De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 67

Mijn zonen verschijnen in het openbaar en verschijnen voor alle volken. Degenen die hen openlijk durven te tarten, zal ik streng bestraffen – dat is zeker. In deze tijd hebben alle mensen die in staat zijn om op te staan ​​en de kerk te behoeden, de status van eerstgeboren zonen bereikt. Samen met mij verkeren ze in heerlijkheid – alles wat van mij is, is ook van jullie. Ik schenk het oprecht aan al diegenen die mij gehoorzamen, zodat jullie machtig zullen zijn, krachtiger dan andere mensen. Mijn wil rust volledig op jullie eerstgeboren zonen. Alleen al voor jullie wil ik zo snel mogelijk rijpen en voltooien wat ik jullie heb toevertrouwd. Weet dat! Dat wat ik jullie toevertrouw is het laatste project van mijn managementplan. Ik hoop dat jullie je ganse wezen aan mij zullen aanbieden met geheel je hart, geheel je verstand en al je kracht, en dat alles voor mij wilt inzetten. Ja echt, tijd wacht op niemand, en niemand of niets kan mijn werk verhinderen. Weet dat! Mijn werk verloopt in elke fase soepel en zonder belemmeringen.

Mijn voetstappen betreden alle uiteinden van de aarde, mijn ogen onderzoeken voortdurend elk persoon en zien de wereld in zijn geheel. Mijn woorden bereiken praktisch elke uithoek van de wereld. Een ieder die mij geen dienst bewijst, een ieder die mij ontrouw is, een ieder die een oordeel uitspreekt over mijn naam en een ieder die mijn zonen bestrijdt en belastert, ja, allen die zo handelen zullen streng worden geoordeeld. Mijn oordeel zal iedereen treffen. Dat wil zeggen, nu is het tijdperk van het oordeel, en als jullie zorgvuldig toezien zullen jullie merken dat mijn oordeel zich over de gehele wereld uitstrekt. Natuurlijk wordt ook mijn familie niet uitgezonderd. Degenen van wie de gedachten, woorden en daden niet overeenstemmen met mijn wil, zullen worden geoordeeld. Jullie moeten begrijpen dat mijn oordeel is gericht op de gehele wereld, op het ganse heelal, en niet slechts op één groep mensen of dingen – beseffen jullie dat? Als je op een bepaald moment een verkeerd idee hebt, zul je meteen een oordeel in jezelf ervaren.

Mijn oordeel komt in allerlei vormen en gedaanten. Weet dat! Ik ben de unieke en wijze God van de wereld en het heelal! Niets gaat mijn macht te boven. Mijn oordelen worden stuk voor stuk aan jullie onthuld. Als jullie verkeerde gedachten hebben, zal ik je inspireren. Dat wil zeggen, ik zal je waarschuwen. Als je niet luistert, zal ik je onmiddellijk verlaten (dit verwijst niet naar het betwijfelen van mijn naam, maar naar uiterlijke gedragingen, namelijk die met betrekking tot vleselijke genoegens). Als je gedachten tegen mij in opstand komen, als je tegen me klaagt, steeds weer de ideeën van Satan aanvaard en niet de gevoelens van het leven volgt, dan zal je geest in duisternis zijn en je vlees pijn lijden. Je moet dicht bij me blijven. Je zult echter zeker niet in staat zijn om de normale omstandigheden in een paar dagen te herstellen. Ja, je leven zal zichtbaar ver achterblijven. Van degenen die zich te buiten gaan in het spreken, zal ik mond en tong disciplineren en ervoor zorgen dat de tong zal genezen. Degenen die zich ongebreideld laten gaan in hun handelen zal ik waarschuwen in hun geest. En ik zal degenen die niet luisteren streng kastijden. Degenen die mij openlijk oordelen en tarten, degenen die ongehoorzaam zijn in woord of daad, zal ik geheel uitroeien en in de steek laten. Ik zal hen laten omkomen en de hoogste zegeningen ontnemen. Dat zijn degenen die worden uitgeroeid nadat ze waren uitgekozen. Mensen die onwetend zijn, dat wil zeggen degenen wier visioenen onduidelijk zijn, zal ik nog steeds verlichten en redden. Maar degenen die de waarheid begrijpen, maar die niet praktiseren, zullen op genoemde manier worden behandeld, ongeacht of zij onwetend zijn of niet. De mensen van wie de intenties vanaf het begin verkeerd waren, zal ik het voor altijd onmogelijk maken om de realiteit te bevatten. Ja, ze zullen geleidelijk worden vernietigd, één voor één – niet één van hen zal blijven – hoewel ze er nu door mijn bestuur nog zijn (want ik doe de dingen niet haastig, maar eerder op ordelijke wijze).

Mijn oordeel is geheel onthuld en gericht op verschillende mensen. Ze moeten allemaal hun juiste plaats innemen. Afhankelijk van de regel die wordt overtreden, zal ik ze volgens die regel besturen en beoordelen. Want voor degenen die niet in deze naam zijn en de Christus van de laatste dagen niet aanvaarden, is er maar één regel: ik zal de geest, de ziel en het lichaam van degene die mij tarten, onmiddellijk wegnemen en in de Hades werpen. Maar op jullie die mij niet tarten, zal ik wachten totdat jullie rijpen, voordat ik een tweede oordeel uitvoer. Mijn woorden leggen alles volstrekt duidelijk uit en niets is verborgen. Het enige wat ik wens is dat jullie in staat zijn om ze te allen tijde in gedachten te houden!

Vorige:Hoofdstuk 65

Volgende:Hoofdstuk 68

Mogelijk vindt u dit ook interessant