Hoofdstuk 67

Mijn zonen verschijnen openlijk en voor alle volken. Iedereen die hen openlijk durft te tarten, zal ik streng tuchtigen – dat is zeker. Thans hebben alle mensen die in staat zijn om op te staan en de kerk te hoeden, de status van eerstgeboren zoon bereikt en verkeren samen met mij in heerlijkheid – alles wat van mij is, is ook van jullie. Ik schenk volop genade aan allen die zich oprecht aan mij onderwerpen, zodat jullie machtig zullen zijn, krachtiger dan andere mensen. Mijn volledige wil is jullie, eerstgeborenen, toegewijd. Ik wens alleen dat jullie zo snel mogelijk rijpen en voltooien wat ik jullie heb toevertrouwd. Weet dit! Dat wat ik jullie toevertrouw is het laatste project van mijn managementplan. Ik hoop alleen dat jullie je hele wezen aan mij kunnen aanbieden met heel je hart, verstand en kracht en dat jullie je volledig voor mij kunnen inzetten. De tijd wacht echt op niemand en niemand, geen gebeurtenis of ding kan mijn werk belemmeren. Weet dit! Bij elke stap verloopt mijn werk soepel en zonder belemmeringen.

Mijn voetstappen voeren door het universum en naar de uiteinden van de aarde, mijn ogen onderzoeken voortdurend ieder mens en bovendien observeer ik het universum als geheel. Mijn woorden zijn daadwerkelijk aan het werk in elke uithoek van het universum. Wie het dan ook durft om geen dienst te doen aan mij, wie het dan ook durft om mij ontrouw te zijn, wie het dan ook durft om een oordeel uit te spreken over mijn naam en wie het dan ook durft om mijn zonen te beschimpen en te belasteren − zij die echt tot zulke dingen in staat zijn, moeten een streng oordeel ondergaan. Mijn oordeel zal in zijn totaliteit plaatsvinden, wat betekent dat het nu het tijdperk van het oordeel is. Door goed te observeren zullen jullie merken dat mijn oordeel zich over de gehele universum-wereld uitstrekt. Natuurlijk wordt mijn huis niet vrijgesteld; het oordeel komt over hen van wie de gedachten, woorden of daden niet overeenstemmen met mijn wil. Begrijp dit! Mijn oordeel is gericht op de gehele universum-wereld, en niet slechts op één groep mensen of dingen. Besef je dit? Als je gedachten diep van binnen in conflict zijn met mij, dan word je meteen innerlijk geoordeeld.

Mijn oordeel komt in allerlei vormen en gedaanten. Weet dit! Ik ben de unieke en wijze God van de universum-wereld! Niets gaat mijn kracht te boven. Mijn oordelen worden allemaal aan jullie geopenbaard: als je gedachten met mij in conflict zijn, verlicht ik je, als waarschuwing. Als je niet luistert, verlaat ik je onmiddellijk (ik verwijs hiermee niet naar het in twijfel trekken van mijn naam, maar naar uiterlijke gedragingen die betrekking hebben op vleselijke genoegens). Als je gedachten naar mij toe opstandig zijn, als je tegen me klaagt, als je steeds weer de ideeën van Satan aanvaardt en niet de gevoelens van het leven volgt, dan zal je geest in duisternis verkeren en je vlees pijn lijden. Je moet dichter bij mij zijn. Je kan onmogelijk je normale toestand in slechts één of twee dagen herstellen, en je leven zal zichtbaar ver achterblijven. Wat betreft degenen die losbandig spreken: ik zal jullie mond en tong disciplineren en jullie tongen aanpakken. Degenen die zich ongebreideld laten gaan in hun handelen, jullie zal ik waarschuwen in jullie geest, en ik zal degenen die niet luisteren streng tuchtigen. Degenen die mij openlijk oordelen en tarten, dat wil zeggen, degenen die ongehoorzaamheid tentoonspreiden in woord of daad, zal ik geheel elimineren en in de steek laten, zodat ze omkomen en de hoogste zegeningen verliezen. Dat zijn degenen die worden geëlimineerd nadat ze waren uitverkoren. Degenen die onwetend zijn, dat wil zeggen degenen van wie de visies onduidelijk zijn, zal ik nog steeds verlichten en redden. Degenen echter die de waarheid begrijpen maar die niet praktiseren, zullen volgens bovengenoemde regels worden behandeld, of zij onwetend zijn of niet. Wat betreft de mensen die vanaf het begin dwalende intenties hebben gehad: ik zal het hun voor altijd onmogelijk maken om de realiteit te bevatten en ten slotte zullen ze geleidelijk worden geëlimineerd, één voor één. Niet een van hen zal overblijven, hoewel ze er nu door mijn opzet nog zijn (want ik doe dingen niet haastig, maar op ordelijke wijze).

Mijn oordeel is geheel geopenbaard; het richt zich tot verschillende mensen die allemaal hun juiste plaats moeten innemen. Ik zal de mensen besturen en oordelen in overeenstemming met de regels die ze hebben overtreden. Wat betreft degenen die niet in deze naam zijn en Christus van de laatste dagen niet aanvaarden, is er maar één regel: ik zal de geest, de ziel en het lichaam van ieder die mij tart, onmiddellijk wegnemen en in het dodenrijk werpen. Voor al wie mij niet tarten, zal ik wachten totdat jullie rijpen, voordat ik een tweede oordeel uitvoer. Mijn woorden leggen alles volstrekt duidelijk uit en niets is verborgen. Ik hoop alleen dat jullie in staat zijn om ze te allen tijde in gedachten te houden!

Vorige: Hoofdstuk 66

Volgende: Hoofdstuk 68

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek