Hoofdstuk 26

Mijn zonen, let op mijn woorden, luister stil naar mijn stem en ik zal je openbaringen geven. Wees stil binnen mij, want ik ben je God, jullie enige Verlosser. Jullie moeten te allen tijde je hart stillen en in mij leven; ik ben je rots, jullie steunpilaar. Heb geen andere gedachten, maar vertrouw op mij met jullie hele hart en ik zal zeker aan jullie verschijnen – ik ben jullie God! O, die twijfelaars! Ze kunnen beslist niet standvastig zijn en ze zullen niets winnen. Jullie moeten weten welke tijd het nu is, wat een cruciaal moment het is! Hoe cruciaal het is! Houd jullie niet druk bezig met dingen die geen nut hebben; kom snel dicht bij mij, communiceer met mij en ik zal alle mysteries aan jullie openbaren.

Jullie moeten luisteren naar elk woord van begeleiding van de Heilige Geest; verkwansel ze niet. Zo vaak hebben jullie mijn woorden gehoord en vervolgens vergeten. O, onnadenkenden! Jullie hebben zo veel zegeningen verloren! Jullie moeten nu zorgvuldig luisteren naar mijn woorden en ze in acht nemen, meer met me communiceren en vaker dicht bij me komen. Bij alles wat je niet begrijpt, zal ik je begeleiden, en ik zal jullie de weg vooruit wijzen. Schenk geen aandacht aan meer communicatie met anderen. Er zijn op dit moment velen die letters en doctrines preken, en er zijn er te weinig die mijn werkelijkheid echt bezitten. Door hun communicatie wordt men verward en verstompt, zonder te weten hoe vooruit te komen. Als men hen heeft gehoord, begrijpt men misschien alleen maar iets meer van de letters en doctrines. Jullie moeten goed uitkijken en jullie hart altijd levend en in mijn bijzijn houden; jullie moeten met me communiceren en dicht bij me komen, en ik zal je datgene laten zien wat je niet begrijpt. Wees voorzichtig met wat je zegt, kijk altijd naar je hart en beloop het pad dat ik beloop.

Het zal nu niet lang meer duren; er is nog een klein beetje tijd over. Verzaak snel alle dingen behalve mij en kom me volgen! Ik zal jullie niet mishandelen. Zo vaak hebben jullie mijn handelingen verkeerd begrepen, maar weet je hoe veel ik van jullie houd? Ach, jullie begrijpen mijn hart gewoon niet. Hoe jullie ook hebben getwijfeld, hoeveel jullie me ook verschuldigd waren, ik zal het niet onthouden, en toch kies ik jullie om eropuit te gaan en naar mijn wil te handelen.

Vandaag is niet het moment om te treuzelen. Van nu af aan zal, in het geval jullie de een of andere verborgen agenda hebben, mijn oordeel over jullie heen komen. Als jullie me ook maar een moment verlaten, zullen jullie de vrouw van Lot worden. Nu versnelt het werk van de Heilige Geest, en wie het nieuwe licht niet kan bijhouden is in gevaar. Wie niet de wacht houdt, zal worden verlaten; jullie moeten jezelf beschermen. Je weet dat alle dingen in de omgeving om je heen er zijn met mijn toestemming, allemaal door mij gepland. Kijk duidelijk en stel mijn hart tevreden in de omgeving die ik je heb gegeven. Wees niet bang, de Almachtige God der heerscharen zal beslist met je zijn; Hij staat achter jullie en Hij is jullie schild. Vandaag hebben mensen te veel noties, wat mij dwingt om mijn wil te uiten via mensen op wie anderen neerkijken, tot schande van hen die verwaand, zelfgenoegzaam, hoogmoedig, eerzuchtig en van hoge rang zijn. Zo lang jullie oprechte aandacht schenken aan mijn last, zal ik alles voor jullie voorbereiden. Volg mij gewoon!

Vorige: Hoofdstuk 25

Volgende: Hoofdstuk 27

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek