie mijn almacht zullen erkennen en verder zullen groeien in het leven, eerder mijn lasten op jullie zullen nemen, en jullie gehele wezen zullen wijden aan de voltooiing van mijn managementplan. Jullie zouden blij en gelukkig moeten zijn en jullie daarom moeten verheugen. Ik zal alles aan jullie overhandigen en jullie toestaan om het bestuur te voeren. Ik zal het in jullie handen geven. Als zonen het volledige vermogen van hun vader erven, hoeveel te meer dan niet jullie, mijn eerstgeboren zonen? Jullie zijn werkelijk gezegend. In plaats van te lijden onder de grote rampen, zullen jullie eeuwigdurende zegeningen genieten. Wat een eer! Wat een eer!

Verhoog je tempo en volg mijn voetstappen overal en altijd, en raak niet achterop. Laat jullie hart mijn hart volgen en laat jullie geest mijn geest volgen. Werk met mij samen, één van hart, één van geest. Eet met mij, leef met mij en geniet met mij. Er wachten jullie geweldige zegeningen waarvan jullie mogen genieten en nemen. Er is zo’n onvergelijkbare overvloed in mij. Daarvan is nog niet eens een klein beetje bereid voor iemand anders – ik doe dit volledig voor mijn zonen.

Welnu, wat ik in mijn gedachte heb, zal worden vervuld. Zodra ik klaar ben met spreken tot jullie, zullen deze zaken reeds voltooid zijn. Het werk gaat echt zo snel en het is elk ogenblik aan het veranderen. Als jullie aandacht even afdwaalt, treedt er een ‘middelpuntvliedend’ verschijnsel op en zullen jullie ver uitgestoten worden en deze stroom achter je laten. Als jullie niet serieus zoeken, zullen jullie toelaten dat mijn ijverige inspanningen tevergeefs zijn. Later zullen mensen uit allerlei landen op elk moment binnenkomen. Kunnen jullie hen leiden met het niveau dat je nu bezit? Ik zal jullie grondig trainen om goede soldaten te worden in die korte tijd om mijn opdracht compleet te maken. Ik wil dat jullie mijn naam in alle opzichten verheerlijken en een prachtig getuigenis van mij geven. Laat degenen die zij verachtten, vandaag de dag boven hen staan en hen leiden en besturen. Begrijpen jullie mijn intenties? Hebben jullie een besef van mijn enorme inspanningen? Ik doe dit allemaal voor jullie eigen belang. Het hangt ervan af of jullie wel of niet in staat zijn om van mijn zegeningen te genieten.

Ik, God die de geest en het hart van de mens doorzoekt en naar de uiteinden van de aarde reist. Wie durft mij geen dienst te doen? De spanningen onder alle naties lopen op. Ze worstelen verbeten, maar uiteindelijk zullen ze niet aan mijn greep ontsnappen. Ik zal ze zeker niet gemakkelijk laten gaan. Ik zal ze een voor een oordelen op grond van hun daden, aardse statussen en aardse genoegens. Ik zal niemand sparen. Mijn toorn begint zich te openbaren en zal hen allemaal overkomen. Alles zal een voor een aan hen vervuld worden en het zal geheel en al zijn wat ze zelf teweeg hebben gebracht. Degenen die mij niet hebben gekend of mij in het verleden hebben veracht, zullen nu mijn oordeel zien. En wat betreft degenen die mijn zonen in het verleden hebben vervolgd: hen in het bijzonder zal ik tuchtigen in overeenstemming met wat zij hebben gezegd en gedaan. Ik zal zelfs de kinderen niet sparen. Ze behoren allemaal tot Satans soort. Zelfs als ze niets zeggen of doen, als ze mijn zonen in hun hart haten, zal ik niemand van hen sparen. Ik zal ze allen laten zien dat wij het zijn, deze groep mensen, die vandaag de dag regeert en de macht bezit, en niet zij. Om die reden, zouden jullie des te meer je uiterste best moeten doen en je oprecht voor mij moeten inzetten, om mijn naam te verheerlijken en daarvan te getuigen, in elke plaats, uithoek, religie en denominatie, om die te verspreiden naar alle uiteinden van de hele wereld en het hele universum!

Vorige: Hoofdstuk 67

Volgende: Hoofdstuk 69

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek