Hoofdstuk 112

Dat ‘woorden en de realiteit zij aan zij voortgaan’, is onderdeel van mijn rechtvaardige gezindheid en met deze woorden zal ik iedereen zeker mijn gehele gezindheid laten zien. Mensen denken dat dit onmogelijk te bereiken valt, maar voor mij is het makkelijk en plezierig en kost het geen moeite. Wanneer mijn woorden uitgaan, is er onmiddellijk een realiteit die iedereen kan zien. Dit is mijn gezindheid. Aangezien ik iets zeg, moet het wel tot stand gebracht worden, anders zou ik niet spreken. De menselijke opvatting is dat het woord ‘redding’ voor alle mensen wordt uitgesproken, maar dit strookt niet met mijn bedoeling. In het verleden heb ik gezegd: “Ik red altijd degenen die onwetend zijn en die ijverig zoeken”, waarin het woord ‘red’ sloeg op degenen die mij dienen en het betekende dat ik zulke dienstdoeners speciaal zou behandelen. Met andere woorden, ik zou de straf voor die mensen verminderen. Die achterbakse en bedrieglijke dienstdoeners zouden echter het voorwerp van vernietiging zijn, dat wil zeggen: ik zou ze aan een zware straf onderwerpen. (Hoewel ze het voorwerp van vernietiging zijn, zijn ze heel anders dan degenen die vernietigd worden: zij zullen eeuwige, zware straf ondergaan en de straf die die mensen zullen krijgen is de straf van de duivel, Satan. Dit is ook de ware betekenis van wat ik zei, dat die mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn.) Maar ik gebruik dergelijke woorden niet in verband met mijn eerstgeboren zonen; ik zeg veeleer dat ik mijn eerstgeboren zonen zal terugwinnen en zij naar Sion zullen terugkeren. Daarom heb ik altijd gezegd dat mijn eerstgeboren zonen mijn voorbestemden en uitverkorenen zijn. Mijn eerstgeboren zonen behoorden mij oorspronkelijk toe, zij kwamen van mij, dus moeten zij hier tot mij terugkomen. En de zonen en de mensen met de eerstgeboren zonen vergelijken, is echt het verschil tussen hemel en aarde: Hoewel de zonen en de mensen veel beter zijn dan de dienstdoeners, zijn zij geenszins degenen die mij toebehoren. Men kan ook zeggen dat de zonen en de mensen aanvullend uit de mensheid gekozen worden. Daarom heb ik mijn energie altijd op de eerstgeboren zonen gericht en dan zal ik de eerstgeboren zonen deze zonen en mensen compleet laten maken. Dit zijn de stappen van mijn toekomstige werk. Nu heeft het geen zin om jullie dit te vertellen, dus heb ik het er zelden tegen de zonen en mensen over gehad, maar alleen tot de eerstgeboren zonen heb ik herhaaldelijk gesproken en deze kwesties herhaaldelijk genoemd. Dit is de manier waarop ik spreek en werk. Niemand kan dit veranderen – ik alleen heb in alles het laatste woord.

Elke dag vecht ik terug tegen jullie opvattingen, dag na dag ontleed ik ieder van jullie. Wanneer ik tot een bepaald punt heb gesproken, vallen jullie terug en scheiden jullie mijn menselijkheid wederom van mijn goddelijkheid. Op dit punt is de tijd aangebroken dat mensen worden geopenbaard: mensen denken dat ik nog steeds in het vlees leef en helemaal niet God Zelf ben, dat ik nog steeds menselijk ben en God nog steeds God is en dat God niets van doen heeft met de persoon die ik ben. Wat is deze mensheid toch verdorven! Ik heb eerder zoveel woorden gesproken, die jullie al die tijd hebben behandeld alsof ze niet bestonden, dat ik jullie daardoor tot op het bot haat, dat ik jullie daardoor verafschuw! Ik – de complete God Zelf – mijn menselijkheid plus mijn complete goddelijkheid, wie durft mij lichtzinnig te beledigen? Wie durft mij in zijn gedachten te weerstaan? Nadat mijn catastrofale rampspoed begint neer te dalen, zal ik ze een voor een straffen, ik zal niemand laten ontkomen maar ze allemaal veeleer zwaar straffen. Mijn Geest werkt in eigen persoon, wat niet betekent dat ik niet God Zelf ben; integendeel, het betekent des te meer dat ik de almachtige God Zelf ben. Mensen kennen mij niet – zij weerstaan mij allemaal en zien niet mijn almacht in mijn woorden, maar zij proberen juist iets in mijn woorden te vinden wat ze tegen mij kunnen gebruiken en zoeken iets om mij te bekritiseren. Wanneer ik op een dag met mijn eerstgeboren zonen in Sion verschijn, zal ik deze dingen beginnen af te handelen. In deze periode doe ik voornamelijk dit werk. Wanneer ik tot een bepaald punt heb gesproken, zal een groot aantal dienstdoeners zich teruggetrokken hebben en zullen de eerstgeboren zonen eveneens allerlei moeilijkheden hebben ondergaan. Met de voortgang van deze twee stappen van het werk zal mijn werk tot een einde komen. In diezelfde tijd zal ik mijn eerstgeboren zonen mee terug naar Sion nemen. Dit zijn de stappen van mijn werk.

Mijn eerstgeboren zonen zijn een onmisbaar onderdeel van mijn koninkrijk, waaruit blijkt dat mijn persoon het koninkrijk is – mijn koninkrijk wordt geboren met de geboorte van mijn eerstgeboren zonen. Met andere woorden, mijn koninkrijk bestaat al sinds de schepping van de wereld en mijn eerstgeboren zonen winnen (ofwel mijn eerstgeboren zonen terugwinnen) is mijn koninkrijk herstellen. Daaruit blijkt dat de eerstgeboren zonen van bijzonder belang zijn. Alleen als mijn eerstgeboren zonen er zijn, zal het koninkrijk er zijn, dan zal de realiteit van regeren met macht verwezenlijkt worden, dan zal er nieuw leven zijn en dan kan het hele oude tijdperk worden beëindigd. Deze trend is onvermijdelijk. Omdat de eerstgeboren zonen in deze positie zijn – omdat de eerstgeboren zonen de vernietiging van de wereld, de ondergang van Satan en de onthulling van de ware aard van de dienstdoeners markeren, en dat de grote rode draak geen nakomelingen zal hebben en zal afdalen in de poel van vuur en zwavel – is het zo dat zij die macht hebben en allen die nakomelingen van de grote rode draak zijn, herhaaldelijk verhinderen, herhaaldelijk weerstaan en herhaaldelijk vernietigen. Maar ik promoot mijn eerstgeboren zonen herhaaldelijk, getuig herhaaldelijk van ze en openbaar ze herhaaldelijk. Want alleen zij die van mij zijn, komen in aanmerking om van mij te getuigen, alleen zij zijn bevoegd om mij na te leven en alleen zij hebben het fundament om in de slag te vechten en de prachtige zege voor mij te behalen. Zij die los van mij staan, zijn niets meer dan een hoopje klei in mijn hand en ze zijn allemaal schepselen. Zij die de zonen en de mensen zijn, zijn niets meer dan de beteren die gekozen zijn onder de schepselen, maar zij behoren mij niet toe. Er is dus een enorm verschil tussen de eerstgeboren zonen en de zonen. De zonen zijn niet geschikt om ze ook maar enigszins met de eerstgeboren zonen te vergelijken – zij worden door de eerstgeboren zonen bestuurd en overheerst. Nu moet dit kristalhelder voor jullie zijn! Elk woord dat ik gesproken heb, is waar en in geen enkel opzicht onwaar. Dit alles maakt deel uit van de expressie van mijn persoon en is mijn uitspraak.

Ik heb gezegd dat ik geen holle woorden spreek en dat ik geen fouten maak, wat afdoende is om mijn majesteit aan te tonen. Maar mensen zijn niet in staat goed van kwaad te onderscheiden en alleen wanneer mijn tuchtiging over hen komt, worden zij grondig overtuigd; anders blijven zij opstandig en koppig, daarom wend ik ook tuchtiging aan om tegen de hele mensheid terug te vechten. Volgens de opvatting van de mens is er alleen God Zelf, maar waarom zijn er dan zoveel eerstgeboren zonen die van mij komen? Ik kan het zo zeggen: wat betreft mijn eigen zaken, zeg ik wat ik wil zeggen, dus wat kunnen mensen mij aandoen? Ik kan het ook zo zeggen: hoewel de eerstgeboren zonen en ik niet van één beeltenis zijn, zijn wij wel van dezelfde Geest, dus kunnen zij allemaal in harmonie met mij werken. Wij zijn niet van één beeltenis opdat alle mensen elk aspect van mijn persoon zo buitengewoon duidelijk kunnen zien, daarom laat ik mijn eerstgeboren zonen met mij rechtsbevoegdheid hebben over alle naties en alle volken. Dit is de coda van mijn bestuurlijke decreten (de coda waarvan ik spreek, wil zeggen dat mijn toon mild is en dat ik tot de zonen en de mensen begin te spreken). De meeste mensen hebben twijfels omtrent dit aspect, maar het is niet nodig dat ze zo veel twijfelen. Ik zal de opvattingen van alle mensen een voor een onthullen, om mensen zich beschaamd te laten voelen, zonder dat ze zich ergens kunnen verstoppen. Ik reis door het hele universum en tot de einden van de aarde, en aanschouw het complete beeld van het universum. Ik onderzoek alle soorten personen – niemand kan aan mijn controle ontkomen. Ik meng me in van alles en er is niets wat ik niet persoonlijk afhandel. Wie durft mijn almacht te ontkennen? Wie durft er niet grondig van mij overtuigd te zijn? Wie durft zich niet volledig voor mij ter aarde te werpen? De hemelen zullen volkomen veranderen vanwege mijn eerstgeboren zonen en nog belangrijker, de hele aarde zal hevig beven vanwege mij en mijn eerstgeboren zonen. Alle mensen zullen voor mijn persoon knielen en alle dingen zullen beslist onder de controle van mijn handen komen, zonder de geringste fout. Iedereen moet grondig overtuigd zijn en alles zal naar mijn huis komen en mij dienen. Dit is het laatste onderdeel van mijn bestuurlijke decreten. Van nu af aan zal elk artikel van mijn bestuurlijke decreten, gericht op verschillende mensen, resultaten beginnen op te leveren (want mijn bestuurlijke wetten zijn geheel en al openbaar gemaakt en voor alle soorten personen en elk afzonderlijk ding zijn de gepaste regelingen getroffen. Alle mensen zullen op hun bestemde plek zijn en de ware aard van alle soorten mensen zal onthuld worden als gevolg van mijn bestuurlijke decreten). Dit is de komst van de ware, feitelijke bestuurlijke decreten.

Nu, in overeenstemming met de stappen van mijn werk, zeg ik wat ik wil zeggen; iedereen moet het serieus nemen. Door de eeuwen heeft elke heilige het ‘nieuwe Jeruzalem’ genoemd en iedereen heeft er weet van, maar niemand begrijpt de ware betekenis van deze term. Nu het werk van vandaag tot deze fase is gevorderd, zal ik de ware betekenis van deze term voor jullie onthullen, zodat jullie die kunnen begrijpen. Maar ik ben beperkt – hoe ik het ook uitleg en hoe duidelijk ik het ook zeg, jullie kunnen het nooit volledig begrijpen omdat niemand de realiteit van deze term kan bevatten. In het verleden verwees Jeruzalem naar mijn verblijfplaats op aarde, dat wil zeggen, de plaats waar ik wandel en mij beweeg. Maar het woord ‘nieuwe’ verandert deze term in iets heel anders. Mensen kunnen het geenszins bevatten. Sommige mensen denken dat het naar mijn koninkrijk verwijst; sommige mensen denken dat het de man is die ik ben; sommige mensen denken dat het een nieuwe hemel en aarde is; en sommige mensen denken dat het de nieuwe wereld is nadat ik deze wereld heb vernietigd. Zelfs als iemand een rijke fantasie heeft en zelfs als iemands verstand uitzonderlijk complex is, kan hij er nog steeds niets van begrijpen. Door de eeuwen heen hebben mensen de hoop gehad om de ware betekenis van deze term te kennen of te zien, maar hun wens kon niet in vervulling gaan – zij zijn allemaal teleurgesteld en zijn gestorven, hun aspiraties latend voor wat ze waren; omdat mijn tijd nog niet gekomen was, kon ik het niet makkelijk aan iemand vertellen. Aangezien mijn werk tot op dit punt is gedaan, zal ik jullie alles vertellen. Het nieuwe Jeruzalem omvat deze vier dingen: mijn toorn, mijn bestuurlijke decreten, mijn koninkrijk en de eindeloze zegeningen die ik schenk aan mijn eerstgeboren zonen. De reden waarom ik de term ‘nieuwe’ gebruik, is omdat deze vier aspecten de verborgen aspecten zijn. Omdat niemand mijn toorn kent, niemand mijn bestuurlijke decreten kent, niemand mijn koninkrijk heeft gezien en niemand mijn zegeningen heeft genoten, verwijst ‘nieuwe’ naar wat verborgen is. Niemand kan volledig begrijpen wat ik gezegd heb, want het nieuwe Jeruzalem is op aarde neergedaald maar niemand heeft de realiteit van het nieuwe Jeruzalem persoonlijk ervaren. Hoe uitgebreid ik er ook over spreek, mensen zullen het niet volledig begrijpen. Zelfs als iemand het begrijpt, zijn het zijn woorden, is het zijn verstand en zijn het zijn opvattingen. Dit is een onvermijdelijke trend, het is de enige route, waaraan niemand kan ontkomen.

Vorige: Hoofdstuk 111

Volgende: Hoofdstuk 113

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek