De strijd om een eerlijk mens te zijn

02 september 2020

Door Weidong, China

Almachtige God zegt: “Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn, diegenen die niet hypocriet of bedrieglijk zijn. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld dan populair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 33). “Jullie moeten weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen). Gods woorden doen me denken aan hoe ik op oneerlijke manieren geld verdiende in mijn zaak. Ik leefde zonder een greintje menselijke gelijkenis. Nadat ik Almachtige Gods werk had aanvaard en het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden had ondergaan, had ik eindelijk enig inzicht in mijn egoïstische en bedrieglijke satanische gezindheid. Mijn perspectief veranderde en ik begon de waarheid te praktiseren als een eerlijk persoon.

Enkele jaren geleden begon ik een reparatiewerkplaats voor huishoudelijke apparaten. Ik wilde eerlijk zakendoen en alleen een beetje geld verdienen, zodat mijn gezin genoeg had. Maar toen ik het enige tijd continu druk had gehad, had ik net genoeg geld voor mijn gezin verdiend om van te leven. Sparen was onmogelijk. Sommige maanden verdiende ik nog minder dan een starterssalaris. Mijn vrouw klaagde er altijd over. Ze zei dat ik te eerlijk was en niet wist hoe ik zaken moest doen. Mijn schoonbroer viel me ook lastig. Hij zei: “We leven in het tijdperk van geld. Het maakt niet uit hoe je het doet, maar je moet ervoor zorgen dat mensen je geld geven om capabel over te komen.” Hij zei ook dingen zoals: ‘Er bestaat geen rijkdom zonder sluwheid’ en: ‘Geld houdt de wereld draaiende’ om me aan te sporen om de trend te volgen, zaken te doen zoals anderen en niet zo koppig te zijn. Ik vond dat ze gelijk hadden, maar ik kon mijn klanten gewoon niet bedriegen. Dat zou nooit in overeenstemming zijn met mijn geweten.

Later merkte ik dat meneer Qian, de eigenaar van een reparatiewerkplaats voor huishoudelijke apparaten in de buurt, nauwelijks technische vaardigheden had. Hij kon slechts enkele kleine reparaties uitvoeren, maar buiten hing een groot bord waarop stond: ‘Eersteklas reparaties voor alle huishoudelijke apparaten’. Zo trok hij veel klanten aan. Hij nam een opdracht aan en voerde zelf de reparatie uit als het eenvoudig was. Anders stuurde hij het apparaat naar een andere reparateur en streek zelf een deel van de winst op. Op die manier verdiende hij veel geld. Op een dag vertelde hij me hoe hij aan zijn geld kwam. Hij zei dat als een klein onderdeel in een apparaat breekt, je gewoon alle onderdelen kunt vervangen, zodat je meer geld kunt vragen. Klanten weten niet beter. Hij zei dat we in een op geld gerichte maatschappij leven, en: ‘Het maakt niet uit of een kat wit of zwart is, zolang hij maar muizen vangt.’ Hij zei dat je door geld te verdienen laat zien dat je capabel bent. Anders wordt er op je neergekeken en maakt het niet uit of je een goed mens bent. Toen ik het ‘briljante inzicht’ van die man had gehoord, dacht ik: dit is het tijdperk waarin we leven. Andere mensen doen alles voor geld en integriteit bestaat niet, dus wat voor zin heeft het als ik de enige ben die eerlijk is? Bovendien hebben mijn eerlijke zaken me helemaal niets gebracht. Hij repareert net als ik dingen en leeft een goed leven. Zijn hele gezin heeft het goed, maar ik verdien net genoeg geld voor ons om te overleven. Blijkbaar ben ik te koppig geweest. Ik moet manieren vinden om geld te verdienen, zodat mijn gezin een beter leven kan hebben. Daarna begon ik te leren van de ‘successen’ van mijn collega’s. Ik gebruikte achterbakse methoden om mijn klanten te bedriegen. Ik had er geen goed gevoel bij, maar ik dacht er niet te veel over na, zodat ik meer geld kon verdienen.

Op een dag kwam een klant binnen voor een reparatie. Ik haalde niet alleen het kapotte onderdeel uit het apparaat maar ook enkele onderdelen die nog in orde waren zodat ze zou denken dat er meer kapot was, en ze het niet raar zou vinden als ik haar om meer geld vroeg. Het oude gezegde, ‘zo schuldig als een dief’, klopt helemaal. Eerst was ik heel nerveus en mijn hart ging tekeer. Ik was bang dat ze me zou doorzien en me er ter plekke op zou aanspreken. Dat zou een vernedering zijn. Maar ik hield mijn gezicht in plooi en verving al die onderdelen. Toen het tijd was om te betalen, vroeg ik haar brutaal om 50% meer dan mijn offerte. Ik keek de hele tijd naar beneden en durfde niet in haar ogen te kijken, maar tot mijn verbazing betaalde ze zonder iets te zeggen. Ik slaakte een zucht van opluchting toen ze eindelijk ging. Mijn gezicht en rug waren bedekt met zweet en ik voelde me onbehaaglijk. Maar toen ik het extra geld zag dat ik had gekregen, verdween dat gevoel al snel.

Vanaf dat moment bedacht ik allerlei soorten trucs om klanten te veel te laten betalen. In het begin voelde ik me schuldig, maar ik moedigde mezelf stil aan, zodat ik meer zou blijven verdienen. Ik mocht niet te zacht worden. ‘Een kleine geest maakt geen heer, een echte man is niet zonder vergif.’ Ik moest slim zijn als ik geld wilde verdienen. Bovendien deed iedereen het en was ik niet de enige. Na een tijdje vervaagde dat schuldgevoel. Mijn ‘vaardigheden’ om geld te verdienen werden steeds beter. Ook leerde ik mensen in te schatten en hun stemming te peilen. Ik behandelde iedereen anders en leerde steeds meer trucs. Als er rijke klanten binnenkwamen, vleide ik ze en zei ik wat ze wilden horen zodat ik ze makkelijker om meer geld kon vragen. Als ik heel ongeruste klanten had, deed ik alsof de reparatie heel lastig en ingewikkeld was om er vervolgens opzettelijk langer over te doen. Dan boden ze me vanzelf meer geld aan. Sommige klanten waren oplettender. Dan bedacht ik een reden waarom ze hun apparaat moesten achterlaten en later ophalen. Als ze terugkwamen, zei ik dat ik andere problemen had gevonden. Ik verdiende meer geld en was niet zo nerveus als ik alleen was. Ik pijnigde continu mijn hersenen om klanten meer te laten betalen. Ik verdiende veel geld en leidde een gerieflijker leven, maar ik voelde geen geluk of vreugde in mijn hart. In plaats daarvan, als ik dacht aan de verachtelijke, onethische dingen die ik deed voelde ik me bang en ongemakkelijk. Soms dacht ik: ik moet er gewoon mee stoppen. Ik moet geen louche zaken meer doen. Zoals ze zeggen: ‘Goed wordt met goed en kwaad met kwaad vergolden. Ik krijg mijn verdiende loon.’ Maar als ik dacht aan al dat geld in mijn handen, kon ik de stap om te stoppen niet zetten.

Ik werd steeds verdorvener en gevoellozer, tot mijn zus Almachtige Gods evangelie van het koninkrijk met me deelde. Nadat ik Gods werk had aanvaard, begon ik regelmatig samen te komen met broeders en zusters en Gods woorden te lezen. Tijdens een bijeenkomst las ik eens deze woorden van Almachtige God: “De mens is met God door de tijd heen gewandeld en toch weet de mens niet dat God regeert over het lot van alle dingen en levende wezens of hoe God alle dingen orkestreert en richting geeft. Dit is iets dat de mens al sinds lang vervlogen tijden is ontgaan. En waarom? Het is niet omdat Gods daden te zeer verborgen zijn, of omdat Gods plan nog moet worden gerealiseerd, maar omdat het hart en de geest van de mens te ver bij God vandaan zijn. Daarom blijft een mens, zelfs als hij God volgt, onbewust in dienst van Satan. Niemand zoekt actief naar Gods voetstappen of verschijning en niemand wil onder de zorg en de hoede van God bestaan. De mens is eerder bereid om te vertrouwen op de aantasting door Satan en de duivel, zodat hij zich aan deze wereld en aan de leefregels van de slechte mensheid kan aanpassen. Op dit punt zijn het hart en de geest van de mens geofferd als een eerbetoon aan Satan en worden ze Satans voedsel. Bovendien worden het hart en de geest van de mens een plek waar Satan kan verblijven, een speeltuin voor hem. De mens begrijpt zo onbewust de principes van het mens-zijn niet meer, net zomin als de waarde en het doel van zijn bestaan. De wetten van God en het verbond tussen God en de mens vervaagt geleidelijk in het hart van de mens en de mens zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. Naarmate de tijd verstrijkt, begrijpt de mens niet meer waarom God de mens heeft geschapen, evenmin begrijpt hij de woorden die uit de mond van God komen, noch realiseert hij zich alles dat van God komt. De mens begint zich te verzetten tegen de wetten en besluiten van God; het hart en de geest van de mens raken afgestompt. … God verliest de mens die Hij oorspronkelijk heeft geschapen en de mens verliest de wortel van zijn oorsprong. Dit is het verdriet van deze mensheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de bron van het leven van de mens). Gods woorden weerspiegelen de werkelijkheid. Hoewel ik in de wereld veel geld had verdiend en ik meer luxe had dan ooit, voelde ik leegte en pijn vanbinnen. Dat kwam allemaal omdat ik afstand had genomen van God, tegen Zijn eisen voor de mensheid was ingegaan, en leefde volgens Satans overlevingsregels. Toen ik pas met de winkel was begonnen, verdiende ik geld met een zuiver geweten. Hoewel ik niet veel verdiende, voelde ik me vredig. Maar toen werd ik beïnvloed door mijn omgeving, en zag ik anderen op achterbakse manieren rijk worden. Ik geloofde ook: ‘Er bestaat geen rijkdom zonder sluwheid’, ‘Geld houdt de wereld draaiende’, en: ‘Geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen’, en andere dergelijke overlevingsregels van Satan. Ik volgde kwade trends en liet mijn eigen basisprincipes varen om geld te verdienen. Ik negeerde mijn geweten om klanten op te lichten, zodat ze meer zouden betalen. Ik had het geld in handen, maar het was onrechtmatig verkregen. Als ik dacht aan de verachtelijke, immorele dingen die ik had gedaan, voelde ik me vreselijk en kon ik geen rust vinden. Ik leefde in angst voor de dag dat iemand me zou ontmaskeren en beschuldigen. In het ergste geval kon ik zelfs worden aangegeven door de politie. Ik was continu gespannen. Het was een pijnlijke manier om te leven. Maar op die dag begreep ik dat het kwam omdat ik leefde volgens een satanische doctrine. Het kwam omdat ik was geketend en bedot door Satans regels. Zonder de leiding van Gods woorden, had ik nooit ingezien dat Satan me kwaad deed.

Toen las een zuster enkele passages uit Gods woorden aan me voor: “Jullie moeten weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn. Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Drie vermaningen). “Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn, diegenen die niet hypocriet of bedrieglijk zijn. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld dan populair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 33). Toen deelde ze deze communicatie: “God is trouw in essentie. Hij houdt van en zegent eerlijke mensen” “In onze omgang met anderen, volgen we Satans wet: ‘Doe nooit iets zonder beloning.’ Onze woorden en daden zijn allemaal uit eigenbelang en we liegen en bedriegen zonder wroeging. We weten niet wat het betekent om een goed mens te zijn.” “Maar geloof in God is tegenwoordig anders. Hij eist dat we eerlijke mensen zijn, de waarheid vertellen en oprecht zijn. Hij vraagt dat we Zijn kritische blik aanvaarden in al onze woorden en daden…” “…dat we open en eerlijk zijn en dat we God noch mensen proberen te bedriegen of op te lichten.” “Alleen eerlijke mensen hebben een ware menselijke gelijkenis en alleen zij kunnen getuigen van God en Hem verheerlijken.” Ik leerde van Gods woorden dat Hij van eerlijke mensen houdt en ik me moest gedragen volgens Zijn eisen. Ik probeerde eerlijk met broeders en zusters te praten en ze niet te bedriegen, maar ik maakte me nog steeds zorgen om mijn zaak. Ik vond het makkelijker om een eerlijk mens te zijn tegenover mijn broeders en zusters, maar als ik dat in mijn zaak deed, zou ik veel minder verdienen en moest ik misschien wel sluiten. Maar als ik mensen bleef oplichten en bedriegen zoals eerst, zou dat dan niet ingaan tegen Gods wil? Hoe moest ik dan praktiseren? Ik dacht er lang over na en kwam tot een compromis. Ik zou een eerlijk mens zijn in de kerk, maar in mijn winkel zou ik me gedragen zoals altijd.

Op een dag kwam een oudere man binnen met zijn tv. Hij zei dat het beeld waziger leek. Ik keek ernaar en zag dat de kleurenbuizen oud waren en moesten worden vervangen, maar ik vertelde hem niet de waarheid. Ik verhoogde gewoon de filamentspanning zodat hij hem langer zou kunnen gebruiken. Dan kon ik ze vervangen als het probleem terugkwam. Zo kon ik een extra 30 yuan voor de reparatie verdienen. Twee weken later was er inderdaad een probleem met de tv. De man vroeg me om hem opnieuw te repareren omdat ik geen goed werk had geleverd. Ik zei dat de kleurenbuizen oud waren en moesten worden vervangen. Tot mijn verbazing doorzag hij mijn plannetje. Hij betaalde de reparatiekosten van 30 yuan niet en zei afkeurend: “Jongeman, zaken moet je eerlijk en zonder geldzucht doen.” Ik schaamde me op dat moment, maar daarna dacht ik er niet meer aan. Later kwam een oudere dame binnen met een kapotte magnetron. Ik zag dat er een klein onderdeel kapot was. Ik kon het repareren voor een redelijk bedrag, maar toen dacht ik dat ze rijk was, en het geen probleem zou zijn om meer te vragen. Je moet pakken wat je kunt krijgen. Maar enkele dagen later kwam ze terug naar de winkel en zei: “Ik moest veel betalen voor die magnetron. Heb je geen geweten? De hemel ziet wat we doen.” Ik voelde me heel slecht nadat ze me op mijn donder had gegeven. Ik dacht weer aan wat die man had gezegd en was nogal overstuur. Ik besefte ook dat God de dingen om me heen gebruikte om me te waarschuwen zodat ik over mezelf zou nadenken en mezelf zou leren kennen.

Daarna las ik dit in Gods woorden: “Wat je ook doet, hoe groot of klein een zaak ook is, en of je het nu doet om je plicht te doen in Gods familie of om je eigen persoonlijke redenen, je moet erover nadenken of wat je doet overeenkomt met de wil van God, en of het iets is dat een persoon met menselijkheid zou moeten doen. Als je in alles wat je doet zo de waarheid zoekt, dan ben je een persoon die echt in God gelooft. Als je iedere zaak en iedere waarheid op deze manier serieus behandelt, dan zul je veranderingen in je gezindheid bereiken. Sommige mensen denken dat als ze iets persoonlijks doen ze de waarheid gerust kunnen negeren, het zo doen als zij wensen, en het doen op iedere manier die hen gelukkig maakt en die voordelig is voor hen. Ze houden er helemaal geen rekening mee hoe het voor Gods familie uitpakt. Ook houden ze er geen rekening mee of wat ze doen past bij de correctheid van een heilige. Als ze ten slotte klaar zijn met de zaak, wordt het duister in hen en voelen ze zich ongemakkelijk, hoewel ze niet weten waarom. Is die vergelding niet verdiend? Als je dingen doet die niet door God worden goedgekeurd, dan heb je God beledigd. Als iemand niet van de waarheid houdt en regelmatig dingen doet op basis van zijn eigen wil, dan zal hij God regelmatig beledigen. Normaal worden dergelijke mensen niet goedgekeurd door God in wat ze doen en als ze geen berouw tonen, zal de straf niet lang uitblijven(‘Gods wil zoeken is vanwege het beoefenen van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). “Zolang de mensen Gods woorden nog niet hebben ervaren en de waarheid hebben verworven, is het Satans natuur die de leiding neemt en hen van binnenuit domineert. Wat houdt die natuur nou precies in? Bijvoorbeeld, waarom ben je egoïstisch? Waarom bescherm je je eigen positie? Waarom heb je zulke sterke emoties? Waarom geniet je zo van die onrechtvaardige dingen? Waarom ben je zo op die slechte dingen gesteld? Waar is het op gebaseerd dat je zo dol bent op zulke dingen? Waar komen die dingen vandaan? Waarom accepteer je ze zo graag? Inmiddels zijn jullie allemaal tot het begrip gekomen dat de belangrijkste reden achter alle deze dingen is dat het gif van Satan zich binnen jou bevindt. Wat het gif van Satan is kan geheel in woorden worden uitgedrukt. Wanneer je bijvoorbeeld kwaaddoeners vraagt waarom zij zo handelden, antwoorden zij: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen.’ Deze ene zin drukt de onderliggende oorzaak van het probleem uit. Satans logica is het leven van de mensen geworden. Wellicht doen ze dingen voor allerlei verschillende doelen, maar ze doen het alleen maar voor zichzelf. Iedereen denkt dat, omdat het gaat om ieder voor zich en God voor ons allen, de mensen voor zichzelf dienen te leven en alles dienen te doen wat in hun vermogen ligt om zich te verzekeren van een goede positie om wille van voedsel en kleding. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ – dit is het leven en de filosofie van de mens en het representeert ook de menselijke natuur. Deze woorden van Satan houden precies het gif van Satan in. Wanneer mensen zich die eigen maken wordt deze tot hun natuur. Door deze woorden wordt Satans natuur onthuld; die wordt daardoor volledig weergegeven. Dit gif wordt tot het leven van de mensen en de basis van hun bestaan, en de verdorven mensheid is door dit vergif duizenden jaren aaneen gedomineerd(‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). Toen ik dat las, zag ik in dat Gods Geest echt alles ziet. Ik had mijn diepste gevoelens nog nooit met iemand gedeeld, maar ze werden volledig geopenbaard in Gods woorden. Ik begreep uit Gods woorden dat Hij eist dat we ons hart aan Hem geven. Of we nu onze plicht doen in Gods huis of onze eigen zaken afhandelen, we moeten Zijn woorden praktiseren. Maar ik praktiseerde de waarheid in mijn leven selectief. Ik zag dat God en broeders en zusters tevreden waren als ik in de kerk eerlijk was, dus ik was bereid om dat te doen. Maar in mijn zaak, dacht ik dat ik geld zou verliezen en dat het niet in mijn eigenbelang was, dus ik deed het niet. Ik zag in dat ik alleen aan mezelf had gedacht, en dat ik Gods woorden en Zijn eisen had genegeerd. Ik wist dat mijn bedrieglijke natuur niet overeenstemde met Gods wil, maar ik bleef doen wat ik wilde, en wat goed was voor mijn eigenbelang. Dan was ik toch helemaal geen gelovige? Toen begon ik te beseffen dat, ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ en ‘De mens zal alles doen om rijk te worden’ satanische overlevingsregels zijn die vat op me hadden gekregen en mijn natuur waren geworden. Ik vond ze onmisbaar om rond te komen. In werkelijkheid, verdiende ik door zo te leven geld en materiaal genot, maar het was een verachtelijke manier om te leven zonder enige waardigheid. Mensen verfoeiden en verachtten me en God verafschuwde en haatte me nog meer. Ik dacht aan wat de Heer Jezus had gezegd: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan(Matteüs 18:3). En Almachtige God zegt: “Ik kan mijn vijanden en mensen aan wie kwaad kleeft naar het model van Satan immers niet in mijn koninkrijk, in het volgende tijdperk brengen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Door overtredingen gaan mensen naar de hel). God is heilig en rechtvaardig en Hij wil eerlijke mensen winnen. Wie altijd liegt en bedriegt, en een satanische gezindheid heeft, wie God vanuit zijn natuur weerstaat en weigert om berouw te tonen zal worden verwoest door God en zal nooit Zijn koninkrijk betreden. Als ik nog steeds geen berouw zou tonen, maar zou blijven leven volgens Satans doctrines en regels, achterbaks en onrechtvaardig, zou ik worden geëlimineerd. Toen ik dat dacht, bad ik snel tot God. “Almachtige God. Ik geloof in u, maar er was geen plek voor u in mijn hart. Ik heb al die tijd geleefd volgens Satans regels. Ik wil niet meer bedrieglijk zijn. Ik wil berouw tonen en een eerlijk mens zijn.”

Enige tijd daarna vroegen twee jonge mensen me om hun tv te repareren. Terwijl ik eraan werkte, hoorde ik ze buiten stil praten: “We hadden die twee dagen niet verspild als we hadden geweten dat het geen goede zaak was. Hopelijk kan deze man hem repareren.” Toen ik dat hoorde, dacht ik: “Andere reparateurs zouden hun kans waarnemen als ze dat hoorden. Ik kan ze makkelijk 20 of 30 yuan extra vragen. Het zou jammer zijn als ik er niet van zou profiteren. Ik kan de volgende keer een eerlijk mens zijn. God zal niet boos worden als ik deze ene keer de waarheid niet praktiseer.” Maar toen herinnerde ik me wat ik God had beloofd en ik dacht aan Gods woorden: “Als iemand niet van de waarheid houdt en regelmatig dingen doet op basis van zijn eigen wil, dan zal hij God regelmatig beledigen. Normaal worden dergelijke mensen niet goedgekeurd door God in wat ze doen en als ze geen berouw tonen, zal de straf niet lang uitblijven(‘Gods wil zoeken is vanwege het beoefenen van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). Het voelde alsof God me waarschuwde. Ik kon niet opzettelijk fout blijven doen. Ik moest berouw tonen en een eerlijk mens zijn. Dus nadat ik de tv had gerepareerd, vroeg ik het normale bedrag. Toen ik de klanten tevreden zag lachen voelde ik hoe bevrijdend het was om open en eerlijk te leven.

Toen ik een andere keer de tv van een dame repareerde, kostte het 50 yuan, maar ze gaf me 100 en wilde geen geld terug. Ik weigerde, maar ik was in de war. Waarom was ze zo vrijgevig? Toen zei ze tegen me: “De eerste reparateur zei dat het moederbord kapot was en wilde 400 yuan om het te vervangen, maar ik trapte er niet in. Later zei een kennis dat ik naar jou toe moest, omdat je eerlijk was en klanten niet te veel laat betalen. Nu zie ik dat dat inderdaad het geval is.” Toen ik haar dat hoorde zeggen, dacht ik: ik ben helemaal geen goed mens, maar Gods woorden hebben me veranderd, zodat ik een menselijke gelijkenis kan naleven.

Mijn kijk op dingen is ook veranderd door Gods woorden te lezen en een eerlijk mens te zijn. Ik dacht dat ik niet eerlijk zaken zou kunnen doen, dat ik geen geld zou verdienen, dat ik verlies zou lijden en zou moeten sluiten. Maar toen ik me eerlijk begon te gedragen volgens Gods woorden, maakte ik niet alleen geen verlies, maar nam het aantal klanten zelfs toe. En sommigen kwamen van heel ver weg. Ze kwamen allemaal bij me terecht door een persoonlijke aanbeveling. Ik had nooit reclame gemaakt of anderen gevraagd om mijn zaak te promoten. Het kwam allemaal omdat ik Gods woorden praktiseerde, omdat ik eerlijk was en integriteit had zoals God eist en eerlijk geld verdiende, dat ik het vertrouwen van klanten kon winnen. Het was echt Gods zegen voor het praktiseren van de waarheid. Dat doet me denken aan een andere passage uit Gods woorden. Almachtige God zegt: “Wanneer mensen in deze wereld onder de invloed van Satans verdorvenheid leven, is het voor hen onmogelijk eerlijk te zijn. Ze kunnen alleen maar nog leugenachtiger worden. Maar als we oprecht worden, kunnen we in deze wereld dan wel of niet bestaan? Zullen we door anderen worden gemarginaliseerd? Nee; dan blijven we leven als daarvoor. Dat is omdat we voor eten en ademen niet op bedrog vertrouwen. Integendeel, wij leven op de adem en het leven dat ons God is gegeven. Het is eenvoudigweg zo, dat we de waarheden van Gods woorden hebben aanvaard en nieuwe regels hebben gekregen om naar te leven, en nieuwe levensdoelen die zullen leiden tot veranderingen aan het fundament waarop onze levens zijn gebaseerd. Het is eenvoudigweg zo, dat we de manieren en de methode veranderen volgens welke we leven zodat we God tevreden kunnen stellen en redding kunnen zoeken. Dit heeft absoluut niets te maken met wat we fysiek gesproken eten, met wat we dragen of waar we leven; het is onze spirituele behoefte(‘De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). Dank aan God.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie