Ontsnappen aan de geruchtenmolen

13 maart 2022

Door William, Verenigde Staten

In oktober 2016 verhuisde ik naar New York. Later werd ik in de naam van de Heer Jezus gedoopt in een Chinese kerk. Zo werd ik christen. Maar na ruim een jaar in de kerk had ik alleen nog maar leren bidden en zingen. Ik had nog steeds maar een oppervlakkige kennis van God en de Bijbel. Dat stelde me teleur. Dus ging ik vaak op eigen houtje op zoek naar preken op YouTube om de wil van de Heer beter te begrijpen.

In maart 2018 leerde ik in New York een paar broeders en zusters kennen. Ik vernam een heleboel waarheden en mysteries die ik nooit had gekend, door met hen samen te komen en te communiceren, zoals het verhaal achter de Bijbel, wat de incarnatie en de redding zijn, wat het verschil is tussen ware en valse christussen, het verschil tussen Gods werk en dat van de mens, enzovoort. Het was een openbaring en ik stak er veel van op. Ik genoot echt van die bijeenkomsten. Bij een daarvan las broeder Liu een heleboel woorden voor die niet in de Bijbel stonden. Daar keek ik echt van op. Ik vroeg van wie die woorden waren. Hij zei dat die woorden de uitingen waren van Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Toen ik de naam “Almachtige God” hoorde, was ik geschokt. De dominee en de ouderlingen hadden ons vaak gewaarschuwd dat we geen contact moesten hebben met De Kerk van Almachtige God. Ze zeiden dat ze daar in een persoon geloofden, en niet in Jezus Christus. Ik begon me zo geagiteerd te voelen dat ik niet stil kon zitten. Ik sloeg niets op van wat broeder Liu daarna nog zei. Ik excuseerde me en verliet de bijeenkomst.

Eenmaal weer thuis lag ik in bed te woelen en deed ik geen oog dicht. Beelden van mijn bijeenkomsten met leden van De Kerk van Almachtige God flitsten door mijn hoofd. Hun communicatie was heel verhelderend en praktisch, en deed me erg goed. Maar nu ik in bed lag, weerklonken de woorden van de dominee en de ouderlingen over De Kerk van Almachtige God in mijn oren. Ik was overstuur en wist niet naar wie ik moest luisteren. Op mijn telefoon zocht ik de website op die ik het meest vertrouw, Wikipedia, om te zien hoe De Kerk van Almachtige God daar werd beschreven. Toen ik op Wikipedia las dat de Kerk gesticht was door een persoon, dat het een menselijke organisatie was en niet de kerk van God, en daarnaast ook nog een paar schrikbarende negatieve berichten van de CCP las, werd ik meteen nerveus. Ik durfde niet meer naar hun communicatie te luisteren. Ik besloot hun contactinformatie te verwijderen. Maar net toen ik dat wilde doen, schoot me te binnen hoe goed ik met hen overweg kon. Ze waren rechtdoorzee, liefhebbend en geduldig. Ik had grote bewondering voor hun karakter, wat ze naleefden en hun manier van spreken. Ik kreeg alleen maar een goede indruk van hen. Ze leken absoluut niet op wat ik online had gezien. Dat zette me aan het denken. Ik hechtte gewoon te veel geloof aan Wikipedia. Dus nadat ik erover had nagedacht, besloot ik toch om al mijn contacten bij De Kerk van Almachtige God te verwijderen en om het broeder Peter te vertellen, die samen met mij het werk van Almachtige God onderzocht. Broeder Peter zei dat het verwelkomen van de Heer een belangrijke zaak is die we serieus moeten nemen, en haalde me over om niet achteloos te oordelen, maar meer te bidden en de Heer om raad te vragen. Ik was totaal in de war en dacht: wat hij zegt, klinkt logisch. Het verwelkomen van de Heer is een belangrijke zaak waar we serieus mee om moeten gaan. Als Almachtige God echt de teruggekeerde Heer Jezus is en ik dat niet nader onderzoek, verspeel ik dan mijn kans om de Heer te verwelkomen? Dus ik bad tot de Heer: “Heer, ik ben erg in verwarring. Ik heb heel veel gehad aan de preken van De Kerk van Almachtige God. Maar op Wikipedia staat dat het een menselijke organisatie is en niet de kerk van God. Ik kan geen onderscheid maken, Heer. Ik ben bang dat ik de weg kwijt ben en ik vraag om uw raad.”

Op een dag vertelde een zuster me op weg naar de kerk een verhaal: “Iemand die in de Heer geloofde, vroeg aan God om hem te redden tijdens een crisis. God regelde dat hij drie kansen kreeg om te worden gered, maar hij miste ze alle drie. Hij zei: ‘Nee, ik heb al tot de Heer gebeden. De Heer zal me redden.’ Na zijn dood besefte hij dat God die drie kansen had geregeld, en dat zijn eigen onvermogen om die kansen te grijpen tot zijn dood had geleid.” Tot mijn verrassing hoorde ik mijn dominee in de kerk precies hetzelfde verhaal vertellen. Ik was geschokt en dacht: dit is ongelofelijk. Op één dag heb ik twee mensen hetzelfde verhaal horen vertellen. Allebei zeggen ze dat ik mijn kans moet grijpen om door God te worden gered. Zegt de Heer soms tegen me dat ik moet doorgaan met het onderzoeken van het werk van Almachtige God? Daarom besloot ik door te gaan met het onderzoeken van Bliksem uit het oosten. Ik nam contact op met broeder Liu en vertelde dat ik in verwarring was. Ik zei: “Ik weet dat er waarheid schuilt in je communicatie en dat die het werk van de Heilige Geest bevat. Ik heb er erg veel aan gehad. Maar op Wikipedia zag ik dat De Kerk van Almachtige God gesticht is door een man die Zhao heet, en dat het dus een menselijke organisatie is en niet de kerk van God. Er waren ook veel negatieve rapporten van de CCP-regering. Dat heeft me aan het twijfelen gebracht. Daar wil ik het met je over hebben.”

Broeder Liu’s antwoord was: “Wanneer we de ware weg onderzoeken, kunnen we niet afgaan op de websites van niet-gelovigen, andere groepen en politieke partijen, of wat mensen zeggen. We moeten ernaar kijken of deze weg de waarheid bevat en of het Gods werk is. Dat is het fundamenteelste en belangrijkste principe. Toen de Heer Jezus hierheen kwam om te werken, bedachten de farizeeën allerlei geruchten over Hem en belasterden ze Hem door te beweren dat Hij niet was verwekt door de Heilige Geest, dat Hij niet was herrezen, en ga zo maar door. Veel joden luisterden naar de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën, en durfden de Heer niet te volgen. Maar Petrus, Johannes en anderen zagen dat de weg van het berouw die Hij verkondigde, Zijn wonderen en Zijn werk allemaal van God afkomstig waren en werden gesteund door het gezag en de macht van God. Dus ze volgden de Heer Jezus en verwierven Zijn redding. Dat toont aan dat je om de ware weg te onderzoeken moet kijken of de weg de waarheid en het werk van de Heilige Geest bevat. Dat is het enige principe.” Daarna las broeder Liu een passage voor uit de woorden van Almachtige God. Almachtige God zegt: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen). Broeder Liu ging verder met zijn communicatie. “In de laatste dagen doet Almachtige God het oordeelswerk, te beginnen met Gods huis. Hij drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden. Hij openbaart de doelen van Gods managementwerk, de verhalen achter het werk in de Tijdperken van de Wet, Genade en het Koninkrijk, en wat er met dat werk is bereikt, de mysteries van Gods incarnatie en naam, en nog veel meer. Almachtige God oordeelt over en onthult de satanische natuur van mensen en de waarheid over hun verdorvenheid, die in opstand komen tegen God, en de wortel van alle kwaad en duisternis in de wereld, en hoe Satan de mensheid verderft en hoe God de mensheid redt. Hij schenkt ons ook het pad om de verdorvenheid af te werpen en Gods redding te verwerven. Hij onthult de uitkomst voor elk type persoon. De waarheden die Hij uitdrukt en Zijn oordeelswerk zijn een volledige vervulling van de profetie van de Heer Jezus: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). Het is ook een vervulling van: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). Veel ware gelovigen van alle gezindten die uitkijken naar de verschijning en het werk van God, hebben ingezien dat de woorden van Almachtige God de waarheid en de stem van God zijn. Ze hebben vastgesteld dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en zijn voor God getreden. Alles wat van God komt, zal bloeien. In ruim 20 jaar is het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God over China verspreid, en het reikt nu tot over de hele wereld. Dit zijn Gods unieke kracht en gezag, en de vruchten van het werk van de Heilige Geest. Het is een manifestatie van Gods wijsheid en almacht. Deze feiten bewijzen dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en dat Zijn werk de ware weg is.”

De communicatie van broeder Liu deed me denken aan de woorden van Almachtige God die ik pas had gelezen. Die onthulden echt een heleboel mysteries en waarheden. Wie anders dan God kan de waarheid uitdrukken? Als ik niet de waarheden van Almachtige God zou lezen op mijn zoektocht naar de ware weg, maar blindelings de leugens geloofde die op een website stonden en door de CCP werden verspreid, dan was dat ongelofelijk dom. Broeder Liu vroeg of ik naar de film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ wilde kijken. De vader van de hoofdpersoon is leider van het Verenigd Front van de communistische partij. Hij zegt hetzelfde als wat ik op Wikipedia heb gezien. Hij zegt dat de kerk is gesticht door ene Zhao en dat de leden hem ‘de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt’ noemen. Ze luisteren de hele tijd naar zijn preken. Dat betekent dat het een menselijke organisatie is en niet Gods kerk. Zo reageert de hoofdpersoon hierop: “Wie heeft het christendom gesticht? En wie het katholicisme? Was Paulus of Petrus misschien de stichter? Wie heeft het jodendom gesticht? Was dat misschien Mozes? Is dit niet allemaal absurd? Atheïsten hebben nooit erkend dat er een God is, laat staan dat God vlees is geworden. Het maakt niet uit hoeveel waarheid de vleesgeworden Christus uitdrukt, hoe groots Zijn werk is of hoe geweldig Zijn redding is, ze zetten alles op alles om het te ontkennen, te verbergen en te veroordelen. Ze denken dat het christendom ook door mensen is gesticht, en dat is volslagen absurd. Zonder de verschijning en het werk van de Heer Jezus zouden er geen gelovigen of volgelingen van de Heer zijn, en dan kon het christendom helemaal niet bestaan. Dat is een feit. Hoe begaafd de apostelen ook waren, ze hadden geen kerk kunnen stichten. Mensen aanvaardden wel het leiderschap van de apostelen, maar dat betekent toch nog niet dat het christendom door mensen is gesticht? Het ontstaan van De Kerk van Almachtige God is te danken aan Gods verschijning en werk. Almachtige God drukt heel veel waarheden uit, en omdat mensen weten dat het Gods stem is en daarom voor God treden, is de kerk ontstaan. Toen Almachtige God met Zijn werk begon, getuigde Hij van de man die door de Heilige Geest werd gebruikt als de leider van de Kerk. Hij is als Mozes in het Tijdperk van de Wet, of de apostelen in het Tijdperk van Genade. Hij wordt gebruikt door God om Gods uitverkoren volk te begieten en te leiden. Hij verricht de plicht van een mens. Gods uitverkoren volk bidt in de naam van Almachtige God, en tijdens bijeenkomsten lezen en communiceren ze over de woorden van Almachtige God. Gods uitverkoren volk aanvaardt het leiderschap van deze man en onderwerpt zich eraan in overeenstemming met de woorden van Almachtige God. De CCP vertelt regelrechte leugens en zegt dat wij in deze man geloven. Ze ontkennen de verschijning en het werk van Almachtige God en de waarheden die Hij uitdrukt. Ze hebben bijbedoelingen. Zonder het verschijnen en werk van Almachtige God zou De Kerk van Almachtige God niet bestaan. Dat staat onomstotelijk vast.”

Ik had het gevoel dat de hoofdpersoon gelijk had. De kerk kwam tot stand dankzij Gods verschijning en werk, maar omdat God iemand gebruikt om de kerk te leiden, zeggen ze dat de kerk door een mens is gesticht. Is dat niet absurd? De CCP weet dat christenen van De Kerk van Almachtige God in Almachtige God geloven, dus waarom zeggen ze dan dat het een menselijke organisatie is, gesticht door een mens? Terwijl ik daarover zat te piekeren, ging de hoofdpersoon verder: “Dus waarom beweert de CCP-overheid dat de Kerk een menselijke organisatie is? Waarom hebben ze het niet over de vleesgeworden God? Waarom hebben ze het niet over ‘Het Woord verschijnt in het vlees’? De door Almachtige God uitgedrukte waarheden vreest de CCP nog het meest, omdat ze weten dat iedereen die in Almachtige God gelooft, Hem heeft aanvaard omdat ze ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ hebben gelezen. Ze proberen mensen af te leiden door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God door een mens is gesticht om de waarheid te verhullen van Almachtige God, Christus van de laatste dagen die verschijnt en werkt. Dat doen ze om mensen ervan te weerhouden God te volgen, en het is een excuus om Gods kerk te onderdrukken. Dat is hun werkelijke doel.” Maar het was echt een openbaring. Ik zag in dat de bewering van de CCP dat De Kerk van Almachtige God een menselijke organisatie is, een opzettelijke verdraaiing van de feiten is, en een excuus om De Kerk van Almachtige God te onderdrukken en te vervolgen. Ze zeggen dit ook om mensen te misleiden en ervan te weerhouden de ware weg te zoeken. Het is bedoeld om mensen ervan te weerhouden te geloven en God te volgen. Dat is het slechte motief van de CCP.

Toen we die clip hadden bekeken, communiceerde broeder Liu: “Dat de CCP deze geruchten en beschuldigingen van De Kerk van Almachtige God heeft bedacht, is niet los te zien van haar demonische neiging om de waarheid te haten en zich tegen God te keren. We weten allemaal dat de CCP atheïstisch is en in het marxisme-leninisme gelooft. Ze haten de waarheid en Gods verschijnen en werk nog het meest van alles. Sinds ze in 1949 aan de macht kwamen, hebben ze het geloof hevig onderdrukt en vervolgd. Ze hebben het christendom en andere huiskerken als slechte sektes veroordeeld, en hebben talloze exemplaren van de Bijbel verbrand. Ze hebben talloze christenen gearresteerd, vervolgd en gevangengezet. Die godsdienstvervolgingen zijn onder Xi Jinping nog veel heviger geworden. De Drie-Zelf Kerk is gesloten en afgebroken en talloze kruizen zijn omgehaald. Ze zijn zelfs van plan om de Bijbel en de Koran te herschrijven om alle religieuze overtuigingen weg te vagen. Sinds Christus van de laatste dagen, Almachtige God, in China is verschenen, jaagt de CCP al op Hem. Ze speuren overal, en arresteren en vervolgen als bezetenen christenen. Velen zijn opgesloten en wreed gemarteld tot ze invalide of dood waren. Miljoenen mensen zijn noodgedwongen hun huis ontvlucht. De CCP laat de media geruchten verspreiden en onrust zaaien om De Kerk van Almachtige God verdacht te maken. Dat is bedoeld om de mensen in China en de rest van de wereld te misleiden, zodat zij ook de Kerk gaan bestrijden en veroordelen. Ze proberen Gods werk van de laatste dagen uit te wissen. Uit deze feiten kunnen we afleiden dat de CCP een slechte demon is die zich verzet tegen God en mensen misleidt en kwaad doet. Het is het beest, de grote draak uit Openbaring. Daarmee gaan deze Bijbelse profetieën in vervulling: ‘De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt(Openbaring 12:9). ‘Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen(Openbaring 13:6). Als je de leugens van de CCP hoort, terwijl je de ware weg en Gods verschijning onderzoekt, is dat belachelijk. Sommige mensen lezen wat er op Wikipedia staat als ze de ware weg onderzoeken. Ze zeggen dat ze die website vertrouwen en iets alleen geloven als Wikipedia zegt dat het de ware weg is. Ze gebruiken Wikipedia om te bepalen of het de ware weg is. Strookt dat met de waarheid? Bevat Wikipedia de waarheid? Het is een website van niet-gelovigen. Ze verzamelen materiaal en schrijven vanuit het standpunt van een ongelovige. Niet-gelovigen zijn allemaal diepgaand verdorven door Satan en hebben God verraden. Ze zijn geen gelovige mensen. Het zijn gewoon meelopers die de ene na de andere leugen vertellen. Ze kletsen gewoon alles na wat de CCP zegt. Waarom praten ze niet met de kerk zelf? Waarom rapporteren ze er niet eerlijk en objectief over? De woorden van Almachtige God en allerlei getuigenissen van kerkleden staan al een hele poos online. Waarom worden die helemaal niet genoemd? De CCP-regering is de Kerk wreed aan het vervolgen. Op de websites van internationale mensenrechtenorganisaties is daarover gepubliceerd. Waarom hebben ze het daar niet over? De CCP en de religieuze wereld belasteren De Kerk van Almachtige God en verzinnen geruchten. Wikipedia praat hen na. Zijn ze niet opzettelijk de waarheid aan het verhullen en de leugens van de overheid aan het verspreiden? Ze zijn propagandamiddelen die door Satan worden gebruikt om mensen te misleiden. Als we Wikipedia geloven wanneer we naar de ware weg zoeken, als we hun leugens geloven, zou dat dan niet dom zijn? Als iemand gelooft dat iets de ware weg is op grond van wat overheden en de religieuze wereld de ware weg vinden, is zo iemand dan wel een ware gelovige? Zo iemand zoekt Gods woorden niet en hoort Gods stem niet in zijn zoektocht, maar gelooft wel Satans woorden en wat de CCP en de religieuze wereld beweren. Dat betekent dat ze Satan geloven en volgen, dat ze door het beest misleid en weggevoerd zijn, en dat ze het teken van het beest dragen.”

Ik vond dat wat broeder Liu vertelde van veel inzicht getuigde en ik was helemaal overtuigd. Ik had Wikipedia altijd beschouwd als de grootste internet-encyclopedie over echt alles. Ik had die website altijd vertrouwd, maar nu besefte ik dat het een website van niet-gelovigen is. De website bevat geen waarheid en evenmin wordt er door God over getuigd. Wat voor verknipte ketterijen de CCP ook naar buiten brengt, ze worden door Wikipedia herhaald. Hoe kunnen de dingen die ze zeggen dan niet verregaand besmet zijn? Hoe kunnen ze worden vertrouwd? Toen ik de ware weg onderzocht, had ik moeten bekijken of deze weg de waarheid bevatte, of hij door God werd uitgedrukt en of hij het werk van de Heilige Geest bevatte, want alleen God is de waarheid, de weg en het leven. Alleen God kan ons het beoefeningspad tonen. Maar al zag ik dat het woord van Almachtige God de waarheid was en van God afkomstig was, ik was nog steeds in de greep van de geruchten van de CCP en de woorden op een zogenaamd gezaghebbende website. Ik durfde het werk van Almachtige God niet te onderzoeken. Ik was totaal in verwarring. Gelukkig had God mijn broeders en zusters gebruikt om met mij over de waarheid te spreken en me te helpen en te leiden, zodat ik niet zou worden misleid. Anders zou ik mijn kans hebben gemist om de terugkomst van de Heer te verwelkomen.

Broeder Liu ging verder met zijn communicatie: “Dit zijn allemaal leugens van de CCP die mensen misleiden en het hun onmogelijk maken om zich in de ware weg te verdiepen. Waarom staat God toe dat deze verzinsels bestaan? Dat God toestaat dat de CCP deze leugens verspreidt, komt door Zijn goede bedoelingen en wijsheid. Almachtige God zegt: ‘In mijn plan heeft Satan me bij elke stap op de hielen gezeten, en, als contrast van mijn wijsheid, altijd geprobeerd manieren en middelen te vinden om mijn oorspronkelijke plan te verstoren. Maar zou ik kunnen bezwijken voor zijn bedrieglijke plannen? Alles in de hemel en op aarde dient mij – zouden de bedrieglijke plannen van Satan anders kunnen zijn? Dit is precies het kruispunt van mijn wijsheid, het is precies datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn daden en het is het principe van de werking van mijn hele managementplan. Gedurende het tijdperk van de opbouw van het koninkrijk, ontwijk ik nog steeds niet de bedrieglijke plannen van Satan, maar blijf ik het werk doen dat ik moet doen. In het universum en onder alle dingen heb ik de daden van Satan als mijn contrast gekozen. Is dit niet mijn wijsheid? Is dit niet nou juist datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn werk?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Gods woorden aan het hele universum, hfst. 8).” Toen zei broeder Liu: “Gods woorden laten zien dat Hij in Zijn werk Satans listen niet ontwijkt, maar ze inzet voor Zijn werk om Zijn managementplan te voltooien om de mensheid te redden. Gods werk in het Tijdperk van het Koninkrijk is het laatste stadium van Zijn redding van de mensheid. God zal mensen al naargelang hun wezen sorteren, de goeden belonen en de slechten straffen, en het werk van het hele tijdperk afronden met een oordeel. Iedereen die oprecht in God gelooft en de waarheid liefheeft, zal God tot overwinnaar maken en meenemen naar Zijn koninkrijk. Hij zal het kaf, de geiten en de niet-gelovigen die alleen hun buik vol willen eten, ontmaskeren en elimineren, naast alle slechte mensen en antichristen die zich tegen God keren. Deze leugens zijn instrumenten die God inzet om Zijn werk tot stand te brengen. Ware en valse gelovigen, het koren en het kaf, zullen allemaal worden onthuld in deze storm van leugens. Voor deze test moet iedereen slagen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardt. De Heer Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven(Johannes 10:27-28). Ware gelovigen die de waarheid liefhebben, geven niet om wat de CCP of de religieuze wereld zegt, of wat er in de media of op websites wordt geschreven. Ze kijken alleen of het Gods stem en Gods werk is. Zodra ze bevestigen dat de woorden van Almachtige God Gods stem zijn, volgen ze Hem, zonder zich door een persoon, voorwerp of gebeurtenis te laten weerhouden. Ze besluiten om God te volgen. Zij zijn de wijze maagden. De niet-gelovigen, degenen die de waarheid niet liefhebben en alleen hun buik vol willen eten, zoeken de waarheid niet, maar aanvaarden blindelings Satans leugens en verspreiden zelfs samen met de CCP leugens. Ze oordelen en verwerpen als bezetenen Gods werk van de laatste dagen. Ze staan allemaal te kijk als kaf, als honden, slechte dienaars en antichristen. Ze zullen worden geëlimineerd en gestraft, en zullen wenen en tandenknarsen tijdens de rampen. De leugens van de CCP en de religieuze wereld onthullen het kaf en het koren, de schapen en de geiten, de goede en de slechte dienaren. Uiteindelijk zal God de uitkomst voor mensen bepalen aan de hand van hoe ze Gods werk hebben benaderd en wat ze hebben gedaan. Satans leugens en listen staan duidelijk ten dienste van Gods werk.”

Deze geruchten en leugens hadden me echt zand in de ogen gestrooid. Bijna was ik buiten de poorten van het koninkrijk gesloten. Dit was een angstaanjagende gedachte. Nu weet ik dat de sleutel tot het onderzoeken van de ware weg het luisteren naar Gods stem is en bekijken of dat echt Gods werk is. We mogen absoluut niet de leugens geloven van de demonen van de CCP. We moeten ook kritisch zijn op wat dominees, ouderlingen en websites zeggen. We kunnen niet blindelings geloven wat ze zeggen, want dan kunnen we zomaar in Satans netten belanden. Het is heel gevaarlijk om niet kritisch te zijn en niet de waarheid te zoeken in ons geloof. Dat ik aan de geruchtenmolen ben ontsnapt en de terugkomst van de Heer verwelkom, was te danken aan Gods genade en redding voor mij. Dank aan Almachtige God.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie